Rok 2004

 • Správa o Celoslovenskej biblickej olympiáde

  21. 6. 2004 – DKÚ PE – Dňa 17. a 18. 6. 2004 sa konal tretí ročník Celoslovenskej Biblickej olympiády (ďalej CsBO), pod záštitou Ministerstva školstva SR a Konferencie biskupov Slovenska. Tento rok sa CsBO konala prostredníctvom Diecézneho katechetického úradu Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, v priestoroch SPŠ Strojníckej v Prešove. Olympiády sa zúčastnili výhercovia prvých miest jednotlivých diecéz Slovenska. Súťaž prebiehala v siedmych kolách, pričom otázky pozostávali z Prvej a Druhej Knihy kráľov a Evanjelia podľa Matúša: – I. Test bez použitia Sv. písma; – II. Práca so Sv. Písmom; – III. Tajnička; – IV. Blafovačky; – V. Biblický kufor; – VI. Scénka z 1 Kr, 2 Kr alebo Mt. – VII. Okruhy. Nad priebehom súťaže dohliadala porota, ktorej po obidva dni predsedal Doc. ThBiblLic. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. Vo štvrtok 17. 6. 2004 súťažila I. kategória – žiaci druhého stupňa ZŠ a žiaci prímy až kvarty osemročných gymnázií. Súťaž spoluotvorili modlitbou a príhovorom miestny eparcha, Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ a banskobystrický diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž, predseda Komisie pre katechizáciu a školstvo. V úvode sa prihovorila aj zástupkyňa z Ministerstva školstva SR, Ing. ThLic. Mária Paráková. Víťazmi CsBO v I. kategórii sa stali žiaci zo ZŠ v Havaji – Prešovská eparchia: Žolnová Viktória, Pecuchová Ivana a Pecuch Tomáš. 2. miesto: Gymnázium sv. T. Akvinského, Košice – Košická arcidiecéza: Hriňáková Daniela, Bačová Anna a Hospodár Michal. 3. miesto: ZŠ O. Cabana, Komjatice – Bratislavsko – Trnavská arcidiecéza: Ďurická Veronika, Buranská Lucia a Bartová Miroslava. Všetkým výhercom zablahoželal a odovzdal ceny Mons. Rudolf Baláž. Ďalší deň súťažila II. kategória – žiaci stredných škôl a žiaci kvinty až oktávy osemročných gymnázií. Súťaž zahájil Mons. Doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., ktorý taktiež víťazom na konci zablahoželal a odovzdal ceny. 1. miesto získali žiaci z Gymnázia A. Bernoláka v Senci – Bratislavsko – Trnavská arcidiecéza: Boršová Veronika, Jurčová Jana a Tureničová Mária. 2. miesto: Gymnázium sv. Františka, Žilina – Nitrianska diecéza: Masná Ľudmila, Šedová Zuzana, Marková Barbora. 3. miesto: Gymnázium Medzilaborce – Prešovská eparchia: Kačurová Monika, Krajňáková Zuzana, Vladyková Renáta. Paralelne s biblickou olympiádou prebiehala aj výtvarná súťaž pod názvom „Biblia v detskej fantázii“, ktorej sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl navštevujúci rímskokatolícku alebo gréckokatolícku náboženskú výchovu. Súťažilo sa v piatich kategóriach. Výtvarná komisia vyhodnotila a ocenila najlepšie práce, pričom víťazi prác jednotlivých kategórií boli pozvaní na celoslovenské kolo BO, kde im boli odovzdané diplomy a ceny. Na 1. mieste v jednotlivých kategóriách sa umiestnili: I. kat. – ZŠ: roč. 1. – 2.: Kristína Roudičová- „Nasýtenie piatich tisícov“ – 1.A – CZŠ Š. Mnoheľa, Poprad – Spišská diecéza. II. kat. – ZŠ: roč. 2. –3.: Nikola Majerčáková – „O stratenej ovci“ – 3. A – CZŠ Š Mnoheľa, Poprad – Spišská diecéza. III. kat. – ZŠ: roč. 5. –6.: Antónia Milčáková – „Zvestovanie“ – 6. B –ZŠ Kamenica n./ Cirochou – KE arcidiecéza. IV. kat. – roč. 7. – 9.: Ildikó Budová – „Návrat k viere“ – 9. roč. – CZŠ A. Bernoláka, N. Zámky – BA – TT arcidiecéza. V. kat. – 1. miesto neudelené. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v budúcich súťažiach.

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda v Medzilaboreckom, Staroľubovnianskom a Stropkovskom protopresbyteráte

  23. 3. 2004 – DKU PE – Dňa 19. 3. 2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v medzilaboreckom protopresbyteráte.V kategórii B (3.- 4. ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Komenského, Medzilaborce: Martin Mulik, Peter Kutlak, Tomáš Mochnáč 2. miesto – ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce 3. miesto – CZŠ RoškovceV kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce: Jana Blanárová, Vladimír Vladyka, Alexandra Krajňáková 2. miesto – ZŠ Komenského, Medzilaborce V kategórii II.: (stredné školy ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Gymnázium Medzilaborce: Monika Kačurová, Zuzana Krajňáková, Renáta Vladyková 2. miesto – Združená stredná škola-(SPOŠ, SOU), Medzilaborce.

