Rok 2020

 • Historicko-filozofická reflexia výchovy v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

  DKU PA – Pod týmto názvom sa dňa 14. 12. 2020 uskutočnil odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov. Odborným lektorom uvedeného seminára bol prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. V súvislosti so situáciou Covid 19 bol seminár prenášaný online. Ako uviedol lektor seminára … aj súčasná pandemická situácia môže byť pre nás príležitosťou k adekvátnemu premysleniu obsahu aj cieľa edukácie a ku kritickému nahliadnutiu na skryté formy dehumanizácie, ktorých sprievodným znakom je  konzumizmus, deštruktivita, násilie a strata intimity. Cieľom seminára bolo predstaviť myslenie Jána Pavla II. ako autentickú výchovu v našej dobe, v ktorej ľudia na jednej strane už vytriezveli z gnosticko – osvietenského názoru „stále vpred a čoraz lepšie“, ale na druhej strane si veľmi navykli na situáciu v platónskej jaskyni a nevedia, alebo aj nechcú sa uvoľniť z moci tieňov a zaujať miesto, ktoré je im bytostne určené.

  Prezentácia

 • Pozvánka na odborný seminár

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na vzdelávacie podujatie s názvom Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

  Odborný seminár sa uskutoční 14. decembra 2020 online. Lektorom seminára je prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD.

  Na seminár je potrebné sa elektronicky prihlásiť na adrese: https://mpc-edu.sk/historicko-filozoficka-reflexia-v-diele-karola-wojtylu-jana-pavla-ii

  Pozvánka

 • Odborný seminár – Úvod do biblických kníh – zrušený

  DKÚ PA – Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s Covid 19 bol odborný seminár Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu, ktorý bol naplánovaný na 6. októbra 2020 zrušený.

 • Stretnutie vladyku Jána s mladými výtvarníkmi – zrušené

  DKÚ PA – Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s Covid 19 bolo plánované stretnutie dňa 30. septembra 2020 vladyku Jána s mladými výtvarníkmi zrušené. Diplomy budú zaslané poštou.

 • Odborný seminár

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na vzdelávacie podujatie s názvom Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu.

  Odborný seminár sa uskutoční 6. októbra 2020 v priestoroch MPC  RP, Tarasa  Ševčenka 11 v Prešove. Lektorom seminára je doc. ThDr. PhDr. Daniel Slivka, PhD. Registrácia účastníkov o 9,30 h.

  Na seminár je potrebné sa elektronicky prihlásiť na adrese: https://mpc-edu.sk/uvod-do-biblickych-knih-pre-biblicku-sutaz-a-biblicku-olympiadu

  Pozvánka
  Harmonogram

 • Vyhodnotenie Projektu Východní svätí pre súčasnosť – metropolitné kolo 2019/2020

  DKÚ Košickej eparchie – Na eparchiálnom úrade v Košiciach sa dňa 9.9.2020 uskutočnilo metropolitné kolo Projektu východní svätí pre súčasnosť. Dvanásty ročník Projektu bol zameraný na tematiku 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove. Metropolitné kolo bolo pre ochorenie COVID-19 presunuté z mája.

  Hodnotiacej komisii predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ a vyhodnotil v každej kategórii prvé tri miesta, pričom udelil aj Cenu poroty za precízne stvárnenie diela.

  Výchovný katechetický projekt je zameraný na poznávanie života východných svätých a blahoslavených, pričom ide o výtvarné stvárnenie danej tematiky.

  Víťazné práce

  Fotogaléria

 • Propozície 2020/2021

  DKÚ PA – Propozície 2020/2021

  Biblická súťaž
  Biblická olympiáda
  Východní svätí pre súčasnosť
  Biblia očami detí a mládeže

 • Nový Harmonogram na školský rok 2020/2021

  DKÚ PA – Harmonogram na školský rok 2020/2021, ktorý zahŕňa odborné semináre, duchovné cvičenia, termíny biblickej súťaže, olympiády a iné nájdete tu.

 • Staronový člen Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie.

  DKÚ PA – Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup  metropolita menoval nového člena Katechetickej komisie Prešovskej archieparchie za protopresbyterát Stropkov o. Petra Olšavského správcu farnosti Lomné.  Otec Peter už v uvedenej komisii pracoval na predchádzajúcom pôsobisku vo farnosti Rudlov za protopresbyterát Hanušovce nad Topľou.

