09. január – Svätý mučeník Polyeukt. Svätý Peter, biskup arménskej Sebasty. Svätý Eustratius Divotvorca

9 jan

Svätý mučeník Polyeukt

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Veľmi očakávaný“.Polyeukt podstúpil mučenícku smrť v Meliténach za vlády cisára Décia, alebo Valeriána. Podľa najstaršieho prameňa, homílie napísanej pravdepodobne koncom štvrtého storočia, Polyeukt bol Grék, rímsky dôstojník a pohan. Po jednom zjavení Krista a vďaka vplyvu jeho kresťanského spolubojovníka Nearcha, Polyeukt začal vytrvalo vyznávať svoju kresťanskú vieru. Nepomohli ani prosby jeho manželky, ani svokra, miestodržiteľa Félixa. Následne ho sťali mečom. Údajne od Nearcha, v skutočnosti však najskôr v piatom storočí napísaný životopis, obsahuje legendárne zložky, podľa ktorých Polyeukt ničil pohanské vyobrazenia. Tieto legendárne doplnky životopisu sa v ďalších spracovaniach a prekladoch ešte rozmnožili. Skorý kult k svätému Polyeuktovi dosvedčujú jemu zasvätené chrámy v Meliténach, Konštantínopole a v Ravene a aj spisy Gregora z Túrs. Dnešný svätec sa na východe považuje za ochrancu prísahy.

Svätý Peter, biskup arménskej Sebasty

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „skala“. Peter sa narodil pred rokom 349. Bol najmladším bratom Bazila Veľkého, Gregora Nysského a ďalších siedmich súrodencov. Vychovala ho jeho sestra Makrína. Peter sa stal členom a neskôr aj vedúcim kláštorného spoločenstva, ktorý založil jeho brat Bazil Veľký. Brat ho v roku 370 vysvätil za kňaza. V apríli 379 alebo máji 381 sa stal biskupom v arménskej Sebaste. Peter sa zúčastnil na 2. ekumenickom koncile v Konštantínopole. Na jeho žiadosť napísal Gregor Nysský svoje dielo „Contra Eunomium“. Svätý Peter, biskup arménskej Sebasty zomrel v roku 392.

Svätý Eustratius Divotvorca

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „dobrý vojak“. Eustratius Divotvorca bol synom zbožných rodičov z obce v oblasti Bitýnie. Ako 20-ročný opustil rodičov a vybral sa do kláštora Augari v Mýzii, kde už žili jeho bratranci Gregor a Bazil. Eustratius sa v kláštore oddal životu v prísnej askéze. Ten narušili až obrazoborci, keď ho vyhnali z kláštora. Po smrti obrazoboreckého cisára Leva Arménskeho, keď sa situácia upokojila, Eustratius sa vrátil späť do kláštora a po zbožnom živote a skutkoch divotvorectva zomrel ako 95 ročný. Počas života neustále opakoval slová „Pane zmiluj sa.“

Podľa LThK, VHL, OCA spracoval o. Ján Sabol ml.
Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen

Please follow and like us:
Počet videní: : 48