Rok 2015

 • Duchovné cvičenia pre katechétov v šk. roku 2015/2016

  11. augusta 2015

  11. 08. 2015 – DKÚ PA – Duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove od 14. – 17. apríla 2016. Exercitátorom bude o. Radovan Kuzmiak, Hrabský protopresbyter.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Nová Katechetická komisia Prešovskej archieparchie

  6. augusta 2015

  06. 08. 2015 – DKÚ PA – V súvislosti s personálnymi zmenami v Prešovskej archieparchii, menoval Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita novú  Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchie.

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie vynovil svoju webstránku

  4. augusta 2015

  Prešov 4. júla (TK KBS) Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v týchto dňoch uviedol do prevádzky svoju vynovenú webstránku. Záujemcovia ju nájdu na adrese: ::www.dku.grkatpo.sk::. Vďaka novému systému sa stránka vylepšila, zjednodušilo sa na nej ovládanie a pribudli nové funkcie.

  Na stránke je možné okrem množstva informácií, dokumentov či materiálov nájsť aj tieto novinky – návštevnú knihu, príbeh na zamyslenie, ktorý sa mení každý deň, biblický kvíz, dynamický kalendár, ktorý vždy na stránke zobrazí aktuálny sviatok našej gréckokatolíckej cirkvi, možnosť vyhľadávania v celom obsahu stránky. Ponúka taktiež možnosť zobrazovania aktualít z iných stránok našej archieparchie, štatistiku aktuálnych zobrazení, prehľadnú knižnicu dokumentov, kroniku s aktualitami, mobilnú verziu pre smartfóny a tablety a možnosť registrácie a prihlásenia iných používateľov, ktorí môžu editovať obsah.

  TK KBS informoval Ondrej Miškovič

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Odovzdávanie cien

  4. augusta 2015

  11. 06. 2015 – DKÚ PA – Odovzdávanie cien v projekte “Východní svätí pre súčasnosť”

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • POP 2015/2016

  1. júla 2015

  03. 06. 2015 – DKÚ PA – Nové Pedagogicko-organizačné pokyny na rok 2015/2016

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Metropoliné kolo BS 2015/2016 – termín

  1. júla 2015

  09. 05. 2015 – DKÚ PA – Metropoltné kolo BS 2015/2016 sa uskutoční v dňoch 2. – 3. 5. 2016 v GMC Bárka v Juskovej Voli.

  Počet videní: : 28
  Continue reading →
 • Celoslovenské kolo Biblia očami detí a mládeže 2014/2015

  1. júla 2015

  08. 05. 2015 – DKÚ PA – V Celoslovenskom kole Biblia očami detí a mládeže 2014/2015 , dve práce z Prešovskej archieparchie obsadili v 1. kategórii MŠ
  2. miesto Mária Lakomá, MŠ Valkovce
  v 6. kategórii SŠ
  1. miesto Michaela Heržáková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa
  Srdečne gratulujeme. Práce

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Metropolitné kolo BS 2014/2015

  1. júla 2015

  07. 05. 2015 – DKÚ PA – A. kategória, B. kategória Fotogaléria

  Počet videní: : 26
  Continue reading →
 • Východní svätí pre súčasnosť 2014/2015 – metropolitné kolo

  1. júla 2015

  06. 05. 2015 – DKÚ PA – Východní svätí pre súčasnosť 2014/2015

  Počet videní: : 25
  Continue reading →
 • Celoslovenské kolo Biblia očami detí a mládeže 2014/2015 – celoslovenské kolo

  1. júla 2015

  03. 05. 2015 – DKÚ PA – Fotogaléria

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie na novej stránke

  1. júla 2015

  01. 05. 2015 – DKÚ PA – Od dnešného dňa DKÚ Prešovskej archieparchie zverejnil novú web stránku. Za takmer 5 rokov existencie prvej stránky od 22. 11. 2010 do 31. 4. 2015 sme zaznamenali 21 873 návštev.

