27 mar

Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Stropkov

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

22. 03. 2017 – o. Peter Hríb – Dňa 22. marca 2017 o 09.00 hodine sa uskutočnilo v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže na školský rok 2016/2017.

Na úvod bolo privítanie účastníkov súťaže , krátka modlitba a rozdelenie podľa jednotlivých kategórií. Zúčastnilo sa 42 súťažiacich, ktorí tvorili  14 družstiev v troch kategóriách. V daných kategóriách sa na I. mieste umiestnili:

Biblická olympiáda 1. kategória: ZŠ s MŠ Kolbovce

Biblická súťaž A. kategória: ZŠ Vyšná Olšava

Biblická súťaž B. kategória: ZŠ Mlynská Stropkov.

 Vyhodnotenie súťaže bolo o 11.30 hodine. Výhercovia prvých troch miest boli odmenení vecnými cenami. Ostatní súťažiaci obdŕžali symbolické ceny útechy a patrilo im taktiež poďakovanie za ich účasť i snahu. Odchádzali s povzbudením, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Výherné družstva v jednotlivých kategóriách postúpili do archieparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.
Fotogaléria