  Dňa 22. 3. 2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v Staroľubovnianskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Orlov: Zdenka Timočková, Daniela Dopiráková, Veronika Dufalová 2. miesto – ZŠ Veľký Lipník 3. miesto – ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa. V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Veľký Lipník: Michaela Hrebíková, Dávid Hrebík, Júlia Nedoroščíková 2. miesto – ZŠ Jakubany 3. miesto – ZŠ Kamienka. V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Orlov: Dominika Gočmanovská, Dana Tinathová, Michaela Michalová 2. miesto – ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa3. miesto – ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa

  Dňa 23. 3. 2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády v Stropkovskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Kolbovce: Monika Demjanová, Klaudia Konárová, Daniel Fečko 2 miesto – ZŠ Havaj  3. miesto – ZŠ III., Stropkov V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Havaj: Veronika Skálová, Rastislav Džavoronok, Martina Skysľáková 2. miesto – ZŠ I., Stropkov 3. miesto – ZŠ Kolbovce V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Havaj: Tomáš Pechuch, Viktória Žolnová, Ivana Pecuchová 2. miesto – ZŠ Bukovce 3. miesto – ZŠ Kolbovce V kategórii II.: (stredné školy): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Gymnázium Stropkov: Martina Fečkaninová, Jana Fečkaninová, Štefánia Čepová 2. miesto – SOU-Tesla, Stropkov

  Počet videní: : 40
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda v Bardejovskom a Sninskom protopresbyteráte

  17. 3. 2004 – DKU PE – Dňa 16. 3. 2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v bardejovskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Cirkevná ZŠ sv. Egídia, Bardejov: Matúš Greško, Miriam Capová, Jana Zorvanová 2. miesto – farnosť Beloveža3. miesto – ZŠ Wolkerova, Bardejov V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Cirkevná ZŠ sv. Egídia, Bardejov: Andrej Petričko, Samuel Zorvan, Dávid Zimovčák 2. miesto – ZŠ Wolkerova, Bardejov 3. miesto – farnosť Beloveža V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov: Lukáš Šoltýs, Štefan Holodik, Marianna Galiková 2. miesto – ZŠ Komenského, Bardejov 3. miesto – ZŠ Malcov V kategórii II.: (stredné školy ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: Gymnázium Bardejov: Henrieta Medrická, Lea Medrická, Slavomíra Jackaninová 2. miesto – Obchodná akadémia, Bardejov 3. miesto – SOU – služieb, Bardejov

  Dňa 17 .3 .2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v sninskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Študentská I., Snina: Mária Tremková, Tomáš Holub, Richard Durilla2. miesto – farnosť Stakčín3. miesto – ZŠ Študentská II., Snina V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: farnosť  Pčoliné: Viktor Lata, Jana Hasinová, Jana Bindzarová 2. miesto – farnosť Klenová3. miesto – farnosť Stakčín V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola: ZŠ Stakčín: Mária Ridošová, Miroslava Blašková, Dávid Vaco 2. miesto – ZŠ Komenského, Snina 3. miesto – ZŠ Májová, Snina

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda v Prešovskom a Svidnickom protopresbyteráte

  12. 3. 2004 – DKÚ PE – Dňa 11.3.2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády v prešovskom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola farnosť Ruská Nová Ves: Dávid Pariľák, Kristína Michalová, Mikuláš Maretta2. miesto – ZŠ Májové Námestie, Prešov3. miesto – ZŠ Bernolákova, Prešov V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola farnosť Fulianka: Agáta Krajňáková, Erika Rindošová, Šimon Matejovský2. miesto – ZŠ Sedlice3. miesto – farnosť Varhaňovce V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ):1. miesto – postup do eparchiálneho kola ZŠ Sedlice: Iveta Čuchtová, Anna Bocková, Martin Vacko2. miesto – ZŠ Tarasa Ševčenka, Prešov V kategórii II.: ( Stredné Školy ):1. miesto – postup do eparchiálneho kola Gymnázium Tarasa Ševčenka, Prešov: Ivana Potočňáková, Patrícia Rošková, Dávid Palaščák

  Dňa 12.3.2004 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády vo svidnickom protopresbyteráte. V kategórii A (1.-2.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola CZŠ Sv. Juraja, SvidníkBruzda Patrik, Hupcejová Agáta, Zozuľáková Veronika 2. miesto – ZŠ I. Komenského, Svidník 3. miesto – ZŠ III. Karpatská, Svidník V kategórii B (3.-4.ročník ZŠ ): 1. miesto – postup do eparchiálneho kola farnosť Giraltovce: Lucia Štefániová, Lucia Fečová, Iveta Sukovská2. miesto – ZŠ III. Svidník3. miesto – CZŠ sv. Juraja, Svidník V kategórii I.: (5.- 9.ročník ZŠ ):1. miesto – postup do eparchiálneho kola ZŠ IV., Karpatská, Svidník: Radka Kostičová, Vladimír Noga, Anna Zapotocká2. miesto – ZŠ I. Komenského , Svidník3. miesto – CZŠ sv. Juraja, Svidník V kategórii II.: ( Stredné Školy ):1. miesto – postup do eparchiálneho kola Gymnázium D.H., Svidník: Ivana Adamišinová, Ivana Berežná, Ivan Lažo2. miesto – SPŠ-odevná, Svidník3. miesto- Obchodná akadémia, Svidník

  Počet videní: : 34
  Continue reading →