  Počet videní: : 26
  Continue reading →
 • Putovanie za cieľom

  1. júla 2015
  24. 04. 2015 – DKÚ PA – Tak ako Izrael putoval do Zasľúbenej zeme pod vedením Jozueho, tak Tobiáš putuje sprevádzaný Rafaelom. Téma putovania zastrešovala jednotlivé biblické knihy, Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov, ktoré boli predmetnými knihami biblickej súťaže a biblickej olympiády v tomto školskom roku. Po protopresbyterskom kole, ktoré sa po prvýkrát v našej archieparchii uskutočnilo v jeden deň, 12. 3. 2015 sa víťazi stretli na archieparchiálnom kole v Prešove. Dňa 15. 4. 2015 v kaplnke Kňazského gréckokatolíckeho seminára P.P. Gojdiča, OSBM vladyka Milan, pomocný prešovský biskup privítal víťazov biblickej súťaže 1. – 4. ročník ZŠ z jednotlivých protopresbyterátov. Po molebene k blahoslavenému biskupovi P.P: Gojdičovi sa žiaci rozišli do jednotlivých tried, aby si „zmerali“ svoje vedomosti z Nového zákona. Po chutnom obede o ThDr. Miroslav Dancák, rektor seminára odovzdal diplomy a ceny trom najlepším družstvám, ktoré budú Prešovskú archieparchiu reprezentovať na metropolitnom kole v máji tohto roka. Na druhý deň sa v kňazskom seminári stretli žiaci 2. stupňa ZŠ a študenti SŠ, aby riešili otázky a zadania z vyššie uvedených kníh. Víťazi týchto kategórií postúpili na Celoslovenské kolo, ktorého organizátorom bude Trnavská arcidiecéza.
  Poradie:
  Kategória A. /1. a 2. ročník ZŠ/
  1. miesto CSŠ Duchnovičova Humenné, 2. miesto ZŠ Okružná, 3. miesto ZŠ Sídl. Juh Vranov nad Topľou, 4. miesto ZŠ s MŠ Údoľ, 5. a 6. miesto CSŠ sv. Egídia Bardejov a ZŠ s MŠ Jakubany, 7. miesto ZŠ Duchnovičova Medzilaborce, 8. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník, 9. miesto ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad, 10. miesto ZŠ Milpoš, 11. a 12. miesto Súkromná ZŠ Giraltovce a ZŠ Mlynská Stropkov, 13. miesto ZŠ Sečovská Polianka, 14. miesto ZŠ s MŠ Stakčín, 15. miesto ZŠ Hrabské
  Kategória B. /3. a 4. ročník ZŠ/
  1. miesto Farnosť Rešov, 2. miesto Farnosť Šarišský Štiavnik, 3. miesto ZŠ Sídl. Juh Vranov nad Topľou, 4. miesto Farnosť Stakčín, 5. miesto ZŠ Komenského Svidník, 6. miesto CSŠ Duchnovičova Humenné, 7. miesto ZŠ s MŠ Jakubany, 8. miesto Farnosť Juskova Voľa, 9. miesto ZŠ Ľutina, 10. miesto ZŠ Čabiny, 11. miesto ZŠ s MŠ Orlov, 12. miesto ZŠ Prostejovská Prešov, 13. miesto ZŠ Gerlachov, 14. a 15. miesto ZŠ Jarná Poprad a ZŠ Matiaška, 16. miesto ZŠ Chotča
  Kategória 1. /5. – 9. ročník ZŠ/
  1. miesto ZŠ s MŠ Kapušany, 2. miesto ZŠ s MŠ Kamienka, 3. miesto ZŠ s MŠ Stakčín, 4. miesto ZŠ s MŠ Kolbovce, 5. miesto ZŠ Sačurov, 6. miesto ZŠ Komenského Medzilaborce, 7. a 8. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník a ZŠ Sídl. Juh Vranov nad Topľou, 9. miesto CSŠ Duchnovičova Humenné, 10. miesto ZŠ s MŠ Orlov, 11. miesto ZŠ s MŠ Komenského Poprad, 12. a 13. miesto ZŠ s MŠ Gaboltov a ZŠ Komenského Lipany, 14. miesto ZŠ Wolkerova Bardejov, 15. miesto ZŠ Vyšný Žipov, 16. miesto ZŠ Okrúhle
  Kategória 2. /SŠ/
  1. miesto Gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa, 2. miesto Gymnázium L. Stöckella Bardejov, 3. miesto Gymnázium Konštantínova Stropkov, 4. miesto Gymnázium P.P. Gojdiča Prešov, 5. miesto Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina, 6. miesto Gymnázium Dukl. hrdinov Svidník, 7. miesto Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné, 8. miesto Spojená škola D. Tatarku Poprad, 9. miesto SOŠ drevárska Vranov nad Topľou
  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda 2014/2015 – scénky

  1. júla 2015
  22. 04. 2015 – DKÚ PA – Dňa 16. 4. 2015 sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnil 13. ročník Biblickej olympiády. Jednou zo súťažných úloh boli scénky. Súťažiaci si mali vybrať nejakú udalosť z biblických kníh Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov, ktorú počas 2 minút mali predviesť. Družstvá v 1. kategórií /5. – 9. roč. ZŠ/ mali zameranie na dobovú aktuálnosť, teda na kostýmy, rekvizity, dodržanie dobových kritérií a družstvá v 2. kategórii /SŠ/ mali predstaviť posolstvo – odkaz presnej biblickej udalosti na konkrétnu situáciu v súčasnosti. Ako sa im to darilo, môžete posúdiť sami.

  Počet videní: : 51
  Continue reading →
 • Archieparchiálne kolo BO 2014/2015

  1. júla 2015

  16. 04. 2015 – DKÚ PA – Archieparchiálne kolo BO 2014/ 2015 Správa Fotogaléria 1. kategória, 2. kategória

  Počet videní: : 22
  Continue reading →
 • Východní svätí pre súčasnosť 2014/2015

  1. júla 2015

  13. 04. 2015 – DKÚ PA –  Ide o výchovný projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených, ktorý je v každom školskom roku zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si zapojení súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca. Víťazné práce archieparchialneho kola postupujúce na metropolitné kolo. Východní svätí pre súčasnosť 2014/2015

  Počet videní: : 48
  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže 2014/2015

  1. júla 2015
  11. 04. 2015 – DKÚ PA – Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. V prílohe sú víťazné práce za Prešovskú archieparchiu, ktoré postupili do Celoslovenského kola.
  Príloha: (cca 1,34 MB)
  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Výberové konanie

  1. júla 2015

  09. 04. 2015 – DKÚ PA – Správna rada Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. vyhlasuje výberové konanie na miesto riaditeľa KPKC n.o., Bottova ul. 15, Levoča. Úplné znenie výberového konania je zverejnené na stránke www.kpkc.sk.

