Rok 2024

 • Východní svätí pre súčasnosť 2023/2024 – archieparchiálne/krajské kolo

  3. apríla 2024
  DKÚ PA – Výtvarná realizácia projektu Východní svätí pre súčasnosť je zrkadlom predstavy žiakov a študentov v pohľade na svätého či blahoslaveného našej miestnej Cirkvi.        Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.      V tomto školskom roku to bola Naša prepodobná matka Mária Egyptská. Do archieparchiálneho kola postúpilo 52 prác. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže v dňoch 6. a 7. mája 2024 vladyka Jonáš arcibiskup metropolita vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní 16. mája 2024 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jonáša arcibiskupa metropolitu Prešovskej archieparchie prevezmú diplomy a vecné ceny.        Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.
  1. Prepodobná matka Mária Egyptská 15. ročník 2022/2023 – Bl. Miriam Terézia Demjanovičová 14. ročník 2021/2022 – Návšteva pápeža Františka na Slovensku 13. ročník 2020/2021 – 100 výročie príchodu redemptoristov na územie Slovenska 12. ročník 2019/2020 – 350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony 11. ročník 2018/2019 – Sedempočetníci 10. ročník 2017/2018 – 200. rokov Prešovského biskupstva 9. ročník 2016/2017 – Bl. Jozafáta Hordaševská 8. ročník 2015/2016 – Svätý Ján Krstiteľ, Pánov predchodca                            7. ročník 2014/2015 – Svätý Jozafát Kuncewycz, biskup a mučeník 6. ročník 2013/2014 – Svätý Mikuláš 5. ročník 2012/2013 – Svätí Cyril a Metod 4. ročník 2011/2012 – Blahoslavený Teodor Romža 3. ročník 2010/2011 – Blahoslavený Vasil Hopko 2. ročník 2009/2010 – Blahoslavený Metod Dominik Trčka, CSsR 1. ročník 2008/2009 – Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, OSBM
   
  Počet videní: : 18
  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže 2023/2024 – archieparchiálne/krajské kolo

  3. apríla 2024

  DKÚ PA – V školskom roku 2023/2024 sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojilo 45 prác. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 16. mája 2024 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jonáša arcibiskupa metropolitu  prevezmú diplomy a vecné ceny.

            Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

            Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1-6,13; Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána

           Víťazné práce z Prešovskej archieparchie postupujúce na celoslovenské kolo si môžete prezrieť  tu..

  Počet videní: : 18

  Continue reading →
 • Prešovská archieparchia pripravuje archieparchiálne/krajské kolo BS a BO 2023/2024

  26. marca 2024

  DKÚ PA – Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 21. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katechetickou komisiou archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 16., 17. a 18. apríla 2024 v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

       Dňa 16. apríla 2024 sa stretnú víťazi protopresbyterských kôl BO 1. kategórie (5. – 9 ZŠ) a 2. kategórie (SŠ), aby si zmerali svoje vedomosti z týchto biblických kníh: Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1-6; 13, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána.  Jednou zo súťažných úloh pre každé družstvo bude scénka, ktorá v 1. kategórii je zameraná na dobové kritériá a v 2. kategórii na odkaz pre súčasnosť. Víťazi z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole biblickej olympiády .

        Neskôr, 17. apríla 2024 kňazský seminár v Prešove privíta víťazov protopresbyterských kôl BS v kategórii A (1. a 2. ročník ZŠ) a 18. apríla víťazov v B kategórii (3. a 4. ročník ZŠ). Študijným materiálom pre tieto kategórie v tomto školskom roku bolo Lukášovo evanjelium. Prvé tri víťazné družstvá  z oboch kategórií BS z archieparchiálneho kola sa stretnú na metropolitnom kole s víťazmi z Košickej a Bratislavskej eparchie v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.

        Súťažiacim i tým, ktorí tieto družstvá pripravovali a sprevádzajú ich, prajeme veľa darov Svätého Ducha pri riešení súťažných otázok.

  Počet videní: : 11

  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo BS a BO – Bardejov 21.3.2024

  23. marca 2024

  Jozef Šofranko – Vo štvrtok 21. marca sa v priestoroch Cirkevnej spojenej školy v Bardejove uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády so začiatkom v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po modlitbe nasledovalo privítanie a úvodné slovo o. protopresbytera Michala Onderka ml.

  Tridsaťtri súťažiacich rozdelených do štyroch kategórii navzájom súťažili v trojčlenných družstvách.

  Tradične napínavé boli kategórie prvého stupňa Biblickej súťaže. Absolútnym víťazom sa stala Cirkevná spojená škola, ktorá vyhrala vo všetkých troch kategóriách, kde bola prihlásená. Zaujímavosťou je aj to, že v každom víťaznom družstve Cirkevnej spojenej školy bola jedna z troch sestier. Zvíťazili tak všetky tri sestry.

  Víťazom stredných škôl sa už tradične stal Gymnázium Leonarda Stöckela, ktoré aj tohto roku zastupovali tie isté študentky, ako pred rokom. Naposledy boli zdolaní ešte v roku 2008. Tohto roku navyše nemali ani vyzývateľa a tak automaticky postupujú do ďalšieho kola.

