Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

27 mar

22. 03. 2017 – o. Peter Olšavský – Dňa 22. marca 2017 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže protopresbyterátu Hanušovce nad Topľou. Súťaž prebiehala na Základnej škole v Rudlove a zúčastnilo sa jej 7 družstiev z rôznych škôl a farností z nášho protopresbyterátu. Po úvodnom privítaní a modlitbe sa všetci súťažiaci rozišli do pripravených tried, kde každý predviedol svoje poznatky zo Svätého Písma. Vyhodnotenie:

Biblická súťaž kategória B
(3. – 4. ročník)
1. miesto: Farnosť Ďurďoš
2. miesto: ZŠ Matiaška
3. miesto: Farnosť Rudlov
4. miesto: ZŠ Rudlov

Biblická olympiáda kategória 1.
(5. – 9. ročník)
1. miesto: ZŠ Hanušovce nad Topľou
2. miesto: ZŠ Vyšný Žipov
3. miesto: ZŠ Bystré

Diplomy odovzdával náš protopresbyter o. Miroslav Iľko a vecné ceny odovzdával o. Peter Olšavský, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou. Pri tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich prácu s deťmi. Taktiež ďakujeme firme Kortex z Vranova nad Topľou za finančnú podporu tejto olympiády. Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a na záver spoločným fotografovaním.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 57