  Počet videní: : 64
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Vranov nad Topľou – mesto

  1. júla 2015
  27. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. marca 2015 sa v priestoroch Základnej školy v Továrnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Vranov-mesto. Po privítaní účastníkov a úvodnej modlitbe o. Juraja Štefanika v kaplnke na obecnom úrade sa súťažiaci pobrali do priestorov základnej školy, kde nás privítala riaditeľka školy a zapriala nám mnoho úspechov.
  Súťažilo sa v troch kategóriách a víťazmi sa stali:
  V A kategorií zviťazili
  1 miesto ZŠ Vranov Sidlisko Juh Šimon Titka, Bianka Obrinová, Viktória Hrašková
  2 miesto ZŠ Bernoláková Natália Hobľaková, Tomaš Baran, Martin Mekel
  3 miesto ZŠ Sidlisko II Laura Šuličová, Martina Kaščáková, Františka Mikčová
  V B kategorií zvíťazili
  1 miesto ZŠ Sidlisko Juh Valčová, Sára Titková, Lenka Guľovičová
  2 miesto ZŠ Sidlisko II Kristína Linkošová, Anna Maťašová, Aneška Tatarová
  3 miesto ZŠ Bernoláková Michal David, Karin Pavlíkova, Dominik Tutko
  V 1 Kategórii zvíťazili
  1 miesto ZŠ Vranov Sidlisko Juh Iveta Janočková, Kristian Čintala, Alexandra Janová
  2 miesto ZŠ Sidlisko II Miroslava Hečková, Martina Maťašová, Emilia Zorvanová
  3 miesto ZŠ Bernoláková Barborka Mekelová, Martina Sokolová, Imrich Lukčo
  V 2 Kategórii zvíťazili
  1 miesto SOŠ A. Dubčeka Branislav Bačovčín, Karina Jadlovská, Kristína Balogová
  2 miesto SOŠ drevárska Ján Galajda, Matej Dvorovy, Pavol Nemčík
  Všetkým srdečne blahoželáme a veríme, že aj táto súťaž či olympiáda nám pomôže lepšie spoznať nášho Pána.
  Fotogaléria
  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Vranov nad Topľou – Čemerné

  1. júla 2015
  27. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.3.2015 sa v Centre voľného času v Juskovej Voli uskutočnila BS a BO protopresbyterátu Vranov nad Topľou – Čemerné. Po privítaní súťažiacich sa začala v kaplnke spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, ktorú viedol otec Mgr. Tomáš Leško. Po skončení spoločnej modlitby sa súťažiaci rozišli zmerať svoje vedomosti z Nového a Starého zákona , ktoré ich zoradili nasledovne BS :
  Kategória A (1.-2.ročník)
  1.ZŠ Sečovská Polianka (Lukáš Novák, Patrik Novosiadly, Tamara Trelová)
  2.ZŠ Lomnica( Ján Kačuriak, Samuel Litecký, Sofia Jurková)
  3. Farnosť Zámutov (Vladimír Rybarčík, Bianka Puškárová, Miriam Vallová)
  Kategória B (3.-4.ročník)
  1.Farnosť Juskova Voľa (Dávid Eštvan, Igor Višňovský, Jakub Iľko)
  2.Farnosť Cabov (Karin Kočišová, Júlia Bačiková, Anežka Veliká)
  3.ZŠ Sečovská Polianka (Markéta Ivaničová, Silvia Huďová, Viktória Hricová)
  1.kategória BO
  1.ZŠ Sačurov (Júlia Danková, Viktória Vasiľová, Antónia Šimková )
  2.ZŠ Sečovská Polianka (Martin Katona, Juraj Huďo, Mária Anna Kočišová)
  3.ZŠ Kukučínova (Filip Kopčák, Jana Dvorová, Radoslav Labon)
  Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.
  Počet videní: : 25
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Svidník

  1. júla 2015
  27. 03. 2015 – DKÚ PA – V tomto roku sa vo Svidníku konkrétne 12. marca 2015 o 8:30h na CZŠ sv. Juraja, uskutočnila BS a BO. Súťažiacich bolo 45 žiakov. Prišli s nimi ich kňazi, rehoľníčky a katechétky. Na súťažiach ja už to raz tak, že nemôže vyhrať každý. Takto nakoniec dopadlo poradie prvých troch družstiev v jednotlivých kategóriách:
  A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1. CZŠ sv. Juraja, Svidník (Miroslava Sochovičová, Ema Jančišinová, Adriana Franková)
  2. ZŠ Komenského, Svidník (Tamara Rodáková, Kristián Hrinko, Adam Kolár)
  3. ZŠ Krajná Poľana (Andrea Čonková, Vanesa Vaňková, Petra Horvathová)
  B. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Komenského, Svidník (Amalia Zribková, Natalia Čurpeková, Katarína Kliková)
  2. ZŠ 8. Mája, Svidník (Kristína Klimová, Katarína Hriceková, Viktória Podana)
  3. CZŠ sv. Juraja, Svidník (Zuzana Jalčaková, Jakub Jalčak, Samuel Hriž)
  1. kategória (5. až 9. ročník ZŠ)
  1. CZŠ sv. Juraja, Svidník (Benedikt Seman, Veronika Capková, Terézia Strončeková)
  2. ZŠ Komenského, Svidník (Lenka Kuzmová, Andrea Adamečková, Timea Oreničová)
  3. ZŠ 8. Mája, Svidník (Veronika Popová, Anna Mária Bilasová, Dominika Mikitková)
  2. kategória (1. a 2. ročník SŠ)
  1. Gymnázium Dukl. Hrdinov, Svidník (Dominika Škrabová, Eleonóra Mikitová, Timotej Pulščák)
  2. SOŠ, Svidník (Zuzana Teľatniková, Sabina Komarnická, Nikola Peľaková)
  Verím, že čítanie Božieho slova každého obohatilo a výhercom samozrejme srdečne blahoželám.
  Fotogaléria
  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Stropkov

