Rok 2016

 

 

 • Odborno-metodický seminár v Prešove

  13. decembra 2016

  13. 12. 2016 – DKÚ PA – Dňa 12. 12. 2016 sa v Prešove uskutočnil odborno-metodický seminár venovaný „Edukácii rómskych žiakov v predmete náboženstvo/náboženská výchova.“ Seminára sa zúčastnilo 22 kňazov a katechétov z Prešovskej archieparchie. Lektorka seminára PaedDr. Andrea Vaľková vychádzala z osobnej 15 ročnej skúsenosti. V prvej časti pod názvom „Vplyv rodinnej výchovy na školskú adaptáciu rómskych žiakov“ priblížila špecifiká a atribúty rómskej rodiny a jej výchovy, ktoré sa spätne odrážajú v postojoch voči hodnotám, povinnostiam a úlohám v každodennom živote. V druhej časti s názvom „Metódy a formy práce s rómskymi žiakmi v predmete náboženstvo/náboženská výchova“ vyzdvihla potrebu využitia špecifík rómskej kultúry a na základe nich dala praktické podnety v edukácii týchto žiakov. V poslednej časti seminára rozčlenila charakteristické osobitosti edukácie žiakov v špeciálnych triedach a žiakov integrovan‎ých v bežných triedach základných škôl.

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia pre katechétov

  6. decembra 2016

  06. 12. 2016 – DKÚ PA – Duchovné cvičenia pre katechétov sa uskutočnia v Kláštore sestier redemptoristiek vo Vranove nad Topľou – Lomnici od 21. do 23 apríla 2017. Exercitátorom bude o. Marián Pacák, CSsR. Pozvánka bude katechétom zaslaná emailom, alebo si ju môžete stiahnuť  tu.

  Počet videní: : 44
  Continue reading →
 • Stihneme do konca roka 9000 návštev?

  29. novembra 2016

  16. 11. 2016 – DKÚ PA – Uvidíme 31. 12. 2016 okolo 23:58 h.

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Pozvánka na odborno-metodický seminár v Prešove

  13. novembra 2016

  15. 11. 2016 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom Prešov, pozýva kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na metodicko-vzdelávací seminár „Edukácia rómskych žiakov v predmete náboženstvo/náboženská výchova“, ktorý sa uskutoční v pondelok 12. decembra 2016 so začiatkom o 9:00 h. Seminár sa uskutoční v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, T. Ševčenka 11 v Prešove. Lektor seminára: PaedDr. Andrea Vaľková. Cieľom seminára je: Získať profesijné kompetencie zamerané na prípravu, realizáciu a hodnotenie edukačných jednotiek v predmete náboženstvo/náboženská výchova.

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Komentáre kníh pre Biblickú olympiádu

  13. novembra 2016

  14. 11. 2016 – DKÚ PA – Komentáre prof. ThDr. PaedDr. Františka Trestenského, PhD. ku knihám pre Biblickú olympiádu 2016/2017 nájdete tu.

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Nový člen Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie

  3. novembra 2016

  03. 11. 2016 – DKÚ PA – Dňa 1. 11. 2016 menoval Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita o. Miloša Barana, správcu farnosti Nižný Hrabovec za nového člena Katechetickej komisie za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto.

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Objednávanie učebníc Náboženská výchova – východný obrad na šk. rok 2017/2018

  2. novembra 2016

  02. 11. 2016 – DKÚ PA – V prílohe  je oznam o objednávaní učebníc pre školský rok 2017/2018.  Edičný portál pre objednávanie učebníc bude otvorený do 2.11. do 2.12.2016. Je potrebné objednávať učebnice Náboženskej výchovy pre východný obrad.   Upozorňujeme, že okrem už spomenutého termínu iná možnosť doobjednania učebníc pre  šk. rok 2017/2018 nebude!

