Balíček pomôcok pre výučbu k ochrane života

17 júl

08. 09. 2011 – DKÚ PA – V rámci evanjelizácie a šírenia kultúry života by sme chceli ponuknúť katechétom a všetkým, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a prichádzajú do styku s touto témou, sadu pomôcok k edukatívnym aktivitám.

Please follow and like us:
Počet videní: : 47