  1. júla 2015
  26. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. marca 2015 (štvrtok) sa v Kláštore otcov Redemptoristov v Stropkove od 9.00 hodiny uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v školskom roku 2014/2015.
  Otec protopresbyter Mgr. Štefan Vansáč privítal všetkých prítomných a súťaž otvoril úvodným slovom. Následne sa slova ujal vedúci OKS Stropkov Mgr. Martin Klimkovský, ktorý prítomných oboznámil s organizačnými pokynmi a rozmiestnením jednotlivých kategórií. Taktiež predstavil členov poroty.
  Celkovo bolo prihlásených 19 družstiev. Samotnej súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev. Tri družstvá zo ZŠ Konštantínova sa súťaže nezúčastnili.
  Biblickej súťaže sa zúčastnilo 9 družstiev; v A kategórii 4 družstvá a v B kategórii 5 družstiev. Biblickej olympiády sa zúčastnilo 7 družstiev.
  Na priebeh v jednotlivých kategóriách dohliadali určení porotcovia. V A kategórii BS to boli Mgr. Štefan Vansáč, Mgr. Jozef Vojtila CSsR, Mgr. Jozef Špes. V B kategórii BS boli porotcami PaedDr. Marcel Iľko, Mgr. Jozef Kišák CSsR, Mgr. Mikuláš Fejko. V 1. kategórii BO úlohu porotcov prijali: Mgr. Martin Horňák, Mgr. Matej Fečko, Mgr. Róbert Krolák. V 2. kategórii BO porotcami boli: Mgr. Marek Mikitka a Mgr. Ján Vasiľ.
  Priebeh súťaže v jednotlivých kategóriách bol pokojný, korektný a dohliadal na nich vedúci OKS Stropkov Mgr. Martin Klimkovský. Nejednoznačná situácia nastala, keď v 2. kole 1. kategórie BO nebolo jasné, aký maximálny počet bodov môže družstvo získať. Po telefonickom rozhovore s riaditeľom DKÚ PaedDr. Petrom Capom sa nejednoznačnosť vysvetlila. Maximálny počet bodov podľa testu je 14 bodov; v skutočnosti bol obodovaný na 15,5 bodov.
  Po absolvovaní všetkých súťažných kôl bolo vyhodnotenie súťaže.
  Poradie v BS A KATEGÓRIA:
  1. ZŠ Mlynská Stropkov; vedúci: Mgr. Pavol Šujeta
  2. Farnosť Lomné; Mgr. Jozef Špes
  3. ZŠ s MŠ Havaj; PaedDr. Marcel Iľko.
  Poradie v BS B KATEGÓRIA:
  1. ZŠ Chotča; Mgr. Mikuláš Fejko
  2. ZŠ s MŠ Bukovce; Mgr. Ján Vasiľ
  3. ZŠ s MŠ Havaj; PaedDr. Marcel Iľko.
  Poradie v BO 1. kategória:
  1. ZŠ s MŠ Kolbovce; Mgr. Martin Horňák
  2. Gymnázium Konštantínova Stropkov; Mgr. Jozef Vojtila CSsR
  3. ZŠ s MŠ Havaj; PaedDr. Marcel Iľko.
  Poradie v BO 2. kategória:
  1. Gymnázium Konštantínova Stropkov; Mgr. Jozef Vojtila CSsR.
  Výhercovia na prvom, druhom i treťom mieste boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Ostatní súťažiaci si odniesli cenu za účasť.
  Na záver vedúci OKS Stropkov poďakoval prítomným kňazom, katechétovi a zúčastneným za účasť na protopresbyterskom kole BS a BO a taktiež vyjadril vďačnosť otcom redemptoristom za poskytnutie priestorov kláštora pre potreby súťaže.
  Fotogaléria
  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

  1. júla 2015
  26. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa uskutočnilo protopresbyteriátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyteriátu. Tieto súťaže prebiehali v malebnom kraji Pieninského národného parku , na ZŠ s MŠ Veľký Lipník. Súťaží sa zúčastnilo 10 družstiev z rôznych škôl a farností nášho protopresbyteriátu. Súťaž bola otvorená modlitbou, ktorú viedol Mgr. Ľuboslav Pulščák vedúci OKS. Privítaním vyučujúcého náboženskú výchovu na miestnej škole Mgr. Miroslavom Čerňanským, ktorý poprial všetkým súťažiacim hojnosť darov a múdrosti Svätého Ducha. Po privítaní sme sa rozdelili do súťažných kategórií a rozišli sme sa do tried. Samotná súťaž trvala dve hodiny . Počas tohto času deti predviedli to najlepšie čo v nich je, z poznania Svätého písma.
  Tieto vedomosti sa premietli do týchto výsledkov:
  V kategórii A ( 1.a 2. ročník ZŠ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Margaréta Majkutová, Šimon Vasiľ, Laura Mačugová.
  V kategórii B ( 3.-4. ročník ZŠ ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Martin Krivoňák, Sebastian Mrug, Nadežda Poľanská. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo družstvo ZŠ Komenského Stará Ľubovňa v zložení: Monika Tomusová, Sofia Filičková, Juraj Kuzmiak.
  Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z farnosti Jarabina v zložení: Jana Gallyová, Peter Derevjanik, Natália Pristašová.
  V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ZŠ ) zvíťazilo družstvo ZŠ Kamienka v zložení : Katarína Ladižinská, Juraj Paluba, Terézia Kyšeľová. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Dávid Vaľko, Veronika Krivoňáková, Miroslava Marhevková. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení: Tomáš Rybár, Viktória Fillerová, Adriana Bočkajová.
  V kategórii 2 ( stredné a odborné školy ) zvíťazilo družstvo Gymnázia Sv. Mikuláša Stará Ľubovňa v zložení : Mária Hlinková, Simona Pivovarová, Slavomíra Sedlačková
  Samotná súťaž bola ukončená odovzdaním diplomov a vecných cien.
  Diplomy a vecné ceny odovzdával Mgr. Rastislav Janičko protopresbyter a Mgr. Ľuboslav Pulščák vedúci OKS .
  Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich vzornú prácu s deťmi, že si našli čas na stretnutia s nimi . Taktiež sa chcem veľmi pekne poďakovať darcom a sponzorom, ktorí venovali ceny pre víťazov a aj ostatným zúčastneným.
  Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a záverečným požehnaním.
  Fotogaléria
  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Snina

