Rok 2018

 • Počet nahlásených družstiev do BS a BO 2018/2019

  28. decembra 2018

  29. 12. 2018 – DKÚ PA – nahlásené družstvá a miesto konania protopresbyterských kôl BS a BO 2018/2019 nájdete tu.

  Počet videní: : 40
  Continue reading →
 • Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy

  17. decembra 2018

  DKÚ PA  – V tomto duchu sa niesol odborno-metodický seminár, ktorý dňa 13. 12. 2018 zorganizoval Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko Prešov /MPC RP Prešov/ v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie. Na úvod všetkých učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy privítal JUDr. Ľubomír Jankura, riaditeľ /MPC RP Prešov/. Vo svojom úvodnom príhovore predstavil nového metodika /MPC RP Prešov/ pre náboženstvo/náboženskú výchovu  doc. ThDr. PaedDr. Martin Jurašek, PhD. Po úvodnej modlitbe sa ujal slova o. ThLic. Martin Krajňák, lektor seminára, ktorý jasne vytýčil ciele katechézy v odovzdávaní vlastnej skúseností pri ohlasovaní Božieho slova.

  Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy.pdf

  Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy.ppt

  Fotogaléria

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Štatistické údaje o vyučovaní katolíckeho náboženstva – východný obrad v Prešovskej archieparchii 2018/2019

  10. decembra 2018

  DKÚPA – Na základe osobných dotazníkov učiteľov katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy – východný obrad, prinášame štatistické údaje za školský rok 2018/2019. Štatistické údaje.

  Počet videní: : 46
  Continue reading →
 • Odborno-metodicky seminár

  20. novembra 2018

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov organizuje dňa 13. 12. 2018 metodicko-odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s cieľom Ciele a perspektívy náboženstva/náboženskej výchovy. Pozvánka.

  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia pre katechétov

  20. novembra 2018

  DKÚ PA – Duchovné cvičenia pre katechétov v šk. roku 2018/2019 sa uskutočnia v Kláštore Svätého Ducha, Masarykova 35 v Michalovciach od 14. – 17. februára 2019. Exercitátorom bude o. Metod Lukačik, CSsR.  Pozvánka.

  Počet videní: : 52
  Continue reading →
 • V Prešove sa konal odborno-metodický seminár

  20. októbra 2018

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov /MPC/ pripravil dňa 16. októbra 2018 pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár venovaný biblickým knihám pre biblickú súťaž  a biblickú olympiádu v šk. roku 2018/2019.

       Program stretnutia začal slávením sv. liturgie v kaplnke Arcibiskupského úradu v Prešove. Sv. liturgiu slávil Dipl.-Theol.Univ. Peter LACH, kancelár spolu s riaditeľom DKÚ PA PaedDr. Petrom Capom. V homílii o. kancelár vyzval učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy k napredovaniu dopredu čo znamená rásť v Kristovi, aby Kristus bol odovzdávaný tým ku ktorým sú ako  učitelia poslaný.

        Samotný seminár sa konal v priestoroch MPC na ulici Tarasa Ševčenku 11 v Prešove. Lektor seminára doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. Priblížil starozákonné knihy Knihu Rút, Prvú knihu kráľov a novozákonné Evanjelium podľa Matúša 19 učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy. Spoločnou témou pre tieto biblické knihy je: Vernosť Pánovi.

     Štyri odborno-metodické semináre pripravuje DKÚ PA pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy počas školského roka. Účasť na týchto seminárov učiteľom vyplýva aj z Podmienok pre udelenie Kánonickej katechetickej misie. Cieľom týchto vzdelávaní je priblížiť nové poznatky v školskej katechéze či napomôcť pri samotnej edukácii.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Odborno-metodický seminár v Prešove

  3. októbra 2018

  03. 10. 2018 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov organizuje dňa 16. 10. 2018 metodicko-odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s cieľom Získať informácie o Biblickej súťaži a Biblickej olympiáde. Pozvánka.

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Propozície 2018/2019

  2. októbra 2018

  02. 10. 2018 – DKÚ PA – Propozície 2018/2019 – Biblická súťaž, Biblická olympiáda, Biblia očami detí a mládeže, Východní svätí pre súčasnosť.

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Biblické knihy pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2018/2019

  26. septembra 2018

  26. 09. 2018 – DKÚ PA – Biblické knihy pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2018/2019.

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Učitelia náboženstva/náboženskej výchovy v Prešovskej archieparchii

  10. septembra 2018

  10. 09. 2018 – DKÚ PA – Aktuálny zoznam učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v Prešovskej archieparchii v šk. roku 2018/2019 nájdete tu.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Evanjelizačný koncert pre mladých

  9. septembra 2018

  000
  Výborná správa pre všetkých mladých z Prešova a blízkeho okolia. Vidíme sa 20.9. v Kine Scala na skvelej akcii.

  Počet videní: : 40
  Continue reading →
 • Menovanie novej Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie

  6. augusta 2018

  6. 8. 2018 – DKÚ PA – Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita menoval novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchie od 1. augusta 2018. Zoznam členov komisie.

  Počet videní: : 40
  Continue reading →
 • Pohovory so žiadateľmi o vydanie Kánonickej katechetickej misie

  6. júla 2018

  DKÚ PA – Pohovory so žiadateľmi o vydanie Kánonickej katechetickej misie sa uskutočnia 31. júla 2018 /utorok/ o 9,00 h v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove.

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Nové Pedagogicko-organizačné pokyny 2018/2019

  13. júna 2018

  DKÚ PA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo nové Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019.

  Počet videní: : 44
  Continue reading →
 • Stretnutie vladyku Jána s mladými výtvarníkmi

  31. mája 2018

  img_0014DKÚ PA – V stredu  30. mája 2018 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom či metropolitnom kole. Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo učiteľ výtvarnej výchovy.

  Stretnutie sa konalo popoludní a začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde seminarista Martin Grošík predstavil históriu a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Ako bónus k prehliadke bola návšteva krypty pod katedrálnym chrámom. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy im bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Ján. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. Samozrejme na záver nemohla chýbať spoločná fotografia a s arcipastierskym požehnaním sa milé stretnutie ukončilo.

  Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  V tomto školskom roku bol ako predmet projektu vybraný  Rok výročí Prešovskej archieparchie  – 200. rokov Prešovského biskupstva. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 9. – 10. mája 2018 v Juskovej Voli, o. Martin, vikár Humenského archivikariátu, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste.

  Celoslovenská súťaž Biblia očami detí a mládeže, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku to boli Kniha Genezis 12 – 50  a Evanjelium podľa Marka. Súťaž je rozdelená do siedmych kategórií.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 39
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia

  21. mája 2018

  PaedDr. Anna Fedorová – Podstatným cieľom katechetickej formácie je uschopniť katechétov na komunikovanie kresťanského posolstva. (VDPK čl. 235) Takúto úlohu môžu zvládnuť iba katechéti s hlbokou vierou, jasnou kresťanskou a cirkevnou totožnosťou. Starať sa teda o vlastný duchovný život je povinnosťou každého, kto má byť učiteľom, vychovávateľom a zároveň svedkom viery.

  Ten, kto chce odovzdávať evanjelium, musí byť spojený s Kristom prostredníctvom živej osobnej modlitby, ako aj pravidelnej účasti na Eucharistii i prijímaní sviatostí. Katechéta pociťuje sústavne potrebu čerpať z prameňa Božieho slova, využíva preto každú možnosť duchovnej obnovy a účasť na duchovných cvičeniach víta ako príležitosť načerpať pokrm pre udržiavanie svojho katechetického povolania.

