Biblia očami detí a mládeže 2023/2024 – archieparchiálne/krajské kolo

3 apr

DKÚ PA – V školskom roku 2023/2024 sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojilo 45 prác. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 16. mája 2024 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jonáša arcibiskupa metropolitu  prevezmú diplomy a vecné ceny.

          Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

          Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1-6,13; Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána

         Víťazné práce z Prešovskej archieparchie postupujúce na celoslovenské kolo si môžete prezrieť  tu..

Please follow and like us:
Počet videní: : 19