  1. júla 2015
  25. 03. 2015 – DKÚ PA – Spoločnou modlitbou v kostole Povýšenia sv. kríža v Snine začali malí i väčší biblisti, spolu so svojimi duchovnými otcami a katechétkami, svoju biblickú súťaž a biblickú olympiádu. Po tejto spoločnej modlitbe, ktorú viedol o. protopresbyter Maroš Prejsa, sa všetci presunuli do neďalekého cirkevného centra voľného času. Tam pokračovalo súperenie v jednotlivých kategóriach, ktoré organizačne mal na starosti o. Juraj Voroňák, vedúci Oblastného katechetického strediska v Snine. Do súťaže a olympiády sa zapojilo spolu 45 detí. Počas prestávky a po skončení súťaženia si deti mohli zahrať stolný tenis, zaspievať ukazovačky, či navzájom sa porozprávať. Pri vyhodnotení súťaže boli ocenení nielen tí najlepší, ale každý účastník si odniesol domov obraz jedného zastavenia krížovej cesty a viacero sladkých drobností. Stretnutie sa skončilo spoločnou modlitbou a predsavzatím, že sa o rok znovu stretneme. Avšak tomuto stretnutiu musí opäť predchádzať čítanie Božieho slova, ktoré má v živote každého z nás priniesť bohatú úrodu.
  VÝSLEDKY:BIBLICKÁ SÚŤAŽ
  Kategória A (1. a 2. ročník ZŠ):
  1. miesto: ZŠ STAKČÍN /Tereza VOHAROVÁ, Dominik JELINEK, Natália TIMKOVÁ/
  2. miesto: ZŠ ULIČ /Filip REPKO, Emma KASIČOVÁ, Roman ČURHA/
  3. miesto: ZŠ KOMENSKÉHO SNINA /Branislav BOBRIK, Ema RUŠČANSKÁ, Natália KORDANIČOVÁ/
  Kategória B (3. a 4. ročník ZŠ):
  1. miesto: FARNOSŤ STAKČÍN /Juliana FEDINOVÁ, Jana ŠPITALIKOVÁ, Martin HUŇARA/
  2. miesto: ZŠ KOLONICA /Sebastián GERGELČÍK, Branislav LOJKA, Patrícia ROHUNOVÁ/
  3. miesto: ZŠ ULIČ /Dajana KORKOBCOVÁ, Zuzana LANGEROVÁ, Karina DICKÁ/BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
  I. Kategória (5.- 9. ročník ZŠ):
  1. miesto: ZŠ STAKČÍN /Mária VOROŇÁKOVÁ, Viktória BADIDOVÁ, Patrik ČERVEŇAK/
  2. miesto: ZŠ KOMENSKÉHO SNINA /Gabriela KOROĽOVÁ, Karin ŠTEŇOVÁ, Martin ŽIGA/
  3. miesto: ZŠ ŠTEDENTSKÁ SNINA /Natália KRAJČÍKOVÁ, Bianca ČOPÁKOVÁ, Ivana ŠARUDYOVÁ/
  II. Kategória (SŠ):
  1.miesto: Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina /Miriam PINDROCHOVÁ, Veronika SCHLENCOVÁ, Anna Mária ROSIČOVÁ/
  Fotogaléria
  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Sabinov

  1. júla 2015
  25. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu Obecného úradu v Milpoši uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O postup do archieparchiálneho kola a o zaujímavé ceny súťažilo v 11 družstvách 33 súťažiacich sprevádzaných svojimi kňazmi a katechétkou. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 5 škôl a 2 farnosti. Všetci sa popasovali so zaujímavými otázkami a napokon zvíťazili:
  V biblickej súťaži v A. kategórii (1. – 2. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ Milpoš (Jerguš Pillár, Viktória Chamilová, Matej Petruš);
  2. miesto – ZŠ 17. novembra Sabinov (Sára Múdra, Kristián Novosad, Viktória Lešková);
  V biblickej súťaži v B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ Ľutina (Damián Varhoľák, Noemi Ester Novická, Damián Radačovský);
  2. miesto – ZŠ Komenského Sabinov (Pavol Jozafát Székely, Lea Ďuďáková, Samuel Štefančík);
  3. miesto – ZŠ 17. novembra Sabinov (Dominika Vaníková, Nataša Gajdošová, Júlia Cenkerová).
  V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ Komenského Lipany (Jozef Duch, Adriána Cenkerová, Patrik Matvija);
  2. miesto – ZŠ Komenského Sabinov (Viktória Bojčuková, Sára Palfiová Michaela Bojčuková);
  3. miesto – ZŠ 17. novembra Sabinov (Lenka Dujavová, Nikola Majirošová, Benjamín Novický).
  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!
  Fotogaléria
  Počet videní: : 28
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Prešov

  1. júla 2015
  25. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. 03. 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia bl.. Petra Pavla Gojdiča, OSBM v Prešove protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Prešov. Celé súťažiace spoločenstvo vytvorilo jednu veľkú rodinu pri spoločnej modlitbe. Po úvodnej modlitbe a privítaní sa 69 súťažiacich odobralo do pripravených miestnosti, aby predviedli a zúročili svoje vedomosti. Po skončení súťaže a olympiády boli všetci šťastní, spokojní a vďační Bohu za tento požehnaný deň, ktorý mohli prežiť v tomto nádhernom spoločenstve.

