Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2008/2009

26 jún

23. 04. 2009 – DKÚ PA – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi i veriacich aj týmito slovami: „V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” V duchu týchto slov sa 22. apríla 2009 v Prešove stretli najúspešnejší riešitelia protopresbyterských kôl BS a BO v Prešovskej archieparchii. V úvode všetkých v chráme Povýšenia sv. kríža privítal protosynkel ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., ktorý spolu s kňazmi z katechetickej komisie slávil Moleben k bl. mučeníkovi P. P. Gojdičovi. Potom sa už všetci odobrali do pripravených tried na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča a začalo sa súťažiť. Okrem preukázania biblických vedomostí, jednou z úloh biblickej olympiády bolo predvedenie scénky z jednej z kníh Tob, Jdt, Est, 1 Pt list. Tu súťažné družstvá preukázali veľký tvorivý potenciál, ktorý v nich je. Po skončení súťaže víťazom umiestneným na prvých troch miestach v sále arcibiskupského úradu odovzdal diplomy a ceny protosynkel ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., ktorý zároveň družstvám na prvom mieste odovzdal putovný pohár. Víťazi prvého miesta v I. a II. kategórii ZŠ a SŠ Biblickej olympiády budú ďalej reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole a víťazi prvých troch miest v A. a B. kategórii Biblickej súťaže postupujú ďalej na metropolitné kolo. Celkom sa v tomto školskom roku do BS a BO v Prešovskej archieparchii zapojilo 205 trojčlenných družstiev, čo predstavuje 615 žiakov. Naša vďaka patrí členom katechetickej komisie za spoluprácu a riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, Sr. RNDr. Petre Sičákovej, SSNPM za ústretovosť a poskytnutie priestorov. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale že napísané Božie slovo pomôže deťom i mladým vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom. Výsledky Biblickej súťaže A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov – Farnosť Fulianka: Richard Rindoš, Filip Krajňák, Kristína Kuzmiaková 2. miesto protopresbyterát Bardejov – Farnosť Nižný Tvarožec: Dávid Vaľko, Vladimír Pasternák, Bianka Benková – Rybárová 3. miesto protopresbyterát Vranov Čemerné – Farnosť Sačurov: Viktória Vasiľová, Jakub Hančuľak, Vanesa Kočišová B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Stará Ľubovňa – ZŠ Komenského Stará Ľubovňa: Martin Jenčo, Eduard Kofira, Samuel Koršňak 2. miesto protopresbyterát Vranov Čemerné – Farnosť Sečovská Polianka: Benjamín Novický, Juraj Huďo, František Katona 3. miesto protopresbyterát Prešov – ZŠ Kúpeľná Prešov: Marek Pribula, Július Pribula, Lukáš Zeleňak Výsledky Biblickej olympiády 1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov – Gymnázium sv. Mikuláša: Sára Capová, Tobiáš Petrík, Mária Marettová 2. miesto protopresbyterát Stará Ľubovňa – ZŠ Komenského St. Ľubovňa: Anna Hriceňáková, Matej Rokonal, Marek Dlugoš 3. miesto protopresbyterát Bardejov – III. ZŠ Wolkerova Bardejov: Viktória Kilvádyová, Alžbeta Kilvádyová, Dagmar Karaffová 2. kategória /1. – 4. ročník SŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov – Gymnázium bl. P.P. Gojdiča Prešov: Zuzana Andrejčáková, Michaela Zimovčáková, Michaela Gomoľáková 2. miesto protopresbyterát Humenné – Gymnázium J. Zlatoústeho Humenné: Matúš Veľas, Maroš Sejka, Martina Kolesárová 3. miesto protopresbyterát Stropkov – Gymnázium Konštantínova Stropkov: Monika Pecuchová, Tatiana Paličková, Martina Smoleňáková.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 112