Biblická súťaž a biblická olympiáda v Ľutine

26 jún

18. 03. 2010 – DKÚ PA – „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19,14) : povedal Pán Ježiš. Tieto slová sa v hojnej miere vypĺňajú aj cez biblickú súťaž a biblickú olympiádu, ktoré sa každoročne organizujú aj v našom arcibiskupstve. Deti a mládež našich farností a škôl sa každoročne nielen cez prípravu a učenie sa o Božom Slove, ale aj cez vzájomné stretnutia na samotnej súťaži dostávajú bližšie k Pánu Ježišovi. Tohtoročné úvodné kolá sa začali vo štvrtok, 4.marca 2010, stretnutím družstiev Sabinovského protopresbyteriátu. Miestom stretnutia a zápolenia bola tohto roku naša Bazilika minor v Ľutine. Radosť detí a školákov zo vzájomného stretnutia a súťaženia bola v hojnej miere odmenou aj pre všetkých, ktorí sa podieľali na príprave jednotlivých družstiev a príprave a organizácii súťaže. Deti si domov odniesli nielen nádherné ceny, ale aj hodnotné zážitky. Všetci sa jednohlasne zhodli, že sa na súťaži zúčastnia aj o rok.

V Biblickej súťaži – A.kategória postúpilo ďalej družstvo z Miľpoša, a v B.kategórii družstvo z Červenej Vody. V Biblickej olympiáde postúpilo družstvo zo Základnej školy 17.novembra v Sabinove.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 47