03. máj – Svätí mučeníci Timotej a Maura.

3 máj

Svätí mučeníci Timotej a Maura

Meno Timotej má grécky pôvod a znamená „uctievajúci si Boha“. Meno Maura má latinský pôvod a znamená „černoška“.Podľa legendami opradeného životopisu, Timotej pochádzal z miesta Panapeon, neďaleko egyptského mesta Téby. Patril k duchovenstvu a zastával funkciu interpreta Svätého Písma. Maura bola jeho manželkou.Dvadsať rokov žili v spoločnom manželskom zväzku, keď ich oboch predviedli pred tébskeho guvernéra Ariana. Žiadal si, aby mu Timotej a Maura odovzdali na spálenie všetky posvätné knihy . Keď tak odmietli urobiť, vydali ich na mučenie a nakoniec ich ukrižovali. Na kríži viseli 9 až 10 dní. Timotej a Maura zomreli ako mučeníci okolo roku 286 v Tébach.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa BBKL, a VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 40