Prešovská archieparchia pripravuje archieparchiálne/krajské kolo BS a BO 2023/2024

26 mar

DKÚ PA – Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 21. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katechetickou komisiou archieparchiálne kolo, … Read More »

23 mar

Autor fotografii: Martin Kozej, Lukáš Šoltýs Späť  na článok