Biblická olympiáda a biblická súťaž v protopresbyteráte Svidník

26 jún

25. 03. 2010 – DKÚ PA – Modlitba Veľkopôstného molebenu vedená protopresbyterom o. Marekom Pulščákom v kaplnke CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, bola dňa 23. marca 2010 odštartovaním biblickej olympiády a biblickej súťaže v protopresbyteráte Svidník.

Po skončení veľkopôstného molebenu sa 54 žiakov, povzbudení Božím slovom a posilnení modlitbou , rozišlo do už vopred pripravených miestnosti, aby si aj tohto roku porovnali vedomosti zo sv. písma a života Ježiša Krista. Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci si okrem hodnotných cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci.

Za tento požehnaný deň patrí vďaka na prvom mieste Všemohúcemu Bohu, a všetkým kňazom, katechétom za ich námahu a úsilie.

V y h o d n o t e n i e :
B I B L I C K Á S Ú Ť A Ž
 
Kategória A:

1. miesto Farnosť Šarišský Štiavnik

Timea Oreničová, Blažej Rebják

2. miesto ZŠ Komenského Svidník

Laura Kuzmová, Dorota Prokopová, Marek Paliga

3. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník

Dáša Berežná, Dominika Paňková, Terézia Strončeková

Kategória B:

1. miesto Farnosť Krajná Bystra

Vanesa Fedáková, Diana Vaňková, Petra Kraková

2. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník

Pavol Tokár, Andrea Tokárová, Maroš Homza

3. miesto ZŠ Komenského Svidník

Martin Konár, Šimon Lacko, Adam Krajňak
B I B L I C K Á O L Y M P I Á D A
I. Kategória:

1. miesto ZŠ 8. mája Svidník

Klaudia Bartiková, Natália Hudáková, Monika Marčisinová

2. miesto ZŠ Komenského Svidník

Jakub Božík, Jakub Vaňko, Jakub Hvozdovič

3. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník

Radka Ivančová, Veronika Zozuľaková, Agáta Hupcejová

II. Kategória:

1. miesto Gymnázium Dukel. Hrdinov Svidník

Miroslav Hamarčák, Jozef Kaščák, Martin Tokár

2. miesto SPŠ Odevná Svidník

Michaela Kurilcová, Soňa Cipková, Miroslava Kseničová
Please follow and like us:
Počet videní: : 31