  Jednotlivé družstvá sa umiestnili v takomto poradí:

  Biblická súťaž:
  Kategória A (1 a 2 ročník)
  1. Cirkevná spojená škola Bardejov (Katarína ANTOŠOVÁ, Nina FEČANINOVÁ, Timotej SENDERÁK)
  2. Gréckokatolícka farnosť Bardejov – mesto
  3. ZŠ Komenského Bardejov

  Kategória B (3 a 4 ročník)
  1. Cirkevná spojená škola Bardejov (Michaela ANTOŠOVÁ, Veronika SIMOVÁ Katarína SPIŠÁKOVÁ)
  2. Gréckokatolícka farnosť Rešov
  3. ZŠ Komenského Bardejov

  Biblická olympiáda:
  Kategória 1 (5 až 9 ročník)
  1. Cirkevná spojená škola Bardejov (Júlia ANTOŠOVÁ, Lenka KLAMPIAKOVÁ, Zara TANČÍNOVÁ)
  2. ZŠ Wolkerova Bardejov

  Kategória 2 (Stredné školy)
  1. Gymnázium Leonarda Stöckela (Lívia RENČKOVÁ, Karolína STERANKOVÁ, Miriam MOKRIŠOVÁ)

  Úprimné Pán Boh zaplať patrí riaditeľovi Cirkevnej spojenej škole za poskytnutie priestorov, kňazom a katechétkam za námahu a prípravu detí, ale samozrejme aj našim deťom, bez ktorých by tieto súťaže neboli. Všetkým postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v archieparchiálnom kole.  

  S myšlienkou, aby sme získané vedomosti a poznatky vedeli použiť aj vo svojom živote sme sa všetci rozišli domov. Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 18

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Giraltovce 2024

  23. marca 2024

  Matúš Verba – Dňa 21.3.2024 sa v Základnej škole v Rovnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Giraltovce. Biblickej súťaže a olympiády sa spolu zúčastnilo 22  žiakov v ôsmich  družstvách. Po spoločnej modlitbe v Chráme sv. Demetra sa kňazi so žiakmi presunuli do priestorov Základnej školy a obecného úradu, kde si zmerali sily v získaných vedomostiach.

  Víťazi sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

  A kategória (1.-2. ročník zš)

  1. miesto: Farnosť Mlynárovce (Klára Kaplanová, Sofia Ferencová, Barbora Miklová)
  2. miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Ella Červeňák, Matej Eliaš, Dávid Karol Belas)
  3. miesto: Základná škola Rovné ( Barbora Šamková, Timea Ferencová)

  B kategória (3.- 4. ročník zš)

  1. miesto:  Farnosť Mlynárovce (Klára Verbová, Samuel Matišin, Matias Miko)
  2. miesto: Farnosť Šarišský Štiavnik (Adela Adamečková, Natália Kažimirová, Daniel Ivančo )
  3. miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Veronika Jurčová, Klára Jurčová)
  4. miesto: Základná škola Rovné (Nikola Ferencová, Marek Rodák, Kristián Šamko)

   

          Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. ročník zš)

   1. miesto: Základná škola Okrúhle (Lea Borošová, Bibiana Skorohidová, Rebecca Skorohidová)

           Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Martin Belas a o. Matúš Verba, vedúci OKS. Vďačnosť patrí riaditeľke základnej školy Vladimíre Vanatovej, starostovi obce Stanislavovi Viravcovi, kňazom protopresbyteriátu a zamestnancom obce za pomoc v organizácii súťaže.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 14

  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

  23. marca 2024

  Marek Saraka – Základná škola v Hanušovciach nad Topľou sa vo štvrtok 21. marca 2024 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe súťažiaci predviedli svoje poznatky zo Svätého Písma.

  Vyhodnotenie:

  Biblická súťaž, kategória B:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Daniela Baranová, Sabína Lešková, Anna Demčáková
  2. ZŠ Matiaška: Jozef Holoďák, Janina Holoďáková, Ninka Dudová
  3. Farnosť Rudlov: Terézia Dvorská, Jozef Leško, Sofia Minčíková

  Biblická olympiáda, 1. kategória:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Terézia Anna Semanová, Martin Turbák, Noémi Digoňová
  2. ZŠ Bystré: Kamil Cyril Ihnat, Jozef Virba, Samuel Danko

  Diplomy a vecné ceny odovzdával o. Marek Saraka, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že príprava na túto súťaž a olympiádu všetkým pomôže lepšie spoznať Nebeského Otca.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 16

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v dekanáte Hrabské 2024

  23. marca 2024

  Martin Kozej – Dňa 21.03.2024 sa v zasadačke Kultúrneho domu v Gerlachove uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády dekanátu Hrabské. V troch kategóriách súťažili deti a mladí z Gerlachova, Malcova, Sveržova a Kružlova, za účasti o. dekana Michala Kuruca, o. Martina Tokára, o. Rastislava Daňa, o. Mareka Pulščáka, o. Martina Kozeja a o. Lukáša Šoltýsa, ktorí boli zároveň aj členmi poroty. V neľahkých otázkach to našim deťom šlo veľmi dobre, čoho dôkazom boli aj tesné výsledky víťazov. V A kategórii Biblickej súťaže zvíťazilo družstvo  zo Základnej školy v Sveržove a v B kategórii zvíťazilo družstvo z farnosti Malcov. V 1. kategórii Biblickej olympiády zvíťazilo družstvo zo Základnej školy v Kružlove. Všetkým zúčastneným prajeme veľa milostí zo získaných informácií a víťazom veľa múdrosti v ďalších kolách už na Krajskej úrovni.

