08. február – Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat. Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák.

8 feb

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Boží dar“. Dnešný mučeník bol jednoduchým vojakom vo vojsku cisára Maximiána. Keď vypuklo prenasledovanie kresťanov (303) vypočúvali ho. Po tom, ako vypálil pohanskú svätyňu Magna Mater v meste Amasya, ho kruto mučili a nakoniec v roku 306 upálili. Najstaršou správou o jeho osobe je oslavná homília Gregora Nysského a oslavná reč Chrysippa z Jeruzalema. V nasledujúcich legendárnych skupinách sú ďalej ospievané sprievodné udalosti a osoba dnešného svätca. Od 9. storočia sa v kulte mesta Euchaita objavuje svätý Teodor Stratilat, vojvodca alebo generál. Mal zomrieť ako mučeník za cisára Licínia v meste Euchaita, alebo Heraklea. Očitým svedkom a autorom životopisu je pisár Augaros. Tieto spisy sú však iba pozmenenou a rozšírenou verziou mučeníctva Teodora Tyróna. Medzi miesta kultu okrem Euchaity, patrí aj Konštantínopol, s 15 jemu zasvätenými chrámami, ďalej mestá Serres, Atény, Benátky a Rím. V umení vystupuje dnešný svätec ako dôstojník so štítom a kopijou a na mozaikách v chrámoch svätých Kozmu a Damiána a svätého Teodora v Ríme s korunou v ruke.

Svätý prorok Zachariáš, ktorý videl kosák

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh si spomenul“. Predposledný zo skupiny 12 malých prorokov bol synom Barachiáša a vnuk Ada. Spoločne s prorokom Ageom po návrate do vlasti z exilu, pôsobil v Jeruzaleme ako prorok. Zasadzoval sa za znovuvybudovanie chrámu. Zachariáš je zrejme identický so Zachiášom z kňazského rodu Ido, ktorého spomína kniha proroka Nehemiáša. Preto ho nazýva ďalšia prorocká kniha Ezdráš aj Idov syn Zachariáš. Jeho pôsobenie podľa rovnomennej prorockej knihy trvalo od 2. do 4. roku panovania kráľa Dária, teda v rokoch 520 až 518 pred Kristom. Na úpätí Olivovej hory v Jeruzaleme sa nachádza pomník s jeho menom, no nie je zrejmé, či ide o dnešného svätca.
Jeho relikvie objavili podľa Sozomena v roku 415 pri meste Eleutheropolis, 53 kilometrov juhozápadne od Jeruzalema. Odtiaľ ich preniesli do chrámu Jakuba, Pánovho brata v Konštantínopole.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL, OCA spracoval Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 47