  Diecézny katechetický úrad v starostlivosti o formáciu učiteľov náboženskej výchovy/katechétov ponúkol možnosť zúčastniť sa duchovných cvičení v dňoch 10. – 13. mája 2018 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, kde sme mali možnosť nielen duchovne pookriať, ale aj načerpať sily pod vedením exercitátora o. Petra Milenkyho.

  Počet videní: : 49
  Continue reading →
 • Metropolitné kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018

  14. mája 2018

  1-miesto-daniela-krajcikova-vzkriesenie-nasej-cirkvi-greckokatolicka-farnost-pichne-9-rocnikDKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

  Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  V tomto školskom roku, ide o jubilejný 10 ročník projektu. Ako predmet projektu bolo vybrané jubileum – 200. rokov Prešovského biskupstva. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže 9. – 10. mája 2018 o. Martin Zlacký, vikár Humenského archieparchiálneho vikariátu vybral najlepšie práce z eparchiálnych kôl.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  Práce

  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Prešovská metropolia spoznala víťazov Biblickej súťaže

  12. mája 2018

  Košice, 11. máj (TS KE) Mládežnícke centrum Bárka v Juskovej Voli privítalo v dňoch 9. – 10. mája účastníkov metropolitného kola Biblickej súťaže. Zúčastnili sa ho družstvá, ktoré sa na eparchiálnych kolách umiestnili na prvých troch miestach.

  Prvý deň sa začal modlitbou svätej liturgie, ktorú slávili riaditeľ katechetického úradu Prešovskej archieparchie otec Peter Cap a riaditeľ katechetického úradu Košickej eparchie otec Ján Ducár. Večer sa niesol v znamení vzájomného zoznámenia sa, zábavy a scénok, v ktorých sa jednotlivé súťažné družstva predstavili.

  Samotná súťaž z biblických vedomostí prebiehala v nasledujúci deň, kedy si súťažné družstva zmerali sily v piatich súťažných kolách, ktoré rozhodli o poradí finalistov Biblickej súťaže. Záver metropolitného kola patril spoločnej modlitbe svätej liturgie, ktorú slávil humenský vikár otec Martin Zlacký. Svojou prítomnosťou i slovom obohatil účastníkov súťaže. Vo svojej homílii v tento deň, kedy sa slávil sviatok Nanebovstúpenia Pána, pripomenul, že pri udalostiach sviatkov Nanebovstúpenia Pána a Zoslania Svätého Ducha Kristus odkryl svojim apoštolom poznanie o Bohu, tak aj prostredníctvom tejto súťaže mohli spoznať a odkryť Božie slovo.

  A. kategória BS (1. – 2. roč. ZŠ)
  1. miesto: ZŠ s MŠ Čirč
  2. miesto: ZŠ Milpoš
  3. miesto: CSŠ Bardejov
  4. miesto: CSŠ Sečovce
  5. miesto: ZŠ Vinné
  6. miesto: Gréckokatolícka farnosť Trebišov

  B. kategória BS (3. – 4. roč. ZŠ)
  1. miesto: Gréckokatolícka farnosť Okružná
  2. miesto: ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
  3. miesto: Gréckokatolícka farnosť Hrabské
  4. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
  5. miesto: ZŠ Komenského Trebišov
  6. miesto: Gréckokatolícka farnosť Sobrance

  TS KE informovala Monika Girovská.

  Výsledky
  A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
  B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

  Fotogaléria

  Počet videní: : 54
  Continue reading →
 • V Prešove sa konalo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2017/2018

  26. apríla 2018

  DKÚ PA – V dňoch 25. a 26. apríla 2018 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už bol 20. ročník BS a 17. ročník BO.

   V seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice oba súťažné dni otvoril kancelár arcibiskupského úradu o. Peter Lach Molebenom k bl. biskupovi P. P. Gojdičovi. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne úlohy ako práca s biblickým obrazom, tajnička, biblická geografia, scénky… Po chutnom obede boli víťazi jednotlivých kategórií odmenení diplomami a vecnými cenami. Prvé tri víťazné družstvá v BS z každej kategórie budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Metropolitnom kole BS, ktoré sa uskutoční v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli v dňoch 9. – 10. mája 2018. Víťazné družstvá z BO zas postupujú na Celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Rožňave.
  Aj keď v BS a BO ide o istý druh súťaženia, čo je charakteristické pre mladého človeka, omnoho viac vyniká hlavná myšlienka BS a BO a to, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu.
  Každý školský rok sú predmetom BS a BO niektoré biblické knihy. V tomto školskom roku sú to Genezis 12 – 50 a Evanjelium podľa Marka. Do 1. kategórie v archieparchiálnom kole sa zapojilo 16 družstiev a v 2. kategórii 7 družstiev. Jednou z úloh BO je aj scénka v rozsahu 2 min., ktorá v 1. kategórií je zameraná na dobovú ilustráciu a v 2. kategórií na aktualizáciu – prenesenie na súčasnosť.
  BS organizuje iba Gréckokatolícka cirkev cez svoje diecézne katechetické úrady. Môžu sa do nej zapojiť farnosti a školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo východný obrad na prvom stupni ZŠ. Je rozdelená do dvoch kategórií: A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ). Súťažné trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoje školy či farnosti, sa stretávajú vo svojich protopresbyterátoch na protopresbyterských kolách a ich víťazi postupujú na archieparchiálne kolo. V tomto šk. roku sa archieparchiálneho kola zúčastnilo v A kategórií 15 družstiev a v B kategórií 16 trojčlenných družstiev.
  BO je organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Je organizovaná v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) a v 2. kategórií (SŠ). Do BO sa môžu zapojiť iba školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo. Po triednych a školských kolách sa vytvárajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu na protopresbyterských kolách, ktorých víťazi postupujú na diecézne kolo (krajské) a víťazi z každej diecézy sa stretnú na celoslovenskom kole, ktoré každý rok organizuje iná diecéza. V tomto školskom roku je to Banskobystrická diecéza. Do triednych a školských kôl BO sa v Prešovskej archieparchii zapojilo cez 3200 mladých ľudí.
  Fotogaléria
   Scénky

  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.

  Počet videní: : 64
  Continue reading →
 • V Prešove sa konal odborno-metodický seminár

  16. apríla 2018

  20180410_09143416. 04 . 2018 – o. Štefan Paločko – Dňa 10. 4. 1018 sa v Metodicko-pedagogickom centre, regionálne pracovisko  Prešov uskutočnil odborno-metodický seminár, ktorý pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pre učiteľov náboženstva a náboženskej výchovy. Lektorom bol doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD., ktorý na Gréckokatolíckej teologickej fakulte prednáša fundamentálnu a dogmatickú teológiu. Prednášky sa týkali problematiky Kristovho spasiteľného diela a jeho aplikácie na praktický život človeka. Doc. Paločko zdôraznil, že na jednej strane táto téma tvorí základ a jadro riešenia akýchkoľvek ďalších teologických otázok, no na druhej strane dodnes sú rozšírené a zároveň veľmi popularizované rôzne dezinterpretácie týchto základných teologických tém. Prednášky sa niesli v zmysle porovnávania správnej a nesprávnej interpretácie tejto problematiky.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 50
  Continue reading →
 • Biblický projekt VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018 – už tento víkend

  10. apríla 2018

  10. 04. 2018 – DKÚ PA – Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC) v spolupráci s biblistami Františkom Trstenským a  Róbertom Jágrom predkladajú biblický projekt

  VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018, ktorý nadväzuje na projekt Noc čítania Biblie.