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Knihy pre BO 2016/2017 v elektronickej podobe

  20. októbra 2016

  20. 10. 2016 – DKÚ PA – Knihy pre BO 2016/2017 v elektronickej podobe nájdete tu.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • V Prešove sa konal seminár o hospitačnej činnosti na hodinách náboženstva

  20. októbra 2016

  20. 10. 2016 – DKÚ PA – Vychádzajúc z článku 4 Štatútu Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie (DKÚ) bod 4, ktorý hovorí o hospitačnej činnosti DKÚ, sa 18. októbra 2016 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, regionálne pracovisko Prešov, uskutočnil seminár na tému Hospitačná činnosť v rámci predmetu náboženstvo/náboženská výchova, ktorý bol pripravený pre členov Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie. Lektor seminára, PaedDr. Ján Furman ako cieľ seminára označil získanie profesijných kompetencií zameraných na prípravu a realizáciu kvalifikovanej hospitačnej činnosti v predmete náboženstvo/náboženská výchova. Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie cez členov katechetickej komisie v každom školskom roku vykonáva hospitačnú činnosť u kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy zapojených do školskej katechézy v Prešovskej archieparchii. V tomto školskom roku je do školskej katechézy zapojených 127 kňazov a 57 učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy.

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Termín protopresbyterského kola BS a BO 2016/2017

  18. októbra 2016

  18. 10. 2016 – DKÚ PA -Na základe podnetu Odbornej komisie Biblickej olympiády, Katechetická komisia Prešovskej archieparchie schválila termín protopresbyterského /dekanátneho/ kola Biblickej súťaže a Biblickej olympiády dňa 22. 3. 2017 /streda/ vo všetkých protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Odborno-metodický seminár v Prešove

  26. septembra 2016

  20. 09. 2016 – DKÚ PA – Dňa 20. septembra 2016 sa v Prešove uskutočnil odborno-metodický seminár venovaný biblickým knihám pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu pre školský rok 2016/2017. Zároveň to bolo otvorenie nového školského roka pre kňazov a katechétov Prešovskej archieparchie. Seminár začal svätou liturgiou, ktorú v Kaplnke blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte slávil vladyka Milan, pomocný prešovský biskup, s Petrom Capom, riaditeľom Diecézneho katechetického úradu v Prešove, a Jozefom Zorvanom, lektorom seminára. Vladyka Milan vo svojej homílií vyzval katechétov, aby vždy ohlasovali vzkrieseného Ježiša Krista. V pracovnej časti, ktorá sa konala v priestoroch Regionálneho pracoviska MPC v Prešove otec Jozef Zorvan oboznámil kňazov a katechétov s aktuálnymi knihami pre biblickú súťaž a olympiádu. Ide o knihy: Genezis, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela a List Efezanom. V tomto školskom roku sa do školskej katechézy zapojilo 56 katechétov.
  Fotogaléria:

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Nová Katechetická komisia Prešovskej archieparchie

  8. augusta 2016

  08. 08. 2016 – DKÚ PA – Nová Katechetická komisia Prešovskej archieparchie.

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Michalíček M., Baginová M: S rodičmi k sviatostnému životu detí

  15. júla 2016

  15. 07. 2016 – DKÚ PA – Nová kniha v katechetickej knižnici.

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Propozície projektu Východní svätí pre súčasnosť 2016/2017

  13. júla 2016

  13. 07. 2016 – DKÚ PA – Aktuálne propozície nájdete tu.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Propozície Biblia očami detí a mládeže 2016/2017

  13. júla 2016

  13. 07. 2016 – DKÚ PA – Aktuálne propozície nájdete tu.

  Počet videní: : 53
  Continue reading →
 • Propozície Biblickej olympiády 2016/2017

  13. júla 2016

  13. 07. 2016 – DKÚ PA – Aktuálne propozície nájdete tu.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Propozície Biblickej súťaže 2016/2017

  13. júla 2016

  13. 07. 2016 – DKÚ PA – Aktuálne propozície nájdete tu.

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Pedagogicko-organizačné pokyny 2016/2017

  22. júna 2016

  22. 06. 2016 – DKÚ PA – Pedagogicko-organizačné pokyny 2016/2017 nájdete tu.

