Biblická súťaž a Biblická olympiáda Staroľubovianského protopresbyterátu

24 jún

3. 3. 2005 – DKU PE – Dňa 25. 2. 2005 sa v priestoroch Základnej školy v Orlove uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda Staroľubovianského protopresbyterátu. Zúčastnili sa jej súťažné družstvá zo ZŠ Orlov, ZŠ Komenského, ZŠ Štúrova a ZŠ Levočská v Starej Ľubovni, farnosti Jakubany, ZŠ Veľkého Lipníka, ZŠ Šarišské Jastrabie a SOU poľnohospodárskeho v Starej Ľubovni. Víťazstvo a postup do eparchiálneho kola si vybojovali v BS v A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ Marek Lipčák, Matúš Reľovský a Matej Rokonal zo ZŠ Štúrová v Starej Ľubovni, v B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ Mária Mamrillová, Júlia Nedoroščíková a Tomáš Šuga zo ZŠ Veľký Lípnik, v BO v 1. kategórií 5. – 9. ročníkov ZŠ Mária Dopirová, Dominika Gočmanovská a Michaela Michalová zo ZŠ Orlov a v 2. kategórii 1. – 2. ročníkov SŠ Silvia Bujnovská, Anna Stempová a Zuzana Špesová zo SOU poľnohospodárskeho v Starej Ľubovni.

Please follow and like us:
Počet videní: : 42