Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Giraltovce

23 mar

o. Matúš Verba – Dňa 21.3.2019 sa v Základnej škole v Rovnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Giraltovce. Biblickej súťaže a olympiády sa spolu zúčastnilo 41 žiakov v štrnástich  družstvách. Po spoločnej modlitbe v Chráme sv. Demetra sa kňazi so žiakmi presunuli do priestorov Základnej školy a Obecného úradu, kde si zmerali sily v získaných vedomostiach.

Víťazi sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

A. Kategória ( 1. a 2. ročník Zš)

1. miesto: Základná škola Okrúhle (Bibiana Skorohidová, Katarína Lakomá, Diana Durkotová)
2. miesto: Základná škola Rovné (Kvetoslava Kaplanová, Samuel Nebesný)
3. miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Darina Klemová, Terézia Prusáková, Sandra Jurčová)

B kategória (3.-4. ročník Zš)

1. miesto: Základná škola Rovné (Jakub Lukáč, Diana Kaščáková, Ivana Ferencová)
2. miesto: Gréckokatolícka farnosť Mlynárovce (