27 mar

Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Snina

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

22. 03. 2017 – o. Martin Barna – Biblická súťaž a biblická olympiáda sa v protopresbyteráte Snina konala 22. marca už tradične v Cirkevnom centre voľného času v budove rímskokatolíckeho farského pastoračného centra Opus dei v Snine. Po úvodnom slove a modlitbe, ktorú predniesol otec protopresbyter Maroš Prejsa, sa 33 súťažiacich rozdelilo do pripravených tried. Pod vedením členov poroty súťažili v 4 kategóriách. Po zvládnutí súťažných kôl bolo spoločné vyhlásenie výsledkov. V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

Biblická súťaž

A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
1. miesto ZŠ a MŠ Stakčín ( Daniel Demjanovič, Jakub Špitálik, Lenka Kapraľová)
2. miesto ZŠ Komenského Snina ( Soňa Lucová, Daniela Jurcáková, Natália Bodnárová)

B kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
1. miesto ZŠ a MŠ Komenského Snina ( Matúš Makaj, Pavol Hasin, Branislav Červeňák)
2. miesto ZŠ a MŠ Kolonica ( Lukáš Lojka, Jakub Komár, Richard Jevič)

Biblická olympiáda

1.kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
1. miesto ZŠ Ulič ( Iveta Jurcová, Mária Čokynová, Želmíra Grossrubatscher)
2. miesto ZŠ a MŠ Ubľa (Samuel Jozef Fejsák, Martina Surová, Nella Pružinská)
3. miesto ZŠ Komenského Snina ( Kamila Chomová, Anna Galandová, Lenka Mišková)

2. kategória (SŠ)
1. miesto CSŠ sv. Cyrila a Metoda Snina ( Jana Potocká, Miroslav Peľo, Silvia Kuchtaninová)
Fotogaléria