  Výsledky:

  A kat. BS: 1. miesto: Kiara Sὕčová, Sára Šoltýsová, Richard Jurčišin

  1. miesto: Dávid Kuruc, Liliana Borecká, Lucas Lazor

  B kat. BS: 1. miesto: Natália Reviľáková, Simona Cariková, Natália Nagajdová

  1. miesto: Tiffany Fedoršová, Dáša Mokrišová, Margaréta Molčanová
  2. miesto: Adelka Ždiňáková, Nina Hanuščáková, Vladka Micheľová
  3. miesto: Oliver Kovalčík, Loriánka Bereščáková, Robko Cundra

  1. kat. BO: 1. miesto:  Ester Kurucová, Veronika Daňková, Gabriela Mokrišová

  Fotogaléria

  Počet videní: : 10

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v šk. roku 2023/2024 – Humenné

  23. marca 2024

  Vladimír Noga – Dňa 21. marca 2024 sa na pôde Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže (1. – 4. ZŠ) a Biblickej olympiády (5. – 9. ZŠ a SŠ). Samotná súťaž a olympiáda začala modlitbou Veľkopôstneho molebenu v Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, ktorý slávil o. Mgr. Maroš Sejka, presbyter farnosti Pakostov.

  V dvoch kategóriách Biblickej súťaže A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ) súťažilo 4 a 6 družstiev a Biblickej olympiády v 1. kategórii (5. – 9. ZŠ) a v 2. kategórii (SŠ) súťažilo 7 a 7 družstiev. Víťaznými družstvami sú:

  A kat.  /1.a 2. roč./:

  Členovia poroty: o. Mgr. Maroš Sejka, sr. Mgr. Hieronyma Kaščíková

  1. miesto: ZŠ Švermu Humenné Lujza Magurová, Nela Olexová, Damián Jaroš
  2. miesto: ZŠ Hrdinov Humenné – Damián Gecák, Marianna Capcarová, Nela Hrinkaničová
  3. miesto: ZŠ Kudlovská Humenné – Samuel Hlavatý, Lukáš Styrančak

  B kat.  /3. a. 4 roč./:

  Členovia poroty: o. Mgr. Michal Vasiľ, PaedDr. Ondrej Chalachan

  1. miesto: CSŠ Duchnovičova Humenné – Ján Kontuľ, Dagmar Urbanová, Gréta Zlacká
  2. miesto: ZŠ Pugačevova Humenné – Boris Stebnický, Ján Gojdič, Samuel Kašsai
  3. miesto: ZŠ Švermu Humenné – Zara Alexovičová, Nela Šedzmáková, Mathias Soták

  1. kat. /5. -9. roč./:

  Členovia poroty: Mgr. Ján Frandofer, Mgr. Daniela Chalachanová

  1. miesto: ZŠ s MŠ Košarovce – Matej Partila, Carmen Hudáková, Marek Paľo
  2. miesto: ZŠ Hrdinov Humenné – Natália Barnová, Adam Jasik, Michal Barna
  3. miesto: ZŠ Hrnčiarska Humenné – Lea Noemi Štefanová, Soňa Jenčová

   

  2 kat. /SŠ./:

  Členovia poroty: o. Mgr. Peter Varga, Mgr. Marek Voloch, Mgr. Iveta Vislocká

  1. miesto: Gymnázium Jána Zlatoústeho Patrik Mačoško, Viliam Vaceľ, Tobias Hrabík
  2. miesto: Gymnázium L. Svobodu Janka Magurová, Ema Švigárová, Adrián Ján Gerard Ufnár
  3. miesto: Stredná zdravotnícka škola – Michaela Mrizová, Vanesa Kuľhová, Slávka Varichajová

  Diplomy odovzdal o. Mgr. Ján Frandofer, zástupca humenského protopresbytera.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 10

  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach

  23. marca 2024

  Vladislav Petrík – Božie Slovo je živé a aktuálne v každom čase, a aj v dnešnej dobe má čo človeku povedať. Preto sme sa dnes 21.3.2024 stretli s mladými nadšencami v priestoroch ZŠ Komenského v Medzilaborciach kde sa konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo sedem súťažných družstiev v troch kategóriách, kde si zmerali svoje vedomosti, ktoré nadobudli o Božom Slove. Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Potom účastníci spoločne s členmi poroty sa odobrali na svoje súťažné stanoviská, aby sa sústredili na jednotlivé súťažné kolá.

  V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Zuzana Petríková, Liliána Protivňáková a Petra Zjanová zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

  V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Timotej Jenčo a Juliána Petríková z farnosti Medzilaborce – Borov.

  V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Natália Čahojová, Miriama Feckaničová, Vieroslava Siriková zo ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach.

  Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vyjadril veľkú vďaku Pánu Bohu za to, že aj dnes sú deti a mládež, ktorí čítajú Božie Slovo, napĺňajú ním svoje srdcia a hlavne konajú skutky podľa neho. Veľká vďaka patrí Základnej škole Komenského v Medzilaborciach za poskytnutie priestorov a organizáciu, všetkým sponzorom, ktorí venovali vecné ceny do súťaže, duchovným otcom, ktorí prijali pozvanie do poroty a samozrejme všetkým zúčastneným, ktorí obetovali svoj voľný čas a pripravovali sa na súťaž. Ktosi sa raz spýtal, či to modlenie a čítanie Biblie nie je strata času, na čo dostal odpoveď, že je to najlepšie využitý čas. Veríme, že všetci zatúžia takto využívať svoj čas.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 13

  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Orlov

  22. marca 2024

  Ľubomír Karaffa – Dňa 21. marca 2024 sa na ZŠ v Šarišskom Jastrabí uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Malý Lipník  v kategórii B: Farnosť Vislanka  a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Plavnica. 

  Vzájomného súperenia v znalosti Božieho slova sa zúčastnilo spolu 57 súťažiacich  v  19 – tich družstvách.  Po privítaní riaditeľky ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Jána Pavlíka  boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom.  Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín.

  V BS kategórii A sa zúčastnilo 7 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Malý Lipník / Eliška Sirotňáková, Dávid Benyak, Anna Terkaničová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie/ Nina Filičková,, Kristína Lešková, Jakub Andráš /. Na treťom miesta skončilo družstvo zo ZŠ s MŠ Plaveč /Rebeka Kurucová, Lea Mária Kušnirová, Marko Príhoda/.

  V BS kategórii B sa zúčastnilo 8 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo Farnosti Vislanka / Mária Katarína Siváková, Sára Struková, Adam Kuruc /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Čirč  /Tatiána Príhodová, Zara Gernátová, Liliana Lizáková / a na treťom súťažiaci  z Farnosti Údol  / Petra Kovalčíková, Eliška Šlampiaková, Ema Šlampiaková /.

  Na BO sa zúčastnili 4 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Plavnica / Richard Kičura, Martin Sirotňák, Patrik Žemba /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie / Jerguš Iľaščík, Vivien Chovancová, Martin Mucha /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Lubotín / Alex Škapura, Sandra Škapurová, Adela Jarkovská /.

  Na záver súťaže a olympiády boli vyhlásené výsledky, následne odovzdané diplomy a vecné ceny. Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.

  Za poskytnuté priestory a výbornú spoluprácu  ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie  Mgr. Jane Muchovej. 

  Fotogaléria

  Počet videní: : 8

  Continue reading →
 • BS a BO 2024 v protopresbyteriáte Poprad

  22. marca 2024

  Martin Snak – Dňa 21.03.2024 sa v preistoroch gréckokatolíckeho chrámu sv. Petra a Pavla v Poprade uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 11 družstvách 30 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojila jedna farnosť, sedem základných škôl z Popradu a jedna z Levoče. V nabitej konkurencii napokon zvíťazili:

  V biblickej súťaži v A. kategórii (1.-2. ročník ZŠ):

  1. miesto – Gréckokatolícka farnosť Svit (Joachim Snak, Adela Plšíková, Miriam Bartošová).
  2. miesto – ZŠ a MŠ Dostojevského PP (Kristína Ondrušová, Alžbeta Havranová).

   

  V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):

  1. miesto – ZŠ a MŠ Dostojevského PP (Michal Havran, Nina Michalková).
  2. miesto – ZŠ a MŠ Tajovského PP (Soňa Legutká, Maroš Lichvarčík, Olívia Hlebová).
  3. miesto – Spojená škola Letná PP (Sofia Firstová, Timea Cetková).

   

  V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník):

  1. miesto – CSŠ sv. Jána Pavla II. PP (Filip Nastišin, Kristína Nastišinová, Patrik Pavličko).
  2. miesto – ZŠ a MŠ Dostojevského PP (Júlia Kroczeková, Miriam Odrušová, Stella Ondrušová).
  3. miesto – Gymnázium Kukučínová PP (Matúš Plšík, Amália Sasáková, Juraj Mikloš).

   

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 6

  Continue reading →
 • BO a BS v protopresbyteráte Prešov

  22. marca 2024

  Marián Feckanič – Dňa 21.3.2024 sa konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov v priestoroch ZŠ Lesnícka v Prešove. Po úvodnom privítaní p. riaditeľky Ing. Marty Ichniovskej nasledovala spoločná modlitba. Po nej sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 52 súťažiacich. (8 nahlásených sa nezúčastnilo kvôli chorobe)

  Každá súťaž má svojich víťazov, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

   

  A kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1. Spojená škola bl. biskupa Gojdiča, Prešov – Michal Sopko, Matúš Dic, Tomáš Kormoš
  2. ZŠ Šrobárova, Prešov – Alexandra Varadzinová, Victoria Šimková, Karolína Šandorová

  B kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Šrobárova, Prešov – Klára Oleárová, Sebastián Oleár, Liana Dobiášová
  2. Grkat. farnosť Sídlisko III, Prešov – Samuel Kačur, Jakub Kačur, Lukáš Popík
  3. Spojená škola T. Ševčenka, Prešov – Diana Kordovánová, Mila Stošeková