  Biblický projekt VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018 sa začína  NOCOU ČÍTANIA BIBLIE  v piatok 13. apríla 2018. Prostredníctvom ONLINE formulára na stránke www.kpkc.sk sa môžu školy a iní účastníci zaregistrovať do tohto projektu. Získajú možnosť spojiť sa prostredníctvom audiomostu s RádiomLumen počas živého vysielania v piatok 13. apríla 2018 od 21.00 do 22.00hod. Hosťom relácie bude biblista prof. František Trstenský. Tento
  projekt pokračuje v sobotu filmovým predstavením, bibliodrámou, pozvaním si niektorého biblistu ako hosťa a  pod. Jeho zavŕšením je POPOLUDNIE S EVANJELISTOM MARKOM počas Tretej veľkonočnej nedele 15. apríla 2018. Motto tohtoročného projektu je:  „Keď Ježiš videl ich vieru, …“ (Mk 2,5).
  Bližšie informácie nájdete na www.kpkc.sk/vikend-s-bozim-slovom
  Cieľom tohto projektu je BOŽIE SLOVO postaviť do stredu rodiny, školského a farského spoločenstva. „Čítajte s pozornosťou,“ hovorí pápež František a nabáda nás, aby sme si pri čítaní Biblie vždy položili otázku, čo nám týmto chce Boh povedať? Upriamuje našu pozornosť na skutočnosť, aby „Biblia zaujala v našom každodennom živote to isté miesto ako mobil. Čo by sa stalo, keby sme sa v prípade, že si ju zabudneme, po ňu vrátili, keby sme ju otvorili denne i viackrát, keby sme čítali Boží odkaz obsiahnutý v Biblii rovnakým spôsobom, ako si čítame odkazy v mobilných telefónoch?“
  Počet videní: : 41
  Continue reading →
 • Prešovská archieparchia pripravuje archieparchiálne kolo BS a BO 2017/208

  4. apríla 2018

  04. 04. 2018 – DKÚ PA – Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 22. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katechetickou komisiou archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 25. a 26. apríla 2018 v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

  Dňa 25. apríla 2018 sa stretnú víťazi protopresbyterských kôl BO 1. kategórie (5. – 9 ZŠ) a 2. kategórie (SŠ), aby si zmerali svoje vedomosti z týchto biblických kníh: Genezis 12-50 a markovo evanjelium. Jednou zo súťažných úloh pre každé družstvo bude scénka, ktorá v 1. kategórii je zameraná na dobové kritériá a v 2. kategórii na odkaz pre súčasnosť. Víťazi z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Celoslovenskom kole. Do BO sa v oboch kategóriách v tomto školskom roku v Prešovskej archieparchii zapojilo 2 235 žiakov a študentov.

  Dňa 26. apríla 2018 kňazský seminár v Prešove privíta víťazov protopresbyterských kôl BS v kategórii A (1. a 2. ročník ZŠ) a v kategórii B (3. a 4. ročník ZŠ). Študijným materiálom pre tieto kategórie v tomto školskom roku bolo Markovo evanjelium. Prvé tri víťazné družstvá oboch kategórií BS z archieparchiálneho kola sa stretnú na metropolitnom kole s víťazmi z Košickej a Bratislavskej eparchie v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.

  Súťažiacim i tým, ktorí tieto družstvá pripravovali a sprevádzajú ich, prajeme veľa darov Svätého Ducha pri riešení súťažných otázok.

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Archieparchiálne kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018

  3. apríla 2018

  03. 04. 2018  – DKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

  Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  V tomto školskom roku bola predmetom projektu je 200. výročie Prešovského biskupstva. Do archieparchiálneho kola postúpilo 101 prác. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže v dňoch 9. a 10. mája 2018 vladyka Peter, bratislavský eparcha, vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní 30. mája 2018 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

  Cieľom projektu je bližšie as oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.
  Víťazné práce z Prešovskej archieparchie si môžete prezrieť  tu.
  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže 2017/2018 – archieparchiálne kolo

  3. apríla 2018

  03. 04. 2018 – DKÚ PA – V školskom roku 2017/2018 sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojilo 70 prác. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 30. mája 2018 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

            Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

          Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Genezis 12 -50 a Evanjelium podľa Marka. Súťaž je rozdelená do ôsmich kategórií.

           Víťazné práce z Prešovskej archieparchie postupujúce na celoslovenské kolo si môžete prezrieť  tu.

  Počet videní: : 55
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

  27. marca 2018

  dscn297127. 03. 2018 – Marek Saraka – Základná škola v Rudlove sa vo štvrtok 22. marca 2018 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe sa súťažiaci rozdelili do tried, kde každý predviedol svoje poznatky zo Svätého Písma.

  Vyhodnotenie:
  Biblická súťaž, kategória A:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Noemi Digoňová, Terézia Semanová, Peter Demčák
  2. ZŠ Bystré: Alexandre Feniková Hladová, Jozef Virba, Kamil Ihnát

  Biblická súťaž, kategória B:

  1. ZŠ Bystré: Simona Mitáčová, Mária Virbová, Ema Lenďáková
  2. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Sabina Sabová, Samuel Dančo, Lukáš Bakajsa
  3. Farnosť Rudlov: Konštantín Dvorský, Tomáš Gordan, Antónia Goroľová
  4. ZŠ Matiaška: Patrícia Durkošová, Ivana Novická, Alex Holoďak

  Biblická olympiáda, 1. kategória:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Pavol Seman, Martin Sabo, Adriana Pašterňáková
  2. ZŠ Bystré: Vanesa Vašková, Laura Demčáková, Tobiáš Jacko

  Diplomy a vecné ceny odovzdávali o. Marek Saraka, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou a o. Pavol Seman, hanušovský protopresbyter. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že príprava na túto súťaž a olympiádu všetkým pomôže lepšie spoznať Nebeského Otca.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 68
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

  26. marca 2018

  dscf236926. 03. 2018 – Ľuboslav Pulščák – Dňa22.03.2017 sa uskutočnilo protopresbyteriátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyteriátu. Tieto súťaže prebiehali  v priestoroch ZŠ s MŠ Veľký Lipník. Súťaží sa zúčastnilo 15 družstiev z rôznych škôl a farností nášho protopresbyteriátu. Súťaž bola otvorená privítaním súťažiacich Mgr. Ľuboslavom Pulščákom  a  modlitbou, ktorú viedol Mgr. Rastislav Janičko protopresbyter . Vedomosti detí  sa premietli do týchto výsledkov:

  V kategórii A ( 1.a 2. ročník ZŠ) zvíťazilo  družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Miriam Vaľková, Adam Dufala, Viera Dudová. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Farnosti Litmanová v zložení: Dávid Pach, Nikola Pa chová, Laura Sikorjaková.  Na treťom miesta sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení : Lukáš Lainda, Ema Pješčáková, Laura Gluchmanová.

  V kategórii B ( 3.-4. ročník ZŠ  ) zvíťazilo   družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Radoslava Mačugová, Marek Mariančík, Štefánia Rybovičová. Na druhom   mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Komenského Stará Ľubovňa v zložení: Katarína Filičková, Marko Bernát, Franko Bernát. Na treťom  mieste sa umiestnilo družstvo Farnosti Litmanová v zložení: Samuel Belanec, Liliana Vanická, Marko Rybovič.

