Biblická olympiáda 2020/2021 virtuálne

23 apr

DKU PA – Dňa 20. apríla 2021 sa prvýkrát v jej devätnásťročnej histórií konalo archieparchiálne kolo biblickej  olympiády virtuálnou formou. Súčasná pandemická situácia si vyžiadala takúto formu súťaženia. Predmetom biblickej olympiády boli tieto biblické knihy: Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Aj v predchádzajúcom školskom roku boli tieto knihy predmetom biblickej olympiády avšak kvôli situácii s Covid 19 sa biblická olympiáda neuskutočnila. Každému súťažnému družstvu pri registrácií systém pridelil identický kód, s ktorým sa každý súťažiaci trojčlenného družstva pripojil z domu do súťaže a na vypracovanie zadaných úloh mal 60 minút. Po uplynutí súťažného času systém vyhodnotil správnosť odpovedí a za družstvo vypočítal percentuálnu úspešnosť.

     V 1. kategórii /5.-9. ročník ZŠ/ sa za Prešovskú archieparchiu zapojilo  jedno družstvo zo ZŠ Kúpeľná v Prešove a 2. kategórii /SŠ/ dve družstvá z Cirkevného gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a Gymnázium Konštantínova v Prešove. Obe prvé menované družstvá z oboch kategorii budú Prešovskú archieparchiu reprezentovať na Celoslovenskom kole biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční koncom mája tohto roka.

     Archieparchiálnemu kolu predchádzalo protopresbyterské /dekanátne/ kolo, ktoré sa uskutočnilo 10. marca 2021 online formou. Do tohto kola sa v Prešovskej archieparchii v 1. kategórii /5. – 9. ročníkov ZŠ/ zapojilo sedem protopresbyterátov /Hanušovce nad Topľou, Humenné, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou – mesto a Vranov nad Topľou – Čemerné/ a v 2. kategórii /SŠ/ štyri protopresbyteráty /Humenné, Prešov, Stará Ľubovňa a Vranov nad Topľou – mesto/. Úspešným riešiteľom protopresbyterského kola sa stalo družstvo ak priemer  jednotlivých členov družstva  bol viac ako 60%.

      Aj táto forma súťaženia priniesla niečo nové, že poznávať Boha v jeho Slove je možné aj online formou, avšak obrala súťažiacich o možnosť bezprostredného stretnutia sa s ostatnými mladými olympionikmi, vzájomného zdieľania sa i predstavenia sa v biblických scénkach.

Please follow and like us:
Počet videní: : 43