08. jún – Prenesenie ostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. Naša prepodobná matka Melánia Rímska Staršia.

8 jún

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

Najstarším svedectvom o mučeníctve a kulte dnešného svätca je oslavná reč Gregora Nysského z konca štvrtého storočia. Už sám Greogor vedel o Teodorovi málo. Vo svojom spise neuvádza ani miesto jeho narodenia. Opisuje ho ako krajinu vychádzajúceho slnka, teda vo vtedajšom ponímaní Malú Áziu. Autorom ďalšieho diela, zbierky Teodorových zázrakov, ktoré vzniklo približne o sto rokov neskôr, je kňaz Chrysippos z Jeruzalema. Teodor bol jednoduchým vojakom vo vojsku cisára Maximiána. Keď vypuklo prenasledovanie kresťanov (303) vypočúvali ho. Po tom, ako vypálil pohanský chrám matky božstiev v meste Amaseia, ho kruto mučili a nakoniec v roku 306 upálili. K preneseniu relikvií Teodora Tiróna do mesta Euchaita došlo v roku 319. Mesto sa v priebehu storočí stalo hlavným centrom jeho kultu. Odtiaľ sa jeho kult v piatom storočí rozšíril do celého starokresťanského sveta. Známymi centrami úcty k Teodorovi Tirónovi sú mestá Istanbul, Atény, Benátky a Rím.

Naša prepodobná matka Melánia Rímska Staršia

Jej meno má grécky pôvod a znamená „čierna“. Dnešná svätá Melánia, zvykne nosiť prívlastok Staršia, pre odlíšenie od jej vnučky svätej Melánie, ktorú si Gréckokatolícka cirkev pripomína 31. decembra. Melánia Staršia sa narodila v roku 342. Pochádzala z rímskeho rodu patriciov Antoniánovcov. Bola sesternicou Paulína z Noly a manželkou prefekta mesta Rím Valéria Maxima. Ako 22 ročná ovdovela. Odvtedy sa rozhodla pre prísne asketický život . V roku 372 odišla do Egypta, kde podporovala mníchov počas prenasledovania Ariánmi. Spoločne so svojím duchovným radcom Rufinom z Aquileje založila v roku 378 v Jeruzaleme mužský a ženský kláštor. V roku 400 navštívila Paulína z Noly. V Ríme zasa posilňovala svoju neter Avitu a vnučku Melániu v čnostnom živote. V roku 404 ju vyhľadal svätý Augustín z Hippo. Napätia medzi Rufinom a Hieronymom jej spôsobovali žiaľ. Naša prepodobná matka Melánia Rímska Staršia zomrela v Jeruzaleme v roku 409.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 41