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Francúzska biskupská konference: O směřovaní katecheze v dnešní době

  2. júna 2016

  02. 06. 2016 – DKÚ PA – Nová kniha v našej knižnici: Francúzska biskupská konference: O směrovaní katecheze v dnešní době

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Stretnutie vladyku Milana Lacha SJ s mladými výtvarníkmi

  27. mája 2016
  27. 05. 2016 – DKÚ PA – V utorok 24. mája 2016 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Milana Lacha SJ, pomocného prešovského biskupa, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom či metropolitnom kole. Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo učiteľ výtvarnej výchovy.
  Stretnutie sa konalo popoludní a začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde diakon Martin Dudok predstavil históriu a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy im bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Milan. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. Samozrejme na záver nemohla chýbať spoločná fotografia a s arcipastierskym požehnaním sa milé stretnutie ukončilo.
  Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.
  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.
  V tomto školskom roku bol ako predmet projektu vybraný sv. Ján Krstiteľ, Pánov predchodca. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 2. – 3. mája 2016 v Juskovej Voli, vladyka Milan, pomocný prešovský biskup, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste.
  Celoslovenská súťaž Biblia očami detí a mládeže, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku to boli Prvá Samuelova kniha a Evanjelium podľa Lukáša. Súťaž je rozdelená do siedmych kategórií.
  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Metropolitné kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2015/2016

  7. mája 2016
  07. 05. 2016 – DKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.
  V tomto školskom roku bol ako predmet projektu vybraný sv. Ján Krstiteľ, Pánov predchodca. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 2. – 3. mája 2016 v Juskovej Voli, vladyka Milan, pomocný prešovský biskup, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní dňa 24. mája 2016 do Prešova, kde si z rúk vladyku Milana prevezmú diplomy a vecné ceny.
  Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.
  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.
  Víťazné práce si môžete prezrieť v prílohe.
  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Metropolitné kolo biblickej súťaže 2015/2016

  4. mája 2016
  04. 05. 2016 – DKÚ PA – V dňoch 2. a 3. mája 2016 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli uskutočnil 18. ročník Biblickej súťaže, na ktorej sa zúčastnili družstvá z celej Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku.
  Počas celých dvoch dní nás svojou prítomnosťou povzbudil Mons. Milan Lach SJ, pomocný prešovský biskup, ktorý túto súťaž otvoril svätou liturgiou. Po večeri nasledoval program, kde sa zaujímavo i vtipne predstavili jednotlivé družstvá. Záver večera patril karnevalu a večernej modlitbe. Druhý, už súťažný deň začal modlitbou a po raňajkách sa družstvá rozišli do jednotlivých tried, kde prebiehala samotná súťaž.
  Na záver sme za toto stretnutie poďakovali Bohu slávením svätej liturgie. Tak ako spomenul vladyka Milan v príhovore: „Stretli sa tu najlepší z najlepších v našej cirkvi. Ale víťazmi sú všetci, ktorí síce možno nepostúpili tak ďaleko – na metropolitné kolo, ale trávili čas nad Božím slovom – Evanjeliom podľa Lukáša. Lebo tento čas nebol strateným časom, ale časom venovaným spoznávaniu Boha cez jeho slovo.“
  Do tejto súťaže sa každoročne môžu zapojiť gréckokatolícke farnosti a základné školy, na ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo – východný obrad. Do súťaže sa v A. kategórii zapájajú žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ a v B. kategórií žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ. Trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoju farnosť, alebo školu sa stretávajú na protopresbyterských kolách jednotlivých protopresbyterátov a ich víťazi na archieparchiálnom kole a eparchiálnych kolách. Prvé tri družstvá z každej kategórie postupujú na metropolitné kolo, kde medzi sebou súťažia družstvá z Prešovskej archieparchie, Košickej a Bratislavskej eparchie. – 5. 5. 2016
  Výsledky súťaže si môžete pozrieť tu.
  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2015/2016