  1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Bajkalská, Prešov – Filip Popík, Tamara Kizáková, Šimon Kron
  2. ZŠ Tarasa Ševčenka, Prešov – Juraj Hrehorčák, Juliána Pazdičová, Daniel Mikita
  3- ZŠ s MŠ Kapušany – Elisabeth Galajdová, Pavol Kažimír, Šimon Sučko

  2. kategória (SŠ)
  1. Gymnázium bl. biskupa Gojdiča, Prešov – Stanislav Seman, Ema Holečková, Juraj Ondovčík
  2. SOŠ Pedagogická, Prešov – Margaréta Majkutová, Liana Hutníková, Kristína Lešková
  3. Gymnázium Tarasa Ševčenka, Prešov – Dominika Kráľovská, Martina Muličáková, Diana Gazdačková

  Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Rastislav Baka a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí:

  • pani riaditeľke školy za poskytnutie priestorov
  • zástupkyniam riaditeľky školy za technickú pomoc
  • sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli k zakúpeniu cien a občerstvenia. Okrem víťazov si každý zúčastnený odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Tvoje meno som si vpísal do dlaní.“ (porov. Iz 49,16).
  • Prítomným kňazom, rehoľným sestrám a pani katechétke za pomoc pri priebehu súťaže.

   Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali  premôcť samých seba,  zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich!

  Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom a dal im darček na pamiatku za prípravu detí a pomoc počas súťaže a olympiády.

  Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 7

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinovskom protopresbyteráte

  22. marca 2024

  Jozef Špes – Dňa 21. marca 2024 sa v priestoroch Obecného úradu na Milpoši uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Sabinov.  Podujatie sa začalo spoločnou modlitbou. Potom sa súťažiaci rozišli podľa jednotlivých kategórii do pripravených miestností, kde si mohli preveriť svoje znalosti z biblie. Biblická súťaž zahŕňa dve kategórie, a to A. kategória – prvý a druhý ročník základných škôl a B. kategória – tretí a štvrtí ročník základných škôl. V A. kategórii súťažili štyri družstvá a víťazom sa stala ZŠ s MŠ Červená Voda v zložení: Sofia Drobňáková, Tobiáš Kyjovský a Lea Perháčová. Druhé miesto získala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Milpoš v zložení: Paulína Andraščíková, Rebeka Poráčová a Adam Straka. Tretie miesto získala ZŠ Milpoš v zložení: Ema Figurová, Jakub Hrabčák a Michaela Straková. V B. kategórii súťažilo osem družstiev a víťazom sa stala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lipany v zložení: Nataniel Filičko, Dominika Filičková a Stanislav Žilka. Druhé miesto získala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Milpoš v zložení: Elena Figurová, Noemi Džačovská a Ján Špes. Tretie miesto získala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Drienica v zložení: Lukáš Dudič, Jakub Guranič a Monika Žihalová. V biblickej olympiáde sa súťažilo v 1. a aj 2. kategórii. Prvá kategória zahŕňa ročníky druhého stupňa základných škôl. V tejto kategórii sme mali päť družstiev a víťazom sa stala ZŠ Komenského v Lipanoch v zložení: Karolína Andraščíková, Mária Rút Kačeňáková a Klára Petrušová. Druhé miesto získalo Gymnázium Lipany v zložení: Emanuel Petrík, Klára Petríková a Jozef Špes. Tretie miesto získala CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove v zložení: Kamila Maďarová, Maxim Komišak a Rita Komišaková. V druhej kategórii súťažilo jedno družstvo z Gymnázia Lipany, v zložení Vanessa Ondrušková, Anna Tremková a Marek Valenčík. Súťažiaci strednej školy si zmerali vedomosti medzi sebou. Po skončení súťaží nasledovalo vyhodnotenie s odovzdaním diplomov a hodnotných cien. 

  Fotogaléria

  Počet videní: : 8

  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Snina

  22. marca 2024

  Martin Barna – Vo štvrtok 21. marca 2024 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Snine. Uskutočnilo sa už tradične v Cirkevnom centre voľného času. Úvodnú modlitbu a privítanie predniesol o. protopresbyter Maroš Prejsa. Dvadsaťpäť súťažiacich súťažilo v štyroch kategóriách. Víťazi v jednotlivých kategóriách sa umiestnili v tomto poradí:

  Biblická súťaž
  A. Kategória (1. a 2. ročník Zš)
  1. miesto: Farnosť Ladomírov (Katarína Berezňaninová, Nela Dutková, Kristián Krišš)
  2. miesto: ZŠ a MŠ Stakčín (Matej Sentivan, Peter Demjanovič)

  B. kategória (3.-4. ročník Zš)
  1. miesto: ZŠ Študenstká Snina (Filip Barna, Bruno Barna, Oliver Kmec)
  2. miesto: Farnosť Kolonica (Matej Gergelčík, Denis Kuzma, Lívia Vasilenková)
  3. miesto: ZŠ a MŠ Stakčín ( Alexandra Berezňaninová, Jakub Badida, Sebastián Sedláček)

  Biblická olympiáda
  1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. miesto: ZŠ Komenského Snina (Soňa Lucová, Emma Murcinová, Soňa Zubaľová
  2. miesto: ZŠ Študenstká Snina (Tobias Dutka, Dávid Barna, Matúš Beca)
  3. miesto: ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina (Alexandra Kučerová, Kristína Slivková, Nina Volochová)

  2. kategória (SŠ)
  1. miesto: Cirkevná spojená škola Snina (Fabián Karľa, Daniel Kira)

  Fotogaléria

  Počet videní: : 5

  Continue reading →
 • Biblická olympiáda v protopresbyteráte Stará Ľubovňa šk. rok 2023/2024

  22. marca 2024

  Miroslav Sentivan  – Dňa 21.03.2024 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v ZŠ s MŠ v Kamienke so začiatkom o 8:30. Zúčastnilo sa 13 tímov. Z toho 9 tímov súťažilo v Biblickej súťaži a 4 tímy v Biblickej olympiáde.

