Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády

13 júl

25. 03. 2011 DKÚ PA – Už len niekoľko dní nás delí od Archieparchiálneho kola BS a BO. Nielen víťazi protopresbyterských kôl a ich sprievodcovia, ale pozvaní sú všetci, ktorí majú záujem spoznávať Knihu kníh – Bibliu.

Please follow and like us:
Počet videní: : 42