  Vyhodnotenie:
  BIBLICKÁ SÚŤAŽ
  Kategória A:
  1. miesto ZŠ Okružná
  2. miesto CZŠ P.P. Gojdiča Prešov
  3. miesto Farnosť Okružná
  Kategória B:
  1. miesto ZŠ Prostejovská Prešov
  2. miesto Farnosť Okružná
  3. miesto SŠ T.Ševčenka Sládkovičova Prešov

  BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
  I. Kategória:
  1. miesto ZŠ a MŠ Kapušany
  2. miesto ZŠ Šrobárova Prešov
  3. miesto ZŠ Bajkalská Prešov
  II. Kategória:
  1. miesto Gymnázium bl. P.P.Gojdiča Prešov
  2. miesto Gymnázium T. Ševčenka Prešov
  3. miesto PaSA K. Stromoradie Prešov

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Fotogaléria

  Počet videní: : 25
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Poprad

  1. júla 2015
  24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.3.2015 sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ a 2.kategórie SŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.30 hod. Biblická olympiáda sa konala v ZŠ Dostojevského v Poprade. V A. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili dve družstvá, v B. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili štyri družstvá a v Biblickej olympiáde 1.kategórii sedem družstiev a 2.kategórii jedno družstvo nášho protopresbyterátu.
  Biblická súťaž A. kategória:
  ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
  ZŠ Jarná Poprad
  Biblická súťaž B.kategória:
  ZŠ Jarná Poprad
  ZŠ a MŠ Tajovského Poprad
  ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
  Gr.kat.cirkev, farnosť sv.apoštolov Petra a Pavla Poprad
  Biblická olympiáda 1.kategória:
  ZŠ Nižné Repaše
  ZŠ a MŠ Komenského Poprad
  ZŠ Mierová Svit
  ZŠ Jarná Poprad
  ZŠ a MŠ Tajovského Poprad
  ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
  Spojená škola D.Tatarku Poprad
  Biblická olympiáda 2.kategória:
  Spojená škola D.Tatarku Poprad
  Na začiatku sa všetci prítomní zišli v Gréckokatolíckom chráme sv.apoštolov Petra a Pavla v Poprade, kde protopresbyter o.Jaroslav Matoľák otvoril celú súťaž úvodným slovom a spoločnou modlitbou všetkých zúčastnených. Potom sa všetci presunuli do neďalekej Základnej školy Dostojevského kde sa už začala samotná súťaž.
  Predsedom poroty Biblickej olympiády bol protopresbyter Popradského protopresbyterátu o.Jaroslav Matoľák a prísediaci porotca bol o. Miroslav Demjanovič, správca farnosti Osturňa. Predsedníčkou poroty Biblickej súťaže B. kategórie bola PaedDr. Mária Molnárová, katechétka a o.Marek Kaľata, správca farnosti Svit. Predsedom poroty Biblickej súťaže A. kategórie bol o.Miroslav Bartoš, farár farnosti Poprad a rehoľná sestra Jozefína (Mgr.Helena Maníková), katechétka.
  Počas týchto súťaží a olympiády družstvá preukazovali svoje veľké znalosti Božieho slova. Konečné poradie družstiev bolo nasledovné:
  Biblická súťaž A. kategória:
  1. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
  v zložení: Zuzana Šimšajová, Barbora Galajdová, Martin Stanko
  2. ZŠ Jarná Poprad
  v zložení: Gabriela Šidlovská, Katarína Vlasatá
  Biblická súťaž B.kategória:
  1. ZŠ Jarná Poprad
  v zložení: Lukáš Šidlovský, Tomáš Habáň, Janka Žačková
  2. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
  v zložení: Tadeáš Matoľák, Timea Neuvirthová, Michal Štefaňák
  3. Gr.kat.cirkev, farnosť sv.apoštolov Petra a Pavla Poprad
  v zložení: Sofia Mornárová, Anna Zagorová, Alexandra Hromjaková
  Biblická olympiáda 1.kategória:
  1. ZŠ a MŠ Komenského Poprad
  v zložení: Ľubomíra Ondrušová, Vanesa Olekšáková, Kristína Leichenbergová
  2. Spojená škola D.Tatarku Poprad
  v zložení: Katarína Bartošová, Alexandra Matoľáková, Tatiana Goczeová
  3. ZŠ a MŠ Nižné Repaše
  v zložení: Jozefína Sterančáková, Adrian Kašper, Marek Štiber
  Biblická olympiáda 2.kategória:
  1. Spojená škola D.Tatarku Poprad
  v zložení: Richard Štefaňák, Gabriel Ráchela, Jakub Kubíček
  Celkové poďakovanie patrí protoprebyterovi o.Jaroslavovi Matoľákovi, o. Miroslavovi Bartošovi, PaedDr. Márii Molnárovej, o. Marekovi Kaľatovi a rehoľnej sestre Jozefíne za prípravu svojich družstiev na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž. Taktiež patrí vďaka o. Miroslavovi Demjanovičovi za jeho osobný prínos ako porotcu v tejto olympiáde. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole Biblickej olympiády 16.4.2015 a Biblickej súťaže 15.4.2015 v Prešove.
  Fotogaléria
  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Orlov