  V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ZŠ ) zvíťazilo družstvo ZŠ Za vodou Strará Ľubovňa v zložení: Monika Tomusová, Ján Palgút, Marek Matfiak.  Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo

  ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Bystrík Hrebík, Alžbeta Vaľková, Laura Mačugová.  Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Kamienka v zložení: Olívia Lichvárová, Ema Frӧhlichová, Kristína Bučková.

  V kategórii 2 ( stredné a odborné školy ) zvíťazilo družstvo Gymnázia Sv. Mikuláša Stará  Ľubovňa v zložení : Martin Leško, Dávid Vaľko, Katarína  Ladižinská.

  Samotná súťaž bola ukončená odovzdaním diplomov a vecných cien.

  Diplomy a vecné ceny odovzdával Mgr. Rastislav Janičko protopresbyter a Mgr. Ľuboslav Pulščák vedúci OKS .

  Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich vzornú prácu s deťmi, že si našli čas na stretnutia s nimi . Taktiež sa chcem poďakovať vedeniu  školy za poskytnutie priestorov a darcom, ktorí venovali ceny pre víťazov.

  Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a záverečným požehnaním.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Ocenenie mladých za štúdium a vedomosti zo sv. Písma

  26. marca 2018

  dsc_000426. 03. 2018 – Marián Feckanič – Tak ako každoročne, aj tento rok sa v priestoroch Cirkevného gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove dňa 22.3.2018 konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov. Po spoločnej modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 75 súťažiacich.

  Každá súťaž má svojich víťazov, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:
  A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Okružná – Šimon Sučko, Rút Gumanová, Katarína Sučková
  2. CZŠ P.P.Gojdiča, Prešov – Jana Šarišská, Sarah Pavlišinovičová, Teodor Lach
  3. Farnosť Prešov – Sekčov – Ján Harvilko, Filip Čakurda, Lukáš Kecer

  B. kategória  (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. Farnosť Okružná – Veronika Feckaničová, Anna Zelinková, Nikolas Anderko
  2. ZŠ Kúpeľná, Prešov – Sára Sádecká, Eleonóra Matilda Albini, Natália Kroláková
  3. Spojená škola T. Ševčenka, Prešov – Dominika Kráľovská, Martina Muličáková, Anna Tirpáková

  1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. ZŠ s MŠ Kapušany – Anton Kažimír, Alžbeta Kažimírová, Tobiáš Galajda
  2. Gymnázium J. A. Raymana, Prešov – Alexandra Kandrová, Soňa Krenická, Ondrej Krenický
  3. CZŠ P.P.Gojdiča, Prešov – Anastasia Pasok, Veronika Pejková, Monika Kordiaková

  2. kategória (SŠ)
  1. SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov – Marianna Tarbajová, Viktória Gubová, Lukáš Koscelník
  2. Gymnázium T. Ševčenka, Prešov – Zuzana Kačmárová, Sofiia Shcherbina, Soňa Vašková
  3. Gymnázium P.P.Gojdiča, Prešov – Bernadeta Romanová, Ráchel Hromjaková, Ema Pavlovská

  Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Rastislav Baka a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli k zakúpeniu cien. Okrem víťazov si každý zúčastnený odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Tvoje meno som si vpísal do dlaní.“ (porov. Iz 49,16) a krížik z olivového dreva na šnúrke.

   Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali  premôcť samých seba,  zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich!

  Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom a dal im drobnú pozornosť za prípravu detí a pomoc počas súťaže a olympiády.

  Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 68
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo BS a BO

  25. marca 2018

  dsc_014625. 03. 2018 – Michal Kočiš – Dňa 22.3.2018 sa v Centre voľného času v Juskovej Voli uskutočnila BS a BO protopresbyterátu Vranov nad Topľou – Čemerné. Po privítaní súťažiacich sa začala v kaplnke spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, ktorú viedol otec protopresbyter Peter Gavaľa. Po skončení spoločnej modlitby sa súťažiaci rozišli zmerať svoje vedomosti z Nového a Starého zákona , ktoré ich zoradili nasledovne BS :

  Kategória A
  1. ZŠ Sačurov (Sára Baranová, Ela Truchanová, Michaela Dargajová)
  2. ZŠ  Sečovská Polianka (Adam Hric, Damián Palfi, Jakub Palfi)
  3. ZŠ Zámutov (Lukáš Brehový, Samuel Lukáč, Richard Putorák)

  Kategória B
  1. ZŠ Sečovská Polianka (Karolína Nemčíková, Barbora Tatárová, Julianna Haburová)
  2. Farnosť Sačurov (Boris Kačurák, Adriana Guregová, Marko Truchan)
  3. ZŠ Zámutov (Bianka Puškárová, Miriam Vallová, Vladimír Rybarčák)

  1.kategória BO
  1. ZŠ Zámutov (Dávid Baran, Klaudia Prokopová, Natália Rybarčákova)
  2. ZŠ Kukučínova (Filip Kopčák, Jana Dvorová, Alexandra Tarčinská)
  3. ZŠ Sečovská Polianka (Karin Kočišová, Markéta Ivaničová)

  Po odovzdaní cien a chutnom obede sme spoločnou modlitbou  poďakovali Bohu za krásne  spoločenstvo .Veríme, že poznávanie Svätého Písma  nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže vytvoriť si bližší vzťah s Nebeským Otcom.

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme veľa  úspechov v archieparchiálnom kole a tešíme sa na ďalší ročník.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 81
  Continue reading →
 • Bs a Bo v protopresbyteráte Orlov

  25. marca 2018

  p109052525. 03. 2018 – Ľubomír Karaffa – Dňa 22. marca 2017 sa na ZŠ v Orlove uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády  protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Čirč v kategórii B: Farnosť Údol a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Orlov.

  Vzájomného súperenia v znalosti Božieho slova sa zúčastnilo spolu 39 súťažiacich  v 13 – tich družstvách.  Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Petra Iľka, boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom. Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín a všetci sa pustili do súťaženia.

  V BS kategórii A sa zúčastnili 4 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Čirč / Miriam Lucáková, Dominika Kovalčíková, Ema Gajdošová  /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Čirč / Viktor Vasiľ, Rebeka Šimová, Terézia Šimová/ a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie/Karin Čubová, Vivien Chovancová, Jerguš Iľaščík/.

  V BS kategórii B sa zúčastnilo 6 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo Farnosti Údol / Vaneska Karaffová, Tomáš Fenďa, Natália Kovaľová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z ZŠ s MŠ Čirč / Martin Čerkala, Ondrej Urda, Petra Kovaľčíková  / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Plavnica / Timotej Szekely, Patrik Žemba, Viktória Bobuľská/.

  Na BO sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Orlov /Ivana Majerníčková, Juraj Iľko, Jozafát Iľko /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ Šarišského Jastrabia / Rebeka Iľaščiková, Ráchel Iľaščiková, Laura Ondková /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Plavnica / Nikolas Rybovič, Klaudia Kormošová, Ján Petrus /.Na záver súťaže a olympiády boli o. protopresbyterom Petrom vyhlásené výsledky, následne odovzdané diplomy a vecné ceny.

  Za poskytnuté priestory a dobrú spoluprácu  ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Orlov PhDr. Bibiáne Matiskovej  Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 79
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo BO a BS v protoprebyteriáte Stropkov

  25. marca 2018

  dsc_047825. 03. 2018 – Peter Hríb – Dňa 22. marca 2018 o 09.00 hodine sa uskutočnilo v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže na školský rok 2017/2018.