  18. apríla 2016
  18. 04. 2016 – DKÚ PA – V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už bol 18. ročník BS a 15. ročník BO.
  V seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice oba súťažné dni otvoril Mons. Milan Lach, pomocný prešovský biskup, Molebenom k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi. Ako vo svojom príhovore mladým vladyka Milan povedal, tieto súťažné dni sa nesú v duchu olympijskej myšlienky, ktorá hovorí, že nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa a víťazmi sú všetci, aj tí, ktorí sa do archieparchiálneho kola neprebojovali, lebo súťažili v spoznávaní Božieho slova a to robí víťazov tých, ktorí ho chcú poznať. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne úlohy ako práca s biblickým obrazom, tajnička, biblická geografia, scénky… Po chutnom obede boli víťazi jednotlivých kategórií odmenení diplomami a vecnými cenami. Prvé tri víťazné družstvá v BS z každej kategórie budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Metropolitnom kole BS, ktoré sa uskutoční v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli v dňoch 2. – 3. mája 2016. Víťazné družstvá z BO zas postupujú na Celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Klokočove.
  Aj keď v BS a BO ide o istý druh súťaženia, čo je charakteristické pre mladého človeka, omnoho viac vyniká hlavná myšlienka BS a BO a to, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu.
  BS organizuje iba Gréckokatolícka cirkev cez svoje diecézne katechetické úrady. Môžu sa do nej zapojiť farnosti a školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo východný obrad na prvom stupni ZŠ. Je rozdelená do dvoch kategórií: A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ). Súťažné trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoje školy či farnosti, sa stretávajú vo svojich protopresbyterátoch na protopresbyterských kolách a ich víťazi postupujú na archieparchiálne kolo. V tomto šk. roku sa archieparchiálneho kola zúčastnilo v A kategórií 15 družstiev a v B kategórií 16 trojčlenných družstiev.
  BO je organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Je organizovaná v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) a v 2. kategórií (SŠ). Do BO sa môžu zapojiť iba školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo. Po triednych a školských kolách sa vytvárajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu na protopresbyterských kolách, ktorých víťazi postupujú na diecézne kolo (krajské) a víťazi z každej diecézy sa stretnú na celoslovenskom kole, ktoré každý rok organizuje iná diecéza. V tomto školskom roku je to Košická eparchia. Do triednych a školských kôl BO sa v Prešovskej archieparchii zapojilo cez 3000 mladých ľudí.
  Každý školský rok sú predmetom BS a BO niektoré biblické knihy. V tomto školskom roku je to Prvá Samuelova kniha a Evanjelium podľa Lukáša. Do 1. kategórie v archieparchiálnom kole sa zapojilo 16 družstiev a v 2. kategórii 9 družstiev. Jednou z úloh BO je aj scénka v rozsahu 2 min., ktorá v 1. kategórií je zameraná na dobovú ilustráciu a v 2. kategórií na aktualizáciu – prenesenie na súčasnosť.
  Súťažné scénky si môžete pozrieť tu.
  Výsledky BS a BO z archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie 2015/2016 si môžete pozrieť tu.
  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda 2015/2016 – scénky

  15. apríla 2016

  15. 04. 2016 – DKÚ PA – Dňa 13. 4. 2016 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnil 14. ročník Biblickej olympiády. Jednou zo súťažných úloh boli scénky. Súťažiaci si mali vybrať nejakú udalosť z 1. Samuelovej knihy a Lukášovho evanjelia, ktorú počas 2 minút mali predviesť. Družstvá v 1. kategórií /5. – 9. roč. ZŠ/ mali zameranie na dobovú aktuálnosť, teda na kostýmy, rekvizity, dodržanie dobových kritérií a družstvá v 2. kategórii /SŠ/ mali predstaviť posolstvo – odkaz presnej biblickej udalosti na konkrétnu situáciu v súčasnosti. Ako sa im to darilo, môžete posúdiť sami.

  • 1. kategória

  • 2. kategória

  Počet videní: : 56
  Continue reading →
 • Už sme za….

  14. apríla 2016

  12. 04. 201 6 – DKÚ PA – V predchádzajúcich dňoch sme prekročili 5000 návštevu našej stránky. Ďakujeme.

  Počet videní: : 44
  Continue reading →
 • Východní svätí pre súčasnosť 2015/2016 – archieparchiálne kolo

  10. apríla 2016

  10. 04. 2016 – DKÚ PA – Ide o výchovný projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených, ktorý je v každom školskom roku zameraný  na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca. V tomto školskom roku ako postave pre uvedený projekt bol vybraný sv. Ján Krstiteľ. Víťazné práce archieparchiálneho kola postupujúce na metropolitné kolo si môžete pozrieť  v prílohe.