 • Archieparchiálne kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2019/2020

  DKÚ PA  – Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  V tomto školskom roku predmetom projektu je výročie 350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony. Do archieparchiálneho kola postúpilo 50 prác. Vzhľadom na situáciu  Covid 19 bol termín ukončenia archieparchiálneho kola predĺžený do 30. 6. 2020. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní v septembri tohto roka do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  Víťazné práce z Prešovskej archieparchie si môžete prezrieť  tu.

 • Celoslovenské kolo Biblia očami detí a mládeže 2019/2020

  KPKC – Dňa 3.6.2020 sa v priestoroch Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Biblia očami detí. Súťaž je zameraná na zobrazenie Svätého písma a jeho miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu dieťaťa, či mladého človeka. Cieľom je nápaditosť a originálnosť vnímania Svätého Písma, nie kopírovanie známych ilustrovaných biblických výjavov. Hlavná téma “Z tmy do svetla” vychádzala z kníh Svätého písma určených pre tento školský rok, a to: Exodus 1 až 24 kapitola, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. 204 výtvarných prác bolo hodnotených po obsahovej a výtvarnej stránke. Členovia hodnotiacej komisie, ktorými boli biblista Anton Tyrol, výtvarníčka Paula Maliňáková, metodička Klára Soľanová a za KPKC Roman Vitko a Zuzana Floreková, vybrali 30 víťazných prác v 10 kategóriách.Veľmi sa tešíme, že sa okrem žiakov základných škôl zapojili aj žiaci materských či špeciálnych škôl a tiež študenti stredných umeleckých škôl.

  Vyhodnotenie Biblia očami deti a mládeže 2019_2020
  Víťazné výtvarné práce Biblia očami detí a mládeže 2019/2020

 • Rómska misia

  DKÚ PA – Dnes sme dostali nový dar do našej knižnice – Bešenyei. P., Neupauer R. a Vaľková A.: Rómska misia.

 • Nová kniha v katechetickej knižnici

  DKÚ PA – Do Katechetickej knižnice DKÚ PA pribudla nová kniha: Misijný manifes – Tézy pre comeback Cirkvi od autorov Meuser B., Hartl J. a Wallner K.

 • KATECHEZY.SK, Náboženstvo doma

  DKÚ PA – Stránka https://www.katechezy.sk/  pre školskú a farskú katechézu ponúka rôzne metodické pomôcky. Na Facebooku je vytvorená skupina Náboženstvo doma, ktorú tvoria učitelia náboženstva, kňazi. Takisto ponúka veľa inšpirácie pre edukáciu.

 • Učebnice náboženstva – zadarmo na stiahnutie

  DKÚ PA – Ministerstvo školstva SR sprístupnilo všetky učebnice náboženstva pre učiteľov, rodičov, žiakov na výučbu doma. Učebnice je možné stiahnuť zadarmo z portálu https://edicnyportal.iedu.sk/Briefcase. Ako prihlasovacie meno do portálu je potrebné uviesť: ucebnica@iedu.sk, ako heslo uveďte: ucebnica. Súbory pdf viete otvoriť okamžite po prihlásení. Súbory ppdf sa dajú otvoriť cez aplikáciu Microsoft Azure Information Protection Viewer z dôvodu vyššej ochrany autorských práv. Ministerstvo sa dohodlo s vydavateľmi na tom, aby v čase tejto mimoriadnej situácie (a aj ďalších v búducnosti) uvoľnili licencie a sprístupnili učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie.

 • Biblia očami detí a mládeže 2019/2020 – archieparchiálne kolo

  DKÚ PA – V tomto školskom roku sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže sa v Prešovskej archieparchii  zapojilo 48 prác. Odborná komisia z nich vybrala tri v najlepšie z každej kategórie, ktoré postúpili na celoslovenské kolo.

  Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

  Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Exodus 1 – 24, Kniha proroka Jonáša a evanjelium podľa Jána. Súťaž je rozdelená do ôsmych kategórií.

  Diecézne katechetické úrady organizačne zabezpečujú diecézne kolá súťaže. Celoslovenské kolo zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.

  Víťazné práce z Prešovskej archieparchie si môžete pozrieť  tu.

 • Biblia očami detí a mládeže, Východní svätí pre súčasnosť

  DKÚ PA  – Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. potvrdilo, že termín pre zaslanie prác  v súťaži Biblia očami detí a mládeže na Diecézne katechetické úrady v školskom roku 2019/2020 zostáva nezmenený do 31. 03. 2020.  Práce, ktoré boli zaslané na DKÚ PA budú následne vyhodnotené a prvé tri víťazné z každej kategórie postúpia na celoslovenské kolo.

