26 jún

Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Svidník

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

28. 03. 2008 – DKÚ PA – Christos voskrese! Tento radostný, veľkonočný pozdrav a slávenie svätej liturgie na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, dňa 27.3.2008, boli štartom biblickej olympiády a biblickej súťaže v protopresbyteráte Svidník. Po skončení svätej liturgie sa 63 žiakov, povzbudení Božím slovom a posilnení Najsvätejšou eucharistiou, rozišlo do už vopred pripravených miestnosti, aby si aj tohto roku porovnali vedomosti zo sv. písma a života Ježiša Krista. Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci si okrem hodnotných cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci. Za tento požehnaný deň patrí vďaka na prvom mieste Vzkriesenému Kristovi, a všetkým kňazom, katechétom za ich námahu a úsilie. V y h o d n o t e n i e : B I B L I C K Á S Ú Ť A Ž Kategória A: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník Samuel Rim, Samuel Sották, Rastislav Daňo 2. miesto ZŠ 8. mája Svidník Pavol Tokár, Andrea Tokárová, Adam Strenk 3. miesto ZŠ Komenského Svidník Adam Krajňák, Viliam Andrejko, Patrik Zavoda Kategória B: 1. miesto Farnosť Svidník Vanesa Štefanisková, Timotej Pulščák, Monika Michalková 2. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník Katarína Horňáková, Tibor Ivančo, Nóra Mikitová 3. miesto ZŠ Komenského Svidník Martina Kuntová, Andrea Čverčková, Juliana Popiková B I B L I C K Á O L Y M P I Á D A I. Kategória: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník Mária Popovcová, Marek Pulščák, Zuzana Mikitová 2. miesto ZŠ Komenského Svidník Viktória Adamišinová, Miroslav Hamarčák, Michaela Čajková 3. miesto ZŠ 8. mája Svidník Nikoleta Guziová, Erika Varcholová, Klaudia Bartiková II. Kategória: 1. miesto Gymnázium DH Svidník Martina Gočová, Terezia Oreničová, Vladimír Noga 2. miesto SPŠ Odevná Svidník Silvia Kseničová, Miroslava Medveďová, Adriana Medveďová 3. miesto Spojená škola Centrálna Svidník Nikola Kačmárová, Peter Štefanko, Peter Guzi.
Fotogaléria