  1. júla 2015
  24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa o 09:00 hod. v Šarišskom Jastrabí, v budove ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády.
  Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore ThLic. Miroslava Šimka, PhD. vedúceho OKS a pani riaditeľky ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie pani Mgr. Jany Muchovej sa následne jednotlivé súťažiace družstvá rozdelili do jednotlivých súťažných skupín a pustili do súťaženia.
  V BS kategórii A sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Údol / Patrik Pľučinský, Kristína Lešková, Vivien Sokolová /.
  V BS kategórii B sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Orlov / Janka Kedová, Jozef Kopaňák, Júlia Žuravčíková /.
  Na BO sa zúčastnili 2 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Orlov / Patrik Plavnický , Natália Plavnická , Juraj Iľko /.
  Na záver súťaže a olympiády boli vedúcim OKS Orlov vyhlásené výsledky a súťažiacim družstvám umiestnených na prvých troch miestach boli odovzdané diplomy. Víťazné družstvá postupujú na archieparchiálne kolá, ktoré sa uskutočnia 15.4.2015 a 16. 4. 2015 v Prešove.
  Ďakujeme pánovi riaditeľovi DKÚ o. PaedDr. Petrovi Capovi za dobrú spoluprácu pri organizovaní BS a BO a pani riaditeľke ZŠ s MŠ v Šarišskom Jastrabí Mgr. Jane Muchovej za poskytnuté priestory a dobrú spoluprácu.
  Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.
  Fotogaléria
  Počet videní: : 28
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Medzilaborce

  1. júla 2015
  24. 03. 2015 – DKÚ PA – Živý Boh si opäť našiel cestu do detských a mládežníckych sŕdc prostredníctvom prípravy, ale aj počas samotného priebehu protopresbyterského kola BS a BO. Súťaž sa konala na ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach. Súťaže sa zúčastnilo 8 súťažných družstiev.
  V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Michael Harvilko, Sára Gubová a Viktória Šantová zo ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach.
  V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Sára Chripaková, Dominika Smetanková a Veronika Jasíková zo ZŠ v Čabinách.
  V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Silvia Murdziková, Viktória Gubová a Samuel Lukačik zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.
  Na úvod všetkých prítomných privítal Mgr. o. Jozef Harvilko, vedúci OKS Medzilaborce. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do skupín. Súťažilo sa v troch kategóriach.
  Súťaž sa niesla v radostnom a pokojnom duchu, bez známok rivality či nepokoja. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere protopresbyter Mgr. o. Ján Blaško vyjadril veľkú radosť z toho, že aj v dnešnej dobe sa nájdu deti a mládež, ktorí radi čítajú Božie Slovo a chcú si v jeho poznaní zmerať sily. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli s radosťou a dobrým pocitom v srdci.
  Fotogaléria
  Počet videní: : 22
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Humenné

  1. júla 2015
  24. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.03.2015 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 28 družstvách 84 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 18 škôl a 1 družstvo súťažilo za svoju farnosť. V nabitej konkurencii napokon zvíťazili:
  V biblickej súťaži v A. kategórii (1. – 2. ročník ZŠ):
  1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Petra Vasiľková, Daniel Surničin, Martin Kuľha);
  2. miesto – ZŠ J. Švermu (Sebastián Karas, Radoslav Pančišin, Alžbeta Fedurcová);
  3. miesto – ZŠ Kudlovská (Daniel Pavelica, Karolína Rút Kožišková, Martin Janošov).
  V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):
  1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Laura Mária Zlacká, Matej Chalachan, Kristína Surničinová);
  2. miesto – ZŠ Dargovských hrdinov (Zaira Gajdošová, Viktória Murmaková, Adam Pančak);
  3. miesto – ZŠ SNP 1 (Stanislav Horvát, Samuel Firko, Sára Frandoferová).
  V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ):
  1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Veronika Chalachanová, Rút Šambronská, Filip Zlacký);
  2. miesto – ZŠ Košarovce ((Matej Malcovský, Alexandra Čakurdová, Adrián Andrejco);
  3. miesto – ZŠ Pugačevova (Natália Stanková, Diana Dančíková, Miriama Sijková).
  V 2. kategórii (Stredné školy):
  1. miesto – Gym. sv. J. Zlatoústeho (Benjamín Šambronský, Chiara Frandoferová, Jakub Onduško);
  2. miesto – Hotelová akadémia (Juliána Husnajová, Kristína Myciová, Alexandra Hudáková);
  3. miesto – Obchodná akadémia (Nina Babjaková, Viktória Fedáková, Gabriela Kolinčáková).
  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!
  Fotogaléria
  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Pozvánka na archieparchiálne kolo BS a BO 2014/2015

  1. júla 2015

  23. 03. 2015 – DKÚ PA – Pozvánka

  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • BS a Bo v protopresbyteriátoch

  1. júla 2015
  12. 03. 2015 – DKÚ PA  – Dnes sa v Prešovskej archieparchii uskutočnili protopresbyterské kolá BS a BO 2014/2015
  Protopresbyteriát Bardejov: Správa Fotogaléria
  Protopresbyteriát Giraltovce: Správa Fotogaléria
  Protopresbyteriát Hanušovce nad Topľou: Správa Fotogaléria
  Protopresbyteriát Hrabské: Správa Fotogaléria
  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • 20 000 návštev na stránke

  13. júna 2015

  05. 03. 2015 – DKÚ PA – Dnes, 5. 3. 2015 o 9,36 h navštívil našu stránku návštevník s poradovým číslom 20 000.