          Termín zaslania prác v projekte Východní svätí pre súčasnosť na DKÚ PA sa posúva do 30. 6. 2020. Práce budú následne vyhodnotené  a stretnutie vladyku Jána s víťazmi jednotlivých kategórií sa uskutoční začiatkom septembra 2020.

 • BS a BO 2019/2020 – zrušené

  DKU PA – Na základe rozhodnutia KPKC, n.o.  zrušiť  BO 2019/2020 ruší sa aj BS 2019/2020.

 • Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva

  Mgr. Slávka Rusnáková – V dňoch od 6. – 8. marca 2020 sa uskutočnili duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove pod vedením o. Damiána Saraku. Témou exercicií bolo “Chceme vidieť Ježiša!” Ďakujeme o. Damiánovi za povzbudenia do našej neľahkej práce a prajeme mu veľa Božích milostí a požehnania.

  Fotogaléria

 • Protopresbyterské kolo BS a BO 2019/2020 – zrušené

  DKÚ PA – V súlade s vývojom situácie šírenia nákazy koronavírusom na Slovensku Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od utorka (10.3.) na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Rešpektujeme stanovisko Iuventy – vyhlasovateľa okresných, krajských a celoštátnych kôl predmetových olympiád a postupových súťaží, ktorým sa súťaže rušia. Z uvedeného dôvodu rušíme okresné kolo Biblickej súťaže a olympiády v dňoch 25.-26.3.2020. O náhradnom termíne Vás budeme informovať.
  KPKC,n.o.

 • Učebné osnovy pre Katolícke náboženstvo – východný obrad – schválené

  DKÚ PA – Rada hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku na svojom 28. riadnom zasadnutí v  stredu 26. februára 2020 schválila učebné osnovy pre Katolícke náboženstvo – východný obrad.

 • Apologetika katolíckej viery – odborný seminár zrušený

  DKÚ PA – Metodicko-pedagogické centrum v súlade s usmernením k šíreniu koronavírusu, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, link: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-sireniu-koronavirusu/, a v záujme prevencie šírenia koronovírusu pozastavuje realizáciu vzdelávacích podujatí  predbežne do 31. 03. 2020. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať na stránke MPC a prihlásených účastníkov aj prostredníctvom centrálneho informačného systému MPC.

 • Apologetika katolíckej viery

  DKU PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov organizuje dňa 11. 3. 2020 odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s názvom Apologetika katolíckej viery. Pozvánka.

 • Načo ne/zabúdať v katechéze

  img_20200207_115526Vladislav Petrík – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov dňa 7. 2. 2020 pripravil odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy a kňazov s názvom Načo ne/zabúdať v katechéze. Doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. priblížil katechézu ako cestu. Podotkol, že v katechéze sa treba uberať cestou formácie jednak detí a mládeže ako aj osoby katechétu (kňaza alebo učiteľa náboženstva). Človek ktorý formuje potrebuje sa aj sám formovať. Priblížil katechézu ako cestu rozvoja viery, kde sa každý potrebuje pýtať sám seba čo?, prečo? a ako? mám učiť. Učiť to, čo učil sám Ježiš. Učiť tak, ako učil Ježiš. A robiť to z lásky akú mal Ježiš. Dnešný človek potrebuje cítiť, že je tu niekto pre neho a že niekam patrí. Je úlohou všetkých nás sprostredkúvať učenie Cirkvi a učenie Ježiša ako odkaz lásky a prijatia každého človeka. V poslednom bloku sa venovala pozornosť konštitúcii druhého vatikánskeho koncilu Dei verbum a jej významu v katechéze. Je žiaduce priam nutné prepájať Božie slovo so životom dnešného človeka. Osobne som veľmi vďačný za tento odborný seminár, ktorý bol veľkým obohatením a rozšírením mojich obzorov v školskej ako aj farskej katechéze.

  Fotogaléria

 • Duchovné cvičenia 2020

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. – 8. 3. 2020 v Exercičnom dóme sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove. Exercitátorom bude o. Damián Saraka.

 • Odborný seminár

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov organizuje dňa 7. 2. 2020 odborný seminár pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy s názvom Načo /ne/ zabúdať v katechéze. (Postup na prihlásenie na uvedený seminár nájdete vo svojej emailovej stránke.
  Pozvánka