Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Stropkov

24 jún

14. 3. 2006 – DKÚ PE – Dňa 10. marca 2006 sa uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Stropkov na ZŠ s MŠ v Havaji. Biblická súťaž prebiehala v dvoch kategóriach: Kategória A: Súťažili trojčlenné družstvá žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ zo znalostí náboženskej výchovy (učebnica 1.a 2. roč.) V tejto kategórii sa zúčastnili žiaci z týchto základných škôl: ZŠ Chotča, ZŠ Konštantínova Stropkov a ZŠ Mlynská Stropkov. Umiestnenie: 1. miesto ZŠ Konštantínova Stropkov 2. miesto ZŠ Mlynská Stropkov 3. miesto ZŠ Chotča Kategória B: Súťažili trojčlenné družstvá žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zo znalostí Nového zákona – Jánovo evanjelium. V tejto kategórii sa zúčastnili žiaci z týchto základných škôl: ZŠ Lomné, ZŠ Kolbovce, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Komenského Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Vislava, ZŠ Chotča. Umiestnenie: 1. miesto ZŠ Lomné 2. miesto ZŠ Komenského Stropkov 3. miesto ZŠ Kolbovce Biblická olympiáda prebiehala v 1. kategórii. Súťažili v nej tiež trojčlenné družstvá žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ zo znalostí Starého zákona – 2.kniha Makabejcov a Nového zákona – Jánovo evanjelium. V tejto kategórii sa zúčastnili žiaci z týchto základných škôl: ZŠ Lomné, ZŠ Kolbovce, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Komenského Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Bukovce, ZŠ Havaj. Umiestnenie: 1. miesto ZŠ Havaj 2. miesto ZŠ Bukovce 3. miesto ZŠ Mlynská Stropkov
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 41