  Výhercovia jednotlivých kategórii sú:

   A kategória (1. a 2. ročník ZŠ) 

  1. miesto – ZŠ Komenského Stará Ľubovňa – Dávid Kollár, Matej Fedorko, Daniel Hnat
  2. miesto – ZŠ a MŠ Veľký Lipník – Maxim Petrišin, Juraj Labovský, Viliam Paluba
  3. miesto – ZŠ Levočská Stará Ľubovňa – Šimon Rybovič, Diana Najmiková, Alica Strišovská

  B kategória (3. a 4. ročník ZŠ) 

  1. miesto – ZŠ a MŠ Jakubany – Ema Katreničová, Veronika Krajňáková, Alex Dufala
  2. miesto – ZŠ a MŠ Kamienka – Juraj Lichvár, Ela Hutníková, Alena Kormaniková
  3. miesto – Gréckokatolícka farnosť Veľký Lipník – Oliver Paluba, Patrik Zavacký, Pavlíva Petrišinová

   1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ) 

  1. miesto – ZŠ a MŠ Kamienka – Anastázia Palubová, Júlia Zimová, Zuzana Arendáčová
  2. miesto – ZŠ a MŠ Jarabina – Sarah Džurňáková, Emma Hlinková, Dominik Rinkovský
  3. miesto – ZŠ a MŠ Jakubany – Viktória Lipovská, Ema Grajzingerová, Karin Hajsteková

  Fotogaléria

  Počet videní: : 10

  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a Biblická súťaž v Stropkove

  22. marca 2024

  o. Peter Olšavský – Vo štvrtok  21. marca 2024 sa deti a mládež z nášho Stropkovského protopresbyteriátu spolu so svojimi kňazmi a katechétmi stretli v Kláštore otcov redemptoristov v Stropkove na Biblickej olympiáde a Biblickej súťaži. 48 súťažiacich biblistov sa po úvodnom privítaní a spoločnej modlitbe rozdelili do troch kategórií. Jednotlivé družstvá sa umiestnili v tomto poradí:

  Biblická súťaž

  Kategória A (1. a 2. ročník)

  1. miesto: ZŠ Mlynská Stropkov (Alexandra Kuzmiaková, Jakub Janočko, Damián Vatraľ)
  2. miesto: Gréckokatolícka farnosť Havaj (Dominik Darivčák, Rebeka Nergešová, Bianka Džavoronková)
  3. miesto: Gréckokatolícka farnosť Miňovce (Marianna Kirešová, Karolína Smoligová, Olivia Sára Krasnovská)

  Kategória B (3. a 4. ročník)

  1. miesto: CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov (Ľuboš Ličko, Michal Tarasovič, Matúš Ličko)
  2. miesto: Gréckokatolícka farnosť bl. V.Hopka Stropkov (Adam Pabin, Jakub Dzupák, Peter Fedor)
  3. miesto: ZŠ Mlynská Stropkov (Ela Volčková, Vanesa Bučková, Nela Fečová)

   Biblická olympiáda

  1.  kategória (5. – 9. ročník)

  1. miesto: ZŠ a MŠ Bukovce (Henrieta Bučková, Kamila Šaková, Slavomíra Palejová)
  2. miesto: ZŠ a MŠ Havaj (Rastislav Prusák, Filip Nergeš, Filip Pecuch)
  3. miesto: ZŠ Konštanínova Stropkov (Nina Baluďanská, Sofia Varcholová, Liana Bokšanská)

  Všetkým súťažiacim odovzdal vedúci OKS Stropkov o. Peter Olšavský a stropkovský protopresbyter o. Slavomír Tarasovič diplomy a vecné ceny. Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním. Úprimné „Pán Boh zaplať“ patrí všetkým kňazom a katechétom, ktorí  pripravovali súťažiacich a ďakujeme aj  všetkým  zúčastneným deťom, otcom redemptoristom zo Stropkova za priestory a vydavateľstvu Misionár na prezenty. 

  Fotogaléria 

  Počet videní: : 7

  Continue reading →
 • BS a BO 2023/2024 v protopresbyteriáte Svidník

  22. marca 2024

  o. Pavol Feník – Dňa 21.3.2024 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž. Biblickej olympiády sa zúčastnilo jedno družstvo 5.-9. ročníka CZŠ Svätého Juraja vo Svidníku, ktoré získalo 59 bodov.

  Biblickej súťaže A kategórie sa zúčastnilo jedno súťažné družstvo – CZŠ sv. Juraja, zo ziskom 47 bodov.

