Rok 2003

 • Spoznávaním Biblie bližšie k životu

  11. 4. 2003 – DKÚ PE – Každý človek túži po šťastí, láske, porozumení. Neprestáva hľadať cestu, ktorá ho privádza k týmto hodnotám. Jedným zo spôsobov ako dosiahnuť tento cieľ, je stretávanie sa so Zjaveným Slovom.

  V tomto duchu sa od začiatku školského roka stretávali deti a mládež Prešovskej eparchie v školách i vo farnostiach so svojimi katechétami a kňazmi, aby tak viac spoznávali Sväté písmo – konkrétne starozákonnú Druhú knihu Samuelovu a Skutky apoštolské.Ich cieľom nebolo len nadobudnúť bohaté vedomosti z Biblie, ale hlavne ich zúročiť vo svojom živote.

  Eparchiálne kolo Biblickej olympiády sa uskutočnilo 11. apríla 2003 v Prešove v priestoroch Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univezity. Na úvod tohto stretnutia sa k zúčastneným prihovoril generálny vikár Prešovskej eparchie o. Mgr. Vladimír Skyba, ktorý prítomných povzbudil k väčšej vytrvalosti a horlivosti v nasledovaní Zjaveného Slova.

  V doobedňajších hodinách si svoje vedomosti z oblasti Biblie preverili deti 1. a 2 ročníka základných škôl. Víťazným družstvom v tejto kategórii sa stali deti z Cirkevnej základnej školy sv. Juraja zo Svidníka.

  V kategórii žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl sa ako prvé umiestnilo družstvo zo Základnej školy Fulianka, okres Prešov.

  Poobede súťažili žiaci druhého stupňa základných škôl, z ktorých sa na prvom mieste umiestnilo družstvo zo Základnej školy Havaj, okres Stropkov. Zo zúčastnených družstiev stredných škôl prešovského kraja najlepšie vedomosti preukázali študenti z Gymnázia v Medzilaborciach, ktorí v tejto kategórii zvíťazili.

  Vo všetkých štyroch kategóriách sa zúčastnilo 95 súťažiacich.

  Víťazné družstvá zo ZŠ Havaj a z Gymnázia z Medzilaboriec budú reprezentovať našu Prešovskú eparchiu na celoslovenskom kole Biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční v Bardejove v dňoch 21. – 22. mája 2003.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Celoeparchiálne kolo biblickej súťaže

  11. 3. 2003 – DKÚ PE – Celoeparchiálne kolo biblickej súťaže, ktoré organizuje Katechetický úrad Prešovského biskupstva sa uskutoční v priestoroch Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove v piatok 11. 4. 2003. Program začne prezentáciou jednotlivých súťažiacich z dekanátov Prešovského biskupstva o 8.15. O 9.00 sa začína samotná súťaž a to pre zástupcov z prvých až štvrtých ročníkov základných škôl. Poobede potom budú súťažiť jednotlivé skupiny z piatých až deviatých ročníkov základných škôl a takisto aj zástupcovia zo stredných škôl. Vyhodnotenie súťaže je plánované na 15.00 hodinu.

   

  Počet videní: : 35
  Continue reading →