Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Poprad

22 mar

img_360722. 03. 2018 – o. Marián Sterančák – Dňa 22.3.2018 sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ a 2.kategórie SŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.30 hod. Biblická olympiáda sa konala Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Porade. V A. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili dve družstvá, v B. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili dve družstvá a  v Biblickej olympiáde 1.kategórie dve družstvá.

Biblická súťaž A. kategória:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča

Biblická súťaž B.kategória:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Levoča

Biblická olympiáda 1.kategória:
Spojená škola Mierová, Svit
ZŠ Nižné Repaše

Na začiatku všetkých prítomných privítal protopresbyter popradského protopresbyterátu ThLic PaedDr.Jaroslav Matoľák.

Predsedom poroty Biblickej olympiády 1.kategórie bol protopresbyter Popradského protopresbyterátu ThLic PaedDr. Jaroslav Matoľák a prísediaci porotca bola PaedDr. Mária Molnárová, katechétka. Predsedom poroty Biblickej súťaže B. kategórie bol Mgr. Marek Kaľata, správca farnosti Svit  a prísediaci porotca bol Mgr. Rastislav Višňovský, farár farnosti Levoča. Predsedom poroty Biblickej súťaže A. kategórie bol Mgr. Dominik Petrík, kaplán farnosti Poprad a prísediaci porotca bola rehoľná sestra Jozefína (Mgr. Helena Maníková), katechétka.

Konečné poradie družstiev bolo nasledovné:

Biblická súťaž A. kategória:             1. Farnosť Svit
v zložení: Štefan Sasák, Etela Kačmarčíková, Timotej Gardošík

                                                         2. Farnosť Levoča
v zložení: Samuel Vrábeľ, Dávid Iľaš, Šimon Antal

Biblická súťaž B.kategória:              1. Farnosť Svit
v zložení: Adela Kačmarčíková, Abby Rusiňáková, Marianna Galajdová

                                                          2. Farnosť Levoča
v zložení: Simona Maximová, Alex Maxim, Sebastián Vondra

Biblická olympiáda 1.kategória:      1. ZŠ Nižné Repaše
v zložení: Iveta Dudová-Bašistová, Lenka Kočišová, Tímea Tomalská

                                                         2. Spojená škola Mierová Svit
v zložení: Tibor Ridilla, Aneta Ridillová, Ľubomír Horňák

Celkové poďakovanie patrí protopresbyterovi o.Jaroslavovi Matoľákovi za prípravu a sprostredkovanie priestorov na konanie Biblickej olypmiády a Biblickej súťaže. Ďalej o. Marekovi Kaľatovi, o.Rastislavovi Višňovskému, o.Dominikovi Petríkovi,  p. Márii Molnárovej a aj rehoľnej sestre Jozefke za prípravu svojich družstiev na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole Biblickej olympiády  a Biblickej súťaže 25. a 26. 4. 2018 v Prešove.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 84