   V B kategórii súťažili dve družstvá – CZŠ sv. Juraja a Gréckokatolícka farnosť Svidník. Prvenstvo získalo družstvo CZŠ sv. Juraja s 39 bodmi, tím Gréckokatolíckej farnosti Svidník – Mesto s 26 bodmi.

  Celé podujatie začalo úvodnou modlitbou s slovom ktorým sa nám prihovoril o. protopresbyter Radovan Kuzmiak. Nasledovalo rozdelenie do skupín a samotná súťaž v jednotlivých triedach.

  Po skočení všetkých kôl nasledovalo vyhodnotenie, povzbudenie do ďalšieho štúdia a odovzdanie vecných cien nielen pre víťazov, ale každý si domov odniesol darček.

  Po záverečnej modlitbe sa všetci vrátili do svojich škôl.

  Počet videní: : 8

  Continue reading →
 • Biblická súťaž a biblická olympiáda v protopresbyteráte Vranov nad Topľou Čemerné

  22. marca 2024

  Andrej Šambronský – Dňa 21. 3. 2024 sa v Centre voľného času v Juskovej Voli, uskutočnil XXII. ročník Biblickej olympiády Slovenskej republiky a  XXVI. ročník Biblickej súťaže prešovskej metropolie z protopresbyterátu Vranov nad Topľou – Čemerné.

  Po privítaní riaditeľom CVČ v Juskovej Voli otcom Michalom Jančišinom sme ešte pred začatím oficiálnej časti toto naše stretnutie zasvätili Bohu modlitbou veľkopôstneho molebena. Moleben slávil a požehnanie pre všetky súťažiace  deti udelil náš otec protopresbyter Peter Gavaľa.

  Biblickej súťaže sa zúčastnili 2 družstvá v kategórii A. (1. a 2. roč.), 5 družstiev kategórii B. (3. a 4. roč.). Biblickej olympiády sa zúčastnili 3 družstvá 1. kategórie (5. – 9. roč.). Spolu to bolo 10 družstiev. Po rozdelení do súťažiacich družstiev sme sa rozišli do tried. Samotná súťaž trvala dve hodiny. Počas tohto času deti ukázali svoje náboženské vedomosti a poznatky zo  Svätého písma, ktoré sa naučili vo svojich školách a farnostiach.

  Tieto vedomosti sa premietli do týchto výsledkov:

  V Biblickej súťaži A. kategórie (1. a 2. roč.) z dvoch súťažiacich družstiev sa na 1. mieste umiestnilo družstvo z farnosti Juskova Voľa. Boli to títo súťažiaci: Tobiáš Maľarčík, Lucia Tkáčová a Anna Mária Jančišinová.  Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Banské, s týmito súťažiacimi: Ján Maxim Ivančo, Oliver Baran. Tretia súťažiaca Elenka Potanecká nakoľko ochorela nemohla sa zúčastniť súťaže. 

  V Biblickej súťaži B. kategórie (3. a 4. roč.) sa z piatich súťažiacich družstiev na 1. mieste umiestnilo družstvo z farnosti Dlhé Klčovo, v zložení: Tobiáš Kotora, Monika Višňovská a Jakub Belej. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Zamutov,  v zložení: Michal Hardoň, Anna Lucia Baranovičová, Timur Putorák. A na 3. mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Banské, v zložení: Adam Štovka, Barbora Šamková a Laura Bihárová. V tejto kategórii súťažili ešte družstvá zo ZŠ Sečovská Polianka, ktorí sa umiestnili na štvrtom mieste a zo ZŠ Kukučinová VnT, ktorí skončili na piatom mieste. Aj týmto družstvám sme zagratulovali a povzbudili ich k účasti na budúcoročnej súťaži.

  V súťaži Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč.) sa z troch súťažiacich družstiev umiestnilo na 1. mieste  družstvo ZŠ Sačurov v tomto zložení: sestry Michaela, Alžbetka, Lucia Dargajové. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Sečovská Polianka, v zložení:  Damián Palfi, Jakub Palfi, Adam Hric.  A na 3. mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Kukučinová VnT, v zložení Simona Bužová, Laura Ilčíková, Sára Nguyen.

  Súťaž bola ukončená odovzdaním diplomov a vecných cien. Diplomy odovzdával vedúci okresného katechetického strediska otec Andrej Šambronský a vecné ceny odovzdával čemerniansky otec protopresbyter Peter Gavaľa.

  Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnych kolách, ktoré sa v tomto roku uskutočnia 16., 17., a 18. 4. 2024 v Prešove.

  Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom za ich úsilie a bojovnosť pri súťažiach, katechétke a kňazom jednotlivých farností nášho protopresbyterátu za prácu v porotách. Osobitná vďaka patrí riaditeľovi CVČ v Juskovej Voli otcovi Michalovi Jančišinovi a vedeniu CVČ za prijatie a poskytnutie priestorov. Veľké Pánboh zaplať vyslovujeme kuchárkam za výborný obed. Dúfam, že o rok sa zídeme v ešte hojnejšom počte.           

   

  Fotogaléria                                                                               

  Počet videní: : 9

  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto 2024

  22. marca 2024

  o. Miloš Baran – Dňa 21. marca 2024 sa v priestoroch ZŠ v Nižnom Hrabovci uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto. 