  Na úvod bolo privítanie účastníkov súťaže, krátka modlitba a rozdelenie podľa jednotlivých kategórií. Zúčastnilo sa 45 súťažiacich, ktorí tvorili  15 družstiev v troch kategóriách. V daných kategóriách sa na I. mieste umiestnili:

  Biblická olympiáda 1. kategória: ZŠ s MŠ Bukovce

  Biblická súťaž A. kategória: ZŠ Mlynská Stropkov

  Biblická súťaž B. kategória: ZŠ s MŠ Havaj.

   Vyhodnotenie súťaže bolo o 11.30 hodine. Výhercovia prvých troch miest boli odmenení vecnými cenami. Ostatní súťažiaci obdŕžali symbolické ceny útechy a patrilo im taktiež poďakovanie za ich účasť i snahu. Odchádzali s povzbudením, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

  Výherné družstva v jednotlivých kategóriách postúpili do archieparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinovskom protopresbyteráte

  24. marca 2018

  p117012724. 03. 2018 – Jozef Špes – Dňa 22. marca 2018 sa v priestoroch Obecného úradu na Milpoši uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Sabinov.  Podujatie sa začalo spoločnou modlitbou, ktorú viedol otec protopresbyter Slavomír Pálfi. Potom sa súťažiaci rozišli podľa jednotlivých kategórii do pripravených miestností, kde si mohli preveriť svoje znalosti z biblie. Biblická súťaž zahŕňa dve kategórie, a to A. kategória – prvý a druhý ročník základných škôl a B. kategória – tretí a štvrtí ročník základných škôl. V A. kategórii súťažili dve družstvá a víťazom sa stala ZŠ Milpoš v zložení: Karolína Andraščíková, Lívia Hrabčáková a Timotej Petrík. V B. kategórii súťažilo päť družstiev a víťazom sa stala ZŠ Milpoš v zložení: Laura Matvijová, Adrián Petrík a Emanuel Petrík. Biblická olympiáda v sebe zahŕňa taktiež dve kategórie. V 1. kategórii súťažia ročníky druhého stupňa základných škôl. V 2. kategórii súťažia stredné školy. V 1. kategórii sme mali tri družstvá a víťazom sa stala ZŠ 17. novembra v Sabinove v zložení: Patrik Ondrej, Nikola Ondrejová a Šimon Roba. V 2. kategórii sa v sabinovskom protopresbyteráte nesúťažilo. Po skončení súťaží nasledovalo vyhodnotenie s odovzdaním diplomov a hodnotných cien.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 110
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo biblickej súťaže a olympiády v Giraltovskom protopresbyteriáte

  24. marca 2018

  dsc_345824. 03. 2018 – Vojtech Lakomý – Základná škola v Okrúhlom (okres Svidník) sa vo štvrtok 22. marca 2018 stala miestom Biblickej olympiády I. kategórie a Biblickej súťaže A a B kategórie pre Giraltovský protopresbyteriát. Žiakov – súťažiacich zo základných škôl sprevádzaných svojimi kňazmi z Giraltoviec – o. Š. Pacák – protopresbyter a o. Dušan Chapčák – kaplán, z Cerniny – o. F. Kuzmiak, o. B. Rebjak a domácej základnej školy – o. V. Lakomý na úvod privítala riaditeľka školy RNDr. Beáta Štofová. Po modlitbe prednesenej o. protopresbyterom sa 11 družstiev presunulo do tried, kde súťažili vo svojich kategóriách, výsledkom čoho bolo 1. miesto v A kategórii pre ZŠ v Okruhlom (Maria Lakomá, Katarína Lakomá, Dominik Stašák), B kategórii pre ZŠ v Giraltovciach (Janka Pacáková, Radka Holodňáková, Samuel Belas) a I. kategórií pre SZŠ Dukelská v Giraltovciach (Samuel Pacák, Timotej Pacák, Maroš Pipčák). Po obede boli všetci súťažiaci odmenení vecnými cenami. Veľká vďaka patrí p. riaditeľke, všetkým kňazom Giraltovského presbyterátu a žiačkam ôsmeho ročníka základnej školy, ktoré pomohli pri organizovaní a priebehu BS a BO. Víťazným družstvám gratulujeme a prajeme im rovnaké výsledky v archieparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční o mesiac v Prešove.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 65
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Hrabské

  24. marca 2018

  dsc_007224. 03. 2018 – Ján Makaj – Dňa 22. 03. 2018 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže v Hrabskom protopresbyteriáte. Súťaž prebiehala v priestoroch ZŠ Kružlov.. Po úvodnom príhovore otca protopresbytera Radovana Kuzmiaka a spoločnej modlitbe sa jednotlivé družstvá pustili do súťaženia.

  Súťažilo sa iba v dvoch kategóriach.
  V B kategórii (3 – 4 roč.) súťažilo päť družstiev  s nasledovným umiestnením: 1. Miesto Farnosť Hrabské  v zložení Daniel Džambík, Gregor Kuzmiak, Timon Kuzmiak; 2. ZŠ Kružlov v zložení Ján Renčko, Natália Roháľová, Frederik Hanko; 3. Miesto Farnosť Gerlachov v zložení Tadeáš Daňko, Vanesa Hanuščáková Tomáš Hanuščák.
  V prvej kategórii (5 – 9 roč.) súťažili tri družstvá s týmto umiestnením: 1. Miesto  ZŠ Malcov v zložení Michal Bocko, Žaneta Gduľová, Martina Lamancová; 2. Miesto ZŠ Kružlov v zložení Lívia Renčková, Klára Chanathová, Miriam Mokrišová 3. Miesto ZŠ Gaboltov v zložení Karolína Steranková, Lívia Renčková, Miriam Mokrišová.

  Súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Na záver sa prítomní poďakovali spoločnou modlitbou a povzbudení Božím slovom sa rozišli domov.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 101
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto 2018

  23. marca 2018

  20180322_09593324. 03. 2018 – Miloš Baran – Dňa 22. marca 2018 sa v priestoroch ZŠ v Nižnom Hrabovci uskutočnilo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto.  Do súťaže sa zapojilo v 4. kategóriách 57 súťažiacich. Družstvo, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste postúpilo na archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 25. a 26. apríla 2018 v Prešove.

  Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

  Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1. Farnosť Poša
  (Liana Kukurucová, Anna Rebjaková, Martin Nikolov)
  2. ZŠ Bernolákova (Sára Labanová, Tobiáš Harvilko, Ester Chanáthová)
  3.ZŠ Sídlisko II. (Bianka Lukačová, Katarína Zajícová, Ester Jurčová)

  Biblická súťaž B. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Bernolákova
  (Pavol Emanuel Laban, Jakub Harvilko, Simona Monoková)
  2. ZS Sídlisko II. (Laura Šuličová, Sofia Kozejová, Natália Kvočková)
  3.Farnosť Poša (Veronika Mikčová, Tamara Nikolová)

  Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Bernolákova
  (Michal David, Veronika Ihnátová, Gregor Jackanič)
  2. ZŠ Sídlisko Juh (Simon Titko, Sára Titková, Pavol Bezek)
  3.ZŠ Sídlisko II. (Hana Ferková, Samuel Ján Sisák, Anežka Tatárová)

  Biblická olympiáda 2. kategória (1.a 2. ročník SŠ)
  1. Gymnázium
  (Kristína Jakubová, Klára Chanathová, Barbora Mekelová)
  2.SOŠ A. Dubčeka (Sofia Saraková, Soňa Virostková, Simona Žultková)
  3. Obchodná akadémia (Peter Hanusin, Samuel Balog, Jozef Feško)

