27 mar

Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Orlov

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

22. 03. 2017 – o. Ľubomír Karafa – Dňa 22. marca 2017 sa na Základnej škole v Orlove uskutočnilo protopresbyterské  kolo biblickej súťaže  a biblickej olympiády  protopresbyteriátu Orlov.  Zúčastnilo sa ho spolu 36 súťažiacich  v 12 – tich družstvách.  Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Petra Iľka, boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom.  Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín a všetci začali súťažiť.

V BS kategórii A sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Čirč / Miriam Lucáková, Dominika Kovalčíková, Ema Gajdošová  /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Údol / Tomáš Fenďa, Lenka Plučinská, Vanesa Karaffová / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie/ Šimon Nemergut, Peter Šoltýs, Peter Filičko/.

V BS kategórii B sa zúčastnilo 6 družstiev a zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Hromoš / Timea Bebková, Stanislav Pištej, Samuel Sekanina  /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Údol / Kristína Lešková, Patrik Plučinský, Vivien Sokolová  / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Čirč / Petra Kovalčíková, Ondrej Urda, Damián Prisiažniuk/.

Na BO sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Orlov / Mário Helemčin , Natália Plavnická , Juraj Iľko /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ Šarišského Jastrabia / Rebeka Iľaščiková, Ráchel Iľaščiková, Laura Ondková /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Plavnica / Pavol Jozafát Székely, Klaudia Kormošová, Ján Petrus /.

Na záver súťaže a olympiády boli o. protopresbyterom Petrom vyhlásené výsledky a víťazi dostali diplomy a vecné ceny.

Ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Orlov PhDr. Bibiáne Matiskovej  za poskytnuté priestory a dobrú spoluprácu.  Biblická súťaž a biblická olympiáda bola ukončená modlitbou a spoločným obedom.
Fotogaléria