  V tomto šk. roku 2023/2024 sa do súťaže zapojilo 11 družstiev, ktorí súťažili  v troch kategóriách s celkovým počtom súťažiacich 33.    

  Predmetom tohtoročnej Biblickej súťaže a Biblickej olympiády bol všeobecný prehľad základných udalostí z Biblie, Evanjelium podľa Lukáša, Kniha Genezis, Kniha Daniel, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána.  

  Víťazom gratulujeme a všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za zapojenie sa do súťaže.

  Výsledky v jednotlivých kategóriách:

  A kategória
  1.
  miesto: ZŠ Bernolákova (Matúš Bučko, Tabita Harvilková, Tamara Labanová)
  2. miesto: ZŠ Sídlisko II (Terézia Anderková, Katarína Tiňoná, Matúš Palej)
  3. miesto: ZŠ Čičava (Alex Bartko, Klaudia Goroľová, Anna Muchová)

  B kategória
  1. miesto: ZŠ Sídlisko II (Soňa Bačovčinová, Karolína Košudová, Annamária Steeno)
  2. miesto: ZŠ Juh (Karolína Sisáková, Boris Lipkoš, Laura Onderková)
  3. miesto: ZŠ Bernolákova (Dorotea Chanáthová, Katarína Koprivňáková, Paula Jusková)
  4. miesto: ZŠ Čičava (Jazmína Gáborová, Daniela Muchová, Nela Davidová)

  1. kategória
  1. miesto: ZŠ Lúčna (Emanuel Lach, Mária Lakomá, Katarína Lakomá)
  2. miesto: ZŠ Bernolákova (Sára Labanová, Liliana Kukurucová, Tomáš Pivovar)
  3. miesto: ZŠ Sídlisko II (Boris Steeno, Viktor Steeno, Noemi Palejová)
  4. miesto: ZŠ Juh (Emauel Vansáč, Anna Mária Haššová, Martin Žultko)

  Fotogaléria

  Počet videní: : 9

  Continue reading →
 • Katechéti sa stretli na duchovných cvičeniach

  19. marca 2024

  PaedDr. Andrea Vaľková – V dňoch 15.3.2024 – 17.3.2024 sa v Kláštore oo. redemptoristov v Stropkove konali duchovné cvičenia pre katechétov Prešovskej a Košickej eparchie. Exercitátorom bol o. Anton Verbovský CSsR, ktorý počas týchto dní previedol katechétov cestou Abraháma, Mojžiša a Eliáša. Modlitbové spoločenstvo s účastníkmi tvoril aj o. Pavol Tomko CSsR. Prednášky a zamyslenia sa niesli v duchu toho, že katechéta nemá svojim žiakom odovzdávať len náboženské vedomosti ale predovšetkým vieru. Tak ako Abrahám má v živote na základe Božej cesty odchádzať „zo svojho“ a dôjsť do „môjho – Božieho“, tak ako Mojžiš prejsť Exodom, ktorý nemusí byť len cestou von ale aj cestou dovnútra – do seba, či tak ako Eliáš prejsť cestou očisťovania a odhaľovať modly pred týmto svetom.

  Počet videní: : 9

  Continue reading →
 • Pozvánka do Víťazného tímu

  18. marca 2024

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže /NIVAM/ pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár s názvom  Duchovný boj, ktorý sa uskutoční dňa 15. apríla  2024 v priestoroch NIVAM Prešov.

  Odborným lektorom seminára je ThDr. ICLic.. Jozef Maretta, PhD.

  Pozvánka

  Svoju účasť potvrdíte na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4811

  Počet videní: : 21

  Continue reading →
 • V Prešove začal Veľký pôst už v piatok

  12. februára 2024

  ThLic. Miroslav Mrug – Odborným seminárom s témou Pôstne obdobia v byzantskom obrade /liturgicko-teologický pohľad/, ktorý  sa uskutočnil dňa 9. februára v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže /NIVAM/  pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieeparchie v spolupráci s NIVAM pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy. Odborný lektor seminára o. ThLic. Miroslav Mrug v jednotlivých témach Veľký pôst, Filipovka, Petrovka, Spasivka voviedol do práve sa začínajúcej pôstnej doby Veľkej štyridsiatnice, s pohľadu liturgických textov, historického vývoja a samotnej pôstnej disciplíny. Poslucháči boli oboznámení desatinou pôstnych dni liturgického roka, na duchovné zmierenia sa z Bohom  a blížnym a na nastúpenie radostnej cesty pokánia a očakávania radostného vzkriesenia Ježiša Krista. Na záver v diskusii rozobrali súčasný pohľad na pôstne obdobia východných cirkvi.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 27

  Continue reading →
 • Pozvánka na odborný seminár

  9. januára 2024

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže /NIVAM/ pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár s názvom  Pôstne obdobia v byzantskom obrade, ktorý sa uskutoční dňa 9. februára  2024 v priestoroch NIVAM Prešov.

  Odborným lektorom seminára je ThLic. Miroslav Mrug

  Pozvánka

  Svoju účasť potvrdíte na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/4811

  Počet videní: : 39

  Continue reading →