  Fotogaléria

  Počet videní: : 103
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2017/2018 v protopresbyteriáte Snina

  23. marca 2018

  23. 03. 2018 – Martin Barna – Dňa 22. 3. sa v priestoroch Cirkevného centra voľného času v budove rímskokatolíckeho farského pastoračného centra Opus dei v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda sninského protopresbyteriátu. Po úvodnom slove a modlitbe, ktorú predniesol otec protopresbyter Maroš Prejsa, bojovalo o postup na archieparchiálne kolo a vecné ceny 53 súťažiacich v 18 družstvách a štyroch kategóriách. V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

  Biblická súťaž
  A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1.  miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Matej Čurha, Adriana Langerová, Denisa Čurhová)
  2. miesto ZŠ a MŠ Kolonica (Damián Gergelčík, Dávid Berežňanin, Nikola Kuzmová)
  3. miesto ZŠ Komenského Snina ( Mária Kerlíková, Tamara Fedičová, Vladimíra Drobňáková)

  B kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Adela Čopáková, Roman Čurha, Jana Čurhová)
  2. miesto farnost Snina – Brehy ( Soňa Lucová, Daniela Jurcáková)
  3. miesto ZŠ Komenského Snina ( Ema Ruščanská, Viktória Kelemecová, Matej Bobenič)

  Biblická olympiáda
  1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič ( Želmíra Grossrubatscher, Vieroslava Grossrubatscher, Alexandra Karbuníková)
  2. miesto ZŠ Komenského Snina (Kamila Chomová, Vanesa Koroľová, Terézia Karolína Nízka)
  3. miesto ZŠ a MŠ Ubľa ( Martina Surová, Nella Pružinská, Samuel Jozef Fejsák)

  2. kategória (SŠ)
  1. miesto CSŠ sv. Cyrila a Metoda Snina ( Jana Potocká, Miroslav Peľo, Silvia Kuchtaninová)

  Fotogaléria

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Boh hľadá cestu k človeku cez svoje slovo

  23. marca 2018

  dscn609623. 03. 2018 – Vladislav Petrík – Dobrotivý Boh si znova hľadá cestu do srdca človeka. Dnes 22.3.2018 sme toho boli svedkami počas priebehu protopresbyterského kola Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Súťaž  sa konala na ZŠ Komenského v Medzilaborciach a zúčastnilo sa jej 6 súťažných družstiev.

  V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Michal Barna, Noe Butala a Tomáš Lukáčik zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

  V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Ivana Čerevková, Katarína Siriková a Tamara Prejsová zo ZŠ Duchnovičovej v Medzilaborciach.

  V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Vladimíra Dimunová, Natália Žoltáková a Emma Suchá znovu zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

  Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Vyjadril vďaku Pánu Bohu za to že aj dnes sú deti, ktoré sa zaujímajú o Božie Slovo a túžia ho poznávať. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Súťaž sa niesla v pokojnom duchu, s náležitou pozornosťou a rozvahou. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti o poznaní biblických textov, ktoré tvorili základ súťažných kôl. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vedúci OKS vyjadril veľkú vďaku všetkým zúčastneným súťažiacim a porotcom za krásny priebeh a veľkú disciplínu pri súťaži. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli do svojich domovov s radosťou a dobrým pocitom  z víťazstva a s odhodlaním dobre sa umiestniť na archieparchiálnom kole súťaže.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 156
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Humenné v šk. roku 2017/2018

  23. marca 2018

  dsc_016423. 03. 2018 – Matúš Nastišin – Dňa 22. 03. 2018 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 28 družstvách 81 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 7 stredných, 9 základných škôl a 1 družstvo súťažilo za svoju farnosť. V nabitej konkurencii napokon zvíťazili:

  V A. kategórii (1. – 2. ročník ZŠ):
  1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Timotej Švec, Kristína Nastišinová, Tatiana Pirová);
  2. miesto – ZŠ a MŠ Koškovce (Bianka Demjanová, Katarína Mrizová, Natália Tomčiková);
  3. miesto – ZŠ Laborecká (Veronika Biľová, Daniel Korba, Filip Mihalič).

  V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Nela Mikulašková, Igor Chomča, Samuel Fejko);
  2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Šimon Zlacký, Filip Nastišin, Šimon Jaroš);
  3. miesto – ZŠ Pugačevova (Bruno Orinin, Marko Straka).

  V  1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ Pugačevova (Natália Stanková, Diana Dančiková, Timotej Rastislav Janko);
  2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Filip Zlacký, Matej Chalachan, Laura Mária Zlacká);
  3. miesto – ZŠ a MŠ Košarovce (Matej Malcovský, Alžbeta Malcovská, Roman Cerula).

  V 2. kategórii (Stredné školy):
  1. miesto – Gym. sv. J. Zlatoústeho (Benjamín Šambronský, Chiara Frandoferová, Jakub Onduško);
  2. miesto – Gym. L. Svobodu (Laura Ivanková, Alexandra Čakurdová, Miriama Sijková);
  3. miesto – Obchodná akadémia (Natália Bačovčinová, Eva Zvončová, Nikola Pirová).

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 57
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo BS a BO – Bardejov

  23. marca 2018

  23. 03. 2018 – Jozef Šofranko – V jubilejnom roku Prešovskej archieparchie sa naša tohtoročná Biblická súťaž a Biblická olympiáda začala na mieste, kde sme mohli získať plnomocné odpustky – v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po privítaní a úvodnom slove o. protopresbytera Michala Onderka sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu na úmysel Sv. Otca pre získanie plnomocných odpustkov.

  Šesťdesiaťšesť súťažiacich rozdelených do 4 kategórii navzájom súťažili v trojčlenných družstvách. Tradične napínavé to bolo v A. kategórii, ale aj ostatné kategórie nám ponúkli veľa zaujímavých udalostí. Žiaci z Cirkevnej spojenej školy opäť potvrdili svoju kvalitu, keď vyhrali oba kategórie Biblickej súťaže. V Biblickej olympiáde obájili svoje prvenstvá žiaci zo ZŠ Wolkerova a z Gymnázia L. Stöckela.  Jednotlivé družstvá sa umiestnili v takomto poradí:

  Biblická súťaž:
  Kategória A (1 a 2 ročník)
  1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Nina ŠINAĽOVÁ, Samuel HALGAŠ, Sára KRAJŇÁKOVÁ)
  2. ZŠ Komenského Bardejov (Jakub ROMAN, Martin MATIAŠ, Michal HÜBLER)
  3. Farnosť Bardejov – mesto (Emma KANDRÁČOVÁ, Sára CMAROVÁ, Liana KOVÁČOVÁ)

  Kategória B (3 a 4 ročník)
  1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Rafaela EXNEROVÁ, Salome ŠOFRANKOVÁ, Eva DANKOVÁ)
  2. ZŠ Rešov (Dominika BRIŠKÁROVÁ, Miloš TOMKO, Petra MATTOVÁ)
  3. ZŠ Wolkerova Bardejov (Ján ČEKAN, Nina ČEKANOVÁ, Bianka RUDAVSKÁ)

  Biblická olympiáda:
  Kategória 1 (5 až 9 ročník)
  1. ZŠ Wolkerova Bardejov (Tereza LAZOROVÁ, Natália RUDAVSKÁ, Viktória ŠTEFANSKÁ)
  2. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Ján HROMO, Klára HROMOVÁ, Klaudia HROMOVÁ)
  3. ZŠ Komenského Bardejov (Sofia KOVAĽOVÁ, Sarah K. KLEBANOVÁ, Božidara MACEČKOVÁ)

