09. jún – Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.

9 jún

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „pán“. Nevieme, kedy a v ktorom roku sa narodil Cyril Alexandrijský a či patril medzi pustovníkov. Cyril bol vzdelanec. Jeho strýko, alexandrijský biskup Teofil, ho prijal do kléru. V roku 403 sa Cyril zúčastnil sa Synode pri dube proti Jánovi Zlatoústemu. Po smrti strýka ho vystriedal na biskupskom stolci v Alexandrii. Prvé roky jeho biskupskej služby charakterizuje zápalistá práca. Nesúhlas s pamiatkou na Jána Zlatoústeho, zatvorenie novaciánskych chrámov, násilné vyvlastnenie a vyhnanie Židov z Alexandrie za ich krvavé prepady kresťanov. K tomuto obdobiu sa radia ďalšie temné udalosti, ako boj zástupu mníchov proti prefektovi Orestesovi a kruté zavraždenie filozofky Hypatie zorganizované lektorom Petrom. Hoci sú spomínané udalosti „hanbou“ pre Cyrila a alexandrijskú cirkev, Cyril sa na týchto násilnostiach nepodieľal. V živote Cyrila po spomínaných udalostiach nasledovali pokojné roky, spojené s významnou teologickou a exegetickou tvorbou, sčasti namierenou proti heréze arianizmu 4. storočia. Svoj význam teológa a cirkevného politika dosiahol Cyril v boji proti Nestorovi. Aj tu je v prvom rade priekopníkom a obrancom kresťanstva, a nie nestranným sudcom, ktorý zvažuje pre a proti. Nestorove kázne proti prívlastku Márie – Bohorodička, vyvolávajú u Cyrila námietky. Korešpondencia medzi nimi ich protikladné postoje len prehĺbila a obaja sa obrátili na Rím. Rímska synoda za Celestína I. požadovala pod hrozbou exkomunikácie, aby Nestor svoje učenie odvolal. Cyrila poverili vykonaním uznesenia. Nasledovala synoda v Alexandrii, na ktorú reagoval Nestor v kázňach a spisoch. Po zvolaní koncilu do Efezu sa Cyril pokúšal presadiť svoje názory proti Nestorovi a jeho stúpencom. Koncil otvorili pred príchodom delegácie z Antiochie, Nestora odsúdili a zosadili. Pápežskí legáti, ktorí takisto prišli neskôr, sa postavili za vyhlásenia koncilu. Pri sprievodných nepokojoch získal Cyril na svoju stranu aj cisársky dvor. V roku 433 došlo k dohode s Antiochénčanmi. Radostnú správu na Východe a v Ríme oznámili Cyrilove listy a listy Jána z Antiochie. Alexandrijský biskup Cyril zomrel 27. júna 444. Cyril rozhodným spôsobom ubránil svoj umiernený postoj aj proti svojim krajným prívržencom, ktorí neskôr určovali sled udalostí a ostal ako teológ aj po svojej smrti po stáročia v centre kristologickej diskusie. Keď jeho diela preložili, vzrástol jeho vplyv aj v západnej cirkvi.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 47