Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Giraltovce 2023

29 mar

o. Matúš Verba – Dňa 28.3.2023 sa v Základnej škole v Rovnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Giraltovce. Biblickej súťaže a olympiády sa spolu zúčastnilo 17  žiakov v šiestich  družstvách. Po spoločnej modlitbe v Chráme sv. Demetra sa kňazi so žiakmi presunuli do priestorov Základnej školy a Obecného úradu, kde si zmerali sily v získaných vedomostiach.

Víťazi sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

Biblická súťaž
A. Kategória (1. a 2. ročník Zš)
1. miesto: Farnosť Mlynárovce (Klára Verbová, Ján Horochonič, Sofia Ferencová )
2. miesto: Základná škola Kračúnovce (Ema Onuferová, Dávid Fabuľa, Bystrík Lechman)
3. miesto: Základná škola Rovné (Petra Štefanišinová, Barbora Šamková, Kristián Šamko )

B. kategória (3.-4. ročník Zš)
1. miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Katarína Prusáková, Klára Jurčová, Benjamín Štefanik)
2. miesto: Základná škola Rovné (Kristína Šamková, Nikola Ferencová, Matias Miko)

Biblická olympiáda (5. – 9. ročník ZŠ)
1. miesto: Základná škola Okrúhle (Diana Durkotová, Bibiána Skorohidová )

Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Martin Belas a o. Matúš Verba, vedúci OKS. Vďačnosť patrí riaditeľke základnej školy Vladimíre Vanatovej, starostovi obce Stanislavovi Viravcovi, kňazom protopresbyteriátu a zamestnancom obce za pomoc v organizácii súťaže.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 81