  Kategória 2 (Stredné školy)
  1. Gymnázium L. Stöckela (Michal ONDERKO, Sabína STERANČÁKOVÁ, Adam SOBEK)
  2. SPŠ Bardejov (Slavomír HOMOĽA, František ONDERKO, Matúš BELEJČÁK)
  3. SŠ J. Henischa Bardejov (Michal FEŇO, Martin TOKARČÍK, Ján PEREGRIM)

  Úprimné Pán Boh zaplať patrí riaditeľovi Cirkevnej spojenej škole p. Martinovi Šmiľňákovi za poskytnutie priestorov, katechétke Veronike Markovej za pomoc a prípravu súťaže, o. Jánovi Rusnákovi z Rešova za zabezpečenie občerstvenia, o. Jánovi Hromovi z Bardejova za pamiatkové perá s nápisom Jubilejného roku Prešovskej archieparchie, kňazom a katechétkam, ale nezabúdame samozrejme ani na naše deti. Veríme, že vedomosti a poznatky, ktoré nadobudli počas prípravy im pomôžu aj v každodennom živote vo vzťahu k Bohu. Všetkým patrí veľká vďaka.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 66
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2017/2018 vo Svidníku

  22. marca 2018

  p110028522. 03. 2018 – Jaroslav Kačmár – Dňa 22. 3. 2018 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnilo protopresbyteriátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. O 8.00 hod. sme sa zúčastnili svätej liturgie, ktorú slávil o. Jaroslav Kačmár spolu s kňazmi prítomnými na Biblickej súťaži a olympiáde. V homílii sa prihovoril o. Matej Fečko povzbudil nás k zachovávaniu Božích prikázaní. Aj získané vedomosti zo školy nech budú obohatením v našom živote. Po liturgii sa súťažiaci odobrali pod vedením členov poroty do pripravených miestností. Všetci súťažiaci sa snažili podľa svojich schopností, ale nie každý môže zvíťaziť. V jednotlivých kategóriach bolo poradie umiestnených súťažiacich nasledovné:

  A. kategória (1. a 2. roč. ZŠ):

  1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Benjamín Kačmár, Tadeáš Kačmár, Michal Kucer)
  2. miesto –  Farnosť Svidník (Eva Pavlíková, Dominik Majda, Mária Júlia Boršovská)
  3. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Andrea Haľková, Martina Medviďová, Nikola Zemanová)

  B. kategória (3. a 4. roč. ZŠ)
  1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Klára Sochovičová, Simona Majdová, Sofia Pavlíková)
  2. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Katarína Ščerbová, Lukáš Luč, Peter Drimák)
  3. miesto –  ZŠ Karpatská (Natália Knišová, Tamara Rešetárová, Miriam Fecenková)

  1. kategória (5. až 9. roč. ZŠ)
  1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Marko Daňo, Sára Holodňaková, Miriam Jalčaková)
  2. miesto –  ZŠ Karpatská (Lívia Čordášová, Daniela Pipasová, Sofia Stecenková)
  3. miesto –  ZŠ 8. mája (Barbara Leferovičová, Barbora Simčaková, Ivona Mindeková)

  2. kategória (1. a 2. roč. SŠ)
  1. miesto –  Gymnázium Dukl. hrdinov (Damián Barkóci, František Barkóci, Denis Jaselský)
  2. miesto –  Spojená škola Centrálna ul. (Ján Gonos, Ján Kandravý, Milan Eštók)

  Nikto neodišiel s prázdnymi rukami, lebo aj neumiestnení súťažiaci dostali malú pozornosť. Celú súťaž sme zakončili spoločným chutným obedom. Za pomoc pri organizácii súťaže sa chcem v prvom rade poďakovať Bohu ale aj všetkým členom poroty: sr. Mgr. Františka Vasiliková, o. Mgr. Stanislav Jalčak, o. Mgr. Pavol Burda, o. Mgr. Matej Fečko, o. Mgr. Jozef Havrila, ThLic. Gabriela Majdová, ThLic. Tomáš Majda. Všetci sa tešíme na ďalší ročník súťaže.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 170
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Poprad

  22. marca 2018

  img_360722. 03. 2018 – o. Marián Sterančák – Dňa 22.3.2018 sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ a 2.kategórie SŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.30 hod. Biblická olympiáda sa konala Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Porade. V A. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili dve družstvá, v B. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili dve družstvá a  v Biblickej olympiáde 1.kategórie dve družstvá.

  Biblická súťaž A. kategória:
  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit
  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča

  Biblická súťaž B.kategória:
  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit
  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča

  Biblická olympiáda 1.kategória:
  Spojená škola Mierová, Svit
  ZŠ Nižné Repaše

  Na začiatku všetkých prítomných privítal protopresbyter popradského protopresbyterátu ThLic PaedDr.Jaroslav Matoľák.

  Predsedom poroty Biblickej olympiády 1.kategórie bol protopresbyter Popradského protopresbyterátu ThLic PaedDr. Jaroslav Matoľák a prísediaci porotca bola PaedDr. Mária Molnárová, katechétka. Predsedom poroty Biblickej súťaže B. kategórie bol Mgr. Marek Kaľata, správca farnosti Svit  a prísediaci porotca bol Mgr. Rastislav Višňovský, farár farnosti Levoča. Predsedom poroty Biblickej súťaže A. kategórie bol Mgr. Dominik Petrík, kaplán farnosti Poprad a prísediaci porotca bola rehoľná sestra Jozefína (Mgr. Helena Maníková), katechétka.

  Konečné poradie družstiev bolo nasledovné:

  Biblická súťaž A. kategória:             1. Farnosť Svit
  v zložení: Štefan Sasák, Etela Kačmarčíková, Timotej Gardošík

                                                           2. Farnosť Levoča
  v zložení: Samuel Vrábeľ, Dávid Iľaš, Šimon Antal

  Biblická súťaž B.kategória:              1. Farnosť Svit
  v zložení: Adela Kačmarčíková, Abby Rusiňáková, Marianna Galajdová

                                                            2. Farnosť Levoča
  v zložení: Simona Maximová, Alex Maxim, Sebastián Vondra

  Biblická olympiáda 1.kategória:      1. ZŠ Nižné Repaše
  v zložení: Iveta Dudová-Bašistová, Lenka Kočišová, Tímea Tomalská

                                                           2. Spojená škola Mierová Svit
  v zložení: Tibor Ridilla, Aneta Ridillová, Ľubomír Horňák

  Celkové poďakovanie patrí protopresbyterovi o.Jaroslavovi Matoľákovi za prípravu a sprostredkovanie priestorov na konanie Biblickej olypmiády a Biblickej súťaže. Ďalej o. Marekovi Kaľatovi, o.Rastislavovi Višňovskému, o.Dominikovi Petríkovi,  p. Márii Molnárovej a aj rehoľnej sestre Jozefke za prípravu svojich družstiev na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole Biblickej olympiády  a Biblickej súťaže 25. a 26. 4. 2018 v Prešove.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 85
  Continue reading →
 • Katechéza – výzvy a impulzy

  21. marca 2018

  21. 03. 2018 – o. Peter Tirpák – Ak vnímame súčasný život Cirkvi a spôsob, ktorým chce osloviť verejnosť, nemôžeme prehliadnuť katechézu. Tá je úzko spätá s človekom a prežívaním jeho života i okolností v nich. Uvedomujúc si túto skutočnosť a postavenie katechézy zorganizovala Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Katechéza – výzvy a impulzy. Podujatie sa konalo dňa 13. marca 2018 v rámci prežívania Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. Spoluorganizátorom podujatia bol Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a dve inštitúcie z Krakova: Pápežská univerzita Jána Pavla II. (UPJPII.) a Katechetický úrad metropolitnej kúrie v Krakove.