  Počet videní: : 24
  Continue reading →
 • Odborno-metodický seminár v Prešove

  12. júna 2015

  18. 02. 2015 – DKÚ PA – V pondelok 16. februára 2014 sa v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, regionálne pracovisko v Prešove, uskutočnil odborno-metodický seminár pre kňazov a katechétov náboženstva/náboženskej výchovy s názvom „Nové učebnice pre predmet náboženstvo/náboženská výchova“, ktorý pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s autormi jednotlivých učebníc. Do 1. septembra 2015 budú k dispozícií nové učebnice náboženstva/náboženskej výchovy pre 1. – 9. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ. Z desiatich autorov učebníc sú šiesti gréckokatolíci z toho štyria z Prešovskej archieparchie. Mgr. Emil Rešetár predstavil učebnice pre 6. ročník ZŠ, ktorú pripravil s Mgr. Alžbetou Gerberyovou, SNPM. Učebnicu pre 7. ročník ZŠ predstavila jej autorka Mgr. Slávka Rusnáková a PaedDr. Ľubomíra Pružinská predstavila učebnicu pre 2. ročník ZŠ. Seminára sa zúčastnili aj budúci kňazi či katechéti – seminaristi 5. ročníka z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove. Zodpovednou prácou a zanietenosťou našich učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy sa tak do škôl dostávajú kvalitné učebné pomôcky, ktoré napomáhajú v rozvíjaní školskej katechézy.

  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo BS a BO

  11. júna 2015

  12. 02. 2015 – DKÚ PA – Presne o mesiac, sa vo všetkých protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutoční protopresbyterské kolo BS a BO.

  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • Zmena termínu archieparchiálneho kola BO

  5. júna 2015

  05. 02. 2015 – DKÚ PA – Vzhľadom k tomu, že MŠVVaŠ SR presunulo termín testovania deviatakov – monitor na 15. 4. 2015, archieparchiálne kolo BO sa uskutoční 16. 4. 2015.

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Odborno-metodický seminár

  3. júna 2015

  26. 01. 2015 – DKÚ PA – Pozvánka

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Nová Katechetická komisia Prešovskej archieparchie

  2. júna 2015

  07. 01. 2015 – DKÚ PA – Nová Katechetická komisia Prešovskej archieparchie

  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • Nová kniha v katechetickej knižnici

  1. júna 2015

  02. 01. 2015 – DKÚ PA – Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.

  Počet videní: : 25
  Continue reading →
 • Kalendár synaxárov na našej webstránke

  28. decembra 2015

  28. 12. 2015 – DKÚ PA – S novým rokom prichádzajú aj novinky na našu stránku, v kategórií katechézy nájdete Životopisy východných svätých v ktorých máte kalendár svätých rozdelený podľa mesiacov. Synaxáre sú čerpané zo stránky www.grkatba.sk a spracované do prehľadnej databázy tímom časoslova. Zopár grafických noviniek a aktualizácia stránky pre čo najpohodlnejšie prezeranie webu.

  Ďakujeme Vám za takmer 3000 návštev a pevne veríme, že v roku 2016 sa Vaše návštevy podstatne navýšia.

  Christos raždajetsja!

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Stihneme do konca roka 3000 návštev?

  12. decembra 2015

  12. 12. 2015 – DKÚ PA – Pevne veríme, že ešte do konca roka 2015 na našej stránke privítame návštevníka s číslom 3000.

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Zmena termínu Biblického projektu: NOC ČÍTANIA BIBLIE

  20. októbra 2015

  20. 10. 2015 – DKÚ PA – Tohoročný projekt NOC ČÍTANIA BIBLIE 2015/2016 vyvrcholí na 3. Veľkonočnú nedeľu 15.4.2016. Bude to v poradí VI. ročník tohto biblického projektu. Jeho motto znie: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.“ (Lk 15, 20) Ide o spoluprácu medzi Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom (KPKC), Katolíckym biblickým dielom (KBD) a rádiom Lumen, ktorá chce projektom – Noc čítania Biblie 2015/2016 napomôcť aktualizovať posolstvo Biblie pre dnešnú dobu.

  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • Radosť z Božieho posolstva

  9. septembra 2015

  09. 09. 2015 – DKÚ PA – V tomto duchu s20150909_102945a stretli katechéti a kňazi Prešovskej archieparchie 9. septembra 2015 v kaplnke Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove, aby s Mons. Milanom Lachom, pomocným prešovským biskupom, otvorili nový školský rok 2015/2016. Pri svätej liturgii vladyka Milan povzbudil učiteľov náboženstva, aby pri školskej katechéze nezabúdali ani na príklad osobného vzťahu s Bohom. Pracovná časť stretnutia pokračovala v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, regionálne pracovisko Prešov, kde Mgr. Ján Furman informoval o ponukách vzdelávania pre učiteľov náboženstva. Otec ThLic. Jozef Zorvan poslucháčov pútavo voviedol do Prvej Samuelovej knihy a Lukášovho evanjeliá, ktoré sú predmetom biblickej súťaže a olympiády v tomto školskom roku. Práve „Radosť z Božieho posolstva“ je spoločnou témou predmetných kníh. Nech táto Radosť je ohlasovaná aj počas tohto školského roka v školskej a farskej katechéze.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Odborno-metodicky seminár

  19. augusta 2015

  31. 08. 2015 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom Prešov pozýva kňazov a katechétov na odborno metodický seminár. Pozvánka.

  Počet videní: : 26
  Continue reading →
 • DKÚ v spravodajstve TV LUX

  19. augusta 2015

  19. 08. 2015 – DKÚ PA

  Reportáž začína 13:30.

  Počet videní: : 32
  Continue reading →