5. Ó, najsvätejšia, ó, najčistejšia,

3 okt
  1. Ó, najsvätejšia, ó, najčistejšia,– požeh­naná Mária. – |: Duchom vedená, nepoškvr­nená, – oroduj, oroduj za nás. 😐 2. Úte­cha čistá, ochrana istá, – požehnaná Má­ria. – |: V teba dúfame, k tebe voláme, – oroduj, oroduj za nás. 😐 3. V poslednej chvíli dodaj nám sily, – požehnaná Mária. – |: So Synom nás zmier, duši udeľ mier, – oroduj, oroduj za nás. 😐
Please follow and like us:
Počet videní: : 33