30. jún – Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov.

30 jún

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov

Deň po sviatku svätých Petra a Pavla si Gréckokatolícka cirkev pripomína Zbor dvanástich apoštolov. Kult apoštolov bol podobne ako kult mučeníkov lokálne obmedzený, teda viazaný k hrobu, alebo miestu pôsobenia apoštolov. Najstaršie kalendáre preto uvádzajú iba jedného, alebo podľa miesta, dvoch apoštolov. Najstaršia správa o kulte apoštolov je v Rímskom chronografe. Spomína slávenie slávnostnej bohoslužby na počesť apoštolov Petra a Pavla v Ríme z 29. júna 258. V tomto roku teda vznikol sviatok apoštolských kniežat, ktorých dátum smrti nebol známy. Dnešný sviatok dvanástich apoštolov sa etabloval na Východe od konca 5. a začiatku 6 storočia. V západnej cirkvi nemá paralelu. Neexistuje deň, v ktorý by sa dvanásti apoštoli pripomínali spoločne. Jemu podobný je sviatok Rozoslania apoštolov, ktorý západná cirkev slávila 15. júla, a pochádza z 13. storočia.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 30