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže 2015/2016 – archieparchiálne kolo

  10. apríla 2016

  10. 04. 2016 – DKÚ PA – Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. V prílohe sú víťazné práce za Prešovskú archieparchiu, ktoré postupili do Celoslovenského kola. Príloha

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Noc čítania Biblie 2016

  22. marca 2016

  22. 03. 2016 – DKÚ PA – Biblický projekt – Noc čítania Biblie 2016 prebehne tento rok 8. apríla 2016, piatok podvečer čítaním Evanjelia podľa Lukáša, pozvaním si biblistu, alebo kňaza, ktorý vysvetlí Božie slovo. Motto VI. ročníka projektu – Noc čítania Biblie 2016 je: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,  a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho“ (Lk 15, 20). KPKC, n.o. pripravilo manuál – Podnety pre realizáciu projektu: Noc čítania Biblie 2016 v mimoriadnom Roku milosrdenstva. Dostupný na: www.kpkc.sk/noc-citania-biblie, taktiež v prílohe. Manuál okrem iného ponúka možnosti „ako“, „kde“ a „prečo“ sa zapojiť do nočného čítania Biblie. Školy, ktoré sa zapojili do projektu, môžu jednotlivé výstupy prezentovať vo forme fotogalérie, prezentácie z realizácie projektu, a iným spôsobom zúčastniť súťaže v jednotlivých kategóriách. Tieto práce budú vyhodnotené a výhercovia budú odmenení. Noc čítania Biblie 2016 môže byť ukončená spoločným slávením svätej omše. Biblický projekt bude pokračovať prostredníctvom rádia LUMEN v sobotu 9. apríla 2016 v relácii – Od ucha k duchu, ktorá bude vysielaná od 20.15 do 21.45 hod. s hosťom biblistom prof. Františkom Trstenským na tému prebiehajúceho biblického projektu. V rámci telemostu budú oslovené školy, ktoré sa prihlásili do biblického projektu, aby prezentovali svoje aktivity a podelili sa o živé spoločenstvo pri stole Božieho slova aj v súvislosti s prebiehajúcim Rokom milosrdenstva. Biblický projekt – Noc čítania Biblie 2016, vyvrcholí na Tretiu veľkonočnú nedeľu 10.4.2016, ktorá sa na Slovensku slávi ako Biblická nedeľa. Veríme, že biblický projekt napomôže nadobudnúť osobný vzťah so Svätým písmom. Biskupská synoda o Božom Slove (2008) hovorí o pastoračnej potrebe priblížiť Bibliu, aby sa nestala len peknou ozdobou domácej knižnice, ale prostriedkom častého spojenia s Bohom a základnou pomôckou pre náboženský a duchovný život.
  Podnety-pre-realizaciu-noc-citania-biblie-2016

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2015/2016 – archieparchiálne kolo

  21. marca 2016

  21. 03. 2016 – DKÚ PA – Plagát

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolá Biblickej súťaže a Biblickej olympiády

  17. marca 2016

  Prešov 17. marca (TK KBS) Po triednych a školských kolách Biblickej olympiády (BO) sa 10. marca 2016 uskutočnili protopresbyterské kolá vo všetkých šestnástich protopresbyterátoch Prešovskej archieparcie. Biblická súťaž (BS), ktorá sa organizuje v dvoch kategóriách: A pre 1. a 2. ročník ZŠ a B pre 3. a 4. ročník ZŠ. Do BS sa môžu zapojiť základné školy a farnosti v našej archieparchii. BO sa organizuje v 1. kategórii 5. – 9. ročník ZŠ a v 2. kategórii Stredné školy. Víťazi jednotlivých kategórií zo všetkých protopresbyterátov sa stretnú na archieparchiálnom kole v dňoch 12. a 13. apríla 2016 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. V tomto školskom roku predmetnými knihami sú: Prvá Samuelova kniha a Evanjelium podľa Lukáša. V minulom školskom roku sa do triednych a školských kôl zapojilo do BS a BO okolo 3500 mladých ľudí. Hlavným prínosom BS a BO je šírenie Knihy kníh – Biblie v našich rodinách.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2015/2016