  Počas podujatia odzneli zaujímavé príspevky, ktoré neostávali len na teoretickej rovine, ale boli doplnené pozvanými hosťami z prostredia praxe. Predstavovaný vzťah teórie a praxe v katechéze si vypočuli poslucháči GTF PU v Prešove, ako aj pedagógovia, ktorí aktívne pôsobia v školskej katechéze a vyučujú o.i. náboženstvo či náboženskú výchovu. Konferencia tu teda nadobúdala charakter vzájomného zdieľania sa a hľadania takých výziev a impulzov, ktoré by mohli urobiť vyučovací proces atraktívnejší a pútavejší.

  Prvý z príspevkov predstavil Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., ktorý predstavil kerygmu ako spoločný menovateľ katechézy a homílie. Zastrešovanie spoluorganizácie podujatia mal na starosti PaedDr. Peter Cap. Ten hovoril o.i. o Diecéznom katechetickom  úrade, ktorý stojí pred veľkou výzvou v tvorbe Kurikula pre náboženskú výchovu. Cezhraničným partnerom podujatia bola UPJPII. v Krakove, ktorá je dlhoročným inštitucionálnym partnerom GTF PU v Prešove. Vo svojom príspevku, ktorý vychádzal z Evanjelia podľa Jána (Jn 20,25), predstavil ks. dr Andrzej Kielian, pedagóg a riaditeľ katechetického úradu Krakovskej arcidiecézy v Krakove, obrazy, s ktorými dieťa pracuje na hodinách náboženstva. Poukázal na potreby využívania kvalitných didaktických pomôcok, prostredníctvom ktorých sa dieťa oveľa viac sústredí na výučbu, hľadá možnosti vlastného „uplatnenia“ viery v živote. Jedným z praktických výstupov bola prednáška PaedDr. Ľubomíry Pružinskej, PhD. Vo svojej prezentácii si zvolila tri možnosti aplikovania témy do praxe na I. stupni ZŠ. Témou jej prednášky boli „Hrdinovia Cirkvi“. Doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., vedúci Katedry aplikovanej edukológie, ktorá zastrešovala celé podujatie, si pripravil prehľad o podstate a význame mediálnej výchovy, ktorá sa neraz omylom zaraďuje do opozície voči náboženskej výchove. Doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. vo svojom príspevku kládol dôraz na hľadanie, prinavrátenie a sprítomnenie učenia Východných otcov a aplikovanie ich duchovného odkazu a bohatstva do súčasného života. Prínosnou bola i ďalšia téma, ktorá súvisela s prebiehajúcim Jubilejným rokom Prešovskej archieparchie. Predstavil ju ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD., kňaz a pedagóg z Košickej eparchie. Vo svojej praktickej ukážke prípravy na vyučovaciu hodinu na II. stupni ZŠ hovoril o vzoroch svätých, ktoré povzbudzujú k novému spôsobu života k svätosti. Veľmi zaujímavá bola tiež prednáška zahraničného hosťa mgr lic. Natalie Walkowiak.Zaoberala sa prípravou na prvé sväté prijímanie v náboženskej výchove podľa Márie Montessori. Hovorila o možnostiach aplikácie tohto druhu výučby v Poľsku, pričom zdôraznila podstatu „átria“ – teda priestoru, kde deti hravou formou získavajú náboženské poznatky. PaedDr. Stanislav Maloš vo svojom vystúpení predstavil vyučovanie na SŠ s využitím témy „Moje ruky pre druhého – spoločné dobro.“ To, že konferencia sa nezaoberala výhradne školskou katechézou, potvrdil aj ďalší pozvaný hosť Mgr. Roman Vitko, PhD. Predstavil Aplikáciu modelu bezprostrednej prípravy snúbencov na manželstvo v rámci farskej katechézy v Popradskom dekanáte. Nakoľko všetci organizátori podujatia si dali za cieľ oboznámiť verejnosť  s rôznymi možnosťami katechézy v školskom prostredí, súčasťou tohto zámeru bola aj prednáška PaedDr. Márie Molnárovej. Ako špeciálny pedagóg predstavila ukážku výučby s témou „Milujúci Otec stvoril všetko.“

  Záujem o toto podujatie a informácie z neho prejavila aj televízia Lux, ktorá dňa 15. 3. 2018 odvysielala krátku reportáž vo svojich Krátkych správach. Podobne tak Rádio Lumen využil o priestor na rozhovor s aktívnymi účastníkmi konferencie, ako aj s jej organizátormi.

  Reportáž z konferencie.   00:29 – 02:09

  Fotogaléria

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Kristovo spasiteľné dielo

  14. marca 2018

  14. 03. 2018 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov /MPC/ pozýva kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborno-metodický seminár s názvom Kristovo spasiteľné dielo, ktorý sa uskutoční dňa 10. 04. 2018 v priestoroch MPC v Prešove.

  Pozvánka

  Počet videní: : 48
  Continue reading →
 • Medzinárodná vedecká konferencia

  19. februára 2018

  19. 02. 2018 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v Roku výročí Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou v Prešove pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Katechéza – výzvy a impulzy, ktorá sa uskutoční dňa 13. marca 2018  na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove.  Pozvánka

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Prešovská archieparchia pripravuje protopresbyterské kolá BS a BO 2017/2018

  14. februára 2018

  14. 02. 2018 – DKÚ PA – Po úspešnom ukončení školských kôl Biblickej olympiády sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutoční dňa 22. marca 2018  o 9,00 h – protopresbyterské kolo Biblickej súťaže /BS/ a Biblickej olympiády /BO/, ktoré pripravuje Diecézny katechetický úrad v spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie. Predmetnou knihou v tomto školskom roku pre BS je Evanjelium podľa Marka a pre BO je kniha Genezis 12 – 50 a taktiež Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou vybraných kníh je: Poslušnosť Božiemu hlasu. Počet prihlásených družstiev za jednotlivé protopresbyteráty a miesta konania nájdete tu.

  Počet videní: : 51
  Continue reading →
 • Dnes sme prekročili hranicu s číslom 20 000

  5. februára 2018

  snimka205. 02. 2018 – DKÚ PA – Ako ukazuje screen obrazovky, už v týchto chvíľach 14:43 h sme privítali návštevníka našej stránky s číslom 20 000. Ďakujeme.

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Aktuálny zoznam učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy

  10. januára 2018

  10. 01. 2018 – DKÚ PA – Aktuálny zoznam učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy Prešovskej archieparchie pre školský rok 2017/2018 nájdete tu.

  Počet videní: : 40
  Continue reading →
 • Rok výročí Prešovskej archieparchie v školskej katechéze

  4. januára 2018

  yeah04. 01. 2018 – DKÚ PA – V súvislosti s Rokom výročí v Prešovskej archieparchii ponúka Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pre kňazov a katechétov vzorové vyučovacie hodiny pre 1. a 2. stupeň ZŠ a pre SŠ.

  1. stupeň ZŠ – PaedDr. Ľubomíra Pružinská
  2. stupeň ZŠ – PaedDr. Stanislav Maloš
                   SŠ – Mgr. Jana s. Ivana Sojková SNPM

  Počet videní: : 39
  Continue reading →