4. Keď unavený búrkou života

3 okt
  1. Keď unavený búrkou života – začínam klesať jak loďka vratká. – |: Posilňuj, zachráň, zahynúť nedaj, – ó, Božia Matka. 😐 2.Keď ma hriech vábi, svedomie ťaží, – cesta široká je krivá, vratká. – |: Vlej duši vieru, nádej a silu, – ó, Božia Matka. 😐 3. Keď utrpenie v ťažkej hodine – chce v skazu strhnúť, bôľ, chvíľa krátka. – |: Spomínam na Kríž, Kristove muky, – ó, Božia Matka. 😐 4. V nešťastí, šťastí, v radosti, žiali, – podaj mi ruku, čo dvíha, hladká. – |: Dôveru chcem mať a teba vzývať, – ó, Božia Matka. 😐
Please follow and like us:
Počet videní: : 39