15 apr

Ignacík Marek: Poučenia starcov Optimskej pustovne

Ako viesť správny duchovný život ? Odpovede dáva výber krátkych poučení o duchovnom živote od veľkých starcov Optinskej pustovne. Kniha prináša poučenia známych starcov a mníchov Optinskej pustovne s krátkymi životopismi. Hodnota ich myšlienok je pre súčasného kresťana zreteľná a...
Čítajte viac »
25 mar

Farská a školská katechéza v spásnom diele človeka

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci  s Gréckokatolíckou teologickou fakultou PU v Prešove, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Telogiczny) a Wydziałem Katechetycznym Kurii Matropolitalnej w Krakowie pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Farská a školská katechéza...
Čítajte viac »
19 mar

Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu

DKÚ PA – Dňa 15. marca 2021 sa uskutočnil už tretí odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva / náboženskej výchovy, pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov. V súvislosti s pandémiou Covid-19 sa seminár konal online formou. Nosným predmetom...
Čítajte viac »
9 feb

Biblická súťaž, Biblická olympiáda, Biblia očami detí a mládeže a Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

DKÚ PA  – Biblická súťaž – pre tento školský rok bola biblická súťaž zrušená Biblia očami detí a mládeže – termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie zostáva nezmenený – do 31. marca 2021. Východní svätí pre súčasnosť –  termín zaslania prác...
Čítajte viac »
21 jan

Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská schválené

DKU PA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  listom zo dňa 8. decembra 2020  schválilo Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova a jeho overovanie na vybraných základných školách. Svoj súhlas s uvedeným Kurikulom vyjadrila aj Rada hierarchov Prešovskej metropolie na svojom riadnom...
Čítajte viac »