  2. marca 2016
  02. 03. 2016 – DKÚ PA – Po triednych a školských kolách Biblickej olympiády (BO) sa 10. marca 2016 uskutoční protopresbyterské kolo vo všetkých šestnástich protopresbyterátoch Prešovskej archieparcie. Biblická súťaž (BS), ktorá sa organizuje v dvoch kategóriách: A pre 1. a 2. ročník ZŠ a B pre 3. a 4. ročník ZŠ. Do BS sa môžu zapojiť základné školy a farnosti v našej archieparchii. BO sa organizuje v 1. kategórii 5. – 9. ročník ZŠ a v 2. kategórii Stredné školy. Víťazi jednotlivých kategórií zo všetkých protopresbyterátov sa stretnú na archieparchiálnom kole v dňoch 12. a 13. apríla 2016 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. V tomto školskom roku predmetnými knihami sú: Prvá Samuelova kniha a Evanjelium podľa Lukáša. V minulom školskom roku sa do triednych a školských kôl zapojilo do BS a BO okolo 3500 mladých ľudí. Hlavným prínosom BS a BO je šírenie Knihy kníh – Biblie v našich rodinách.
  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Kuzmiakovci Rado a Jarka: Rozprávajme deťom z Biblie

  17. februára 2016

  17. 02. 2016 – DKÚ PA – Manželia Kuzmiakovci k svojej knihe Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán pripravili maľovanku s názvom Rozprávajme deťom z Biblie, ktorú si môžete u nás zakúpiť .

  Počet videní: : 69
  Continue reading →
 • 4000 návštev stránky za nami

  10. februára 2016

  10. 02. 2016 – DKÚ PA – Včera večer, 9. 2. 2016 sme prekročili 4000 návštev na našej stránke.

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Nová kniha v katechetickej knižnici

  28. januára 2016

  28. 01. 2016 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudla nová kniha Manuál bioetiky pre mladých.

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Aktuálny zoznam katechétov

  15. januára 2016

  15. 01. 2016 – DKÚ PA – Aktuálny zoznam katechétov Prešovskej archieparchie nájdete tu.

  Počet videní: : 62
  Continue reading →
 • Pozvánka na konferenciu

  13. januára 2016

  13. 01. 2016 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pozýva kňazov a katechétov na konferenciu: Kresťanskí migranti na Slovensku. Bližšie informácie na plagáte.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Biblické mapy

  11. januára 2016

  11. 01. 2016 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudli Biblické mapy .

  Počet videní: : 51
  Continue reading →
 • Domanič A.: Deportácia

  8. januára 2016

  08. 01. 2016 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudla nová kniha: Domanič A.: Deportácia

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Rada pre rodinu KBS: Láska je naším poslaním

  8. januára 2016

  08. 01. 2016 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudla nová kniha: Rada pre rodinu KBS: Láska je naším poslaním

  Počet videní: : 41
  Continue reading →
 • Šturák P., Koprivňáková J.: Dejiny náboženskej pedagogiky I.

  8. januára 2016

  08. 01. 2016 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudla nová kniha: Šturák P., Koprivňáková J.: Dejiny náboženskej pedagogiky I.

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Šturák P., Koprivňáková J.: Dejiny náboženskej pedagogiky II.

  8. januára 2016

  08. 01. 2016 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudla nová kniha: Šturák P., Koprivňáková J.: Dejiny náboženskej pedagogiky II.

  Počet videní: : 54
  Continue reading →
 • Metropolitalna Komisja Katechetyczna: Program nauczania religii greckokatolickiej

  8. januára 2016

  08. 01. 2016 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudla nová kniha: Metropolitalna Komisja Katechetyczna: Program nauczania religii greckokatolickiej

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Metropolitalna Komisja Katechetyczna: Podstawa programowa religii greckokatolickiej

  8. januára 2016

  08. 01. 2016 – DKÚ PA – Do katechetickej knižnice pribudla nová kniha: Metropolitalna Komisja Katechyteczna: Podstawa programowa religii greckokatolickiej

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Do roku 2016

  7. januára 2016

  04. 01. 2016 – DKÚ PA – Všetkým našim kňazom, katechétom i návštevníkom stránky v roku 2016 vyprosujeme veľa Božích milostí a Božieho požehnania v službe školskej i farskej katechézy. Hranicu 3000 návštev na stránke sa nám podarilo prelomiť  včera, 3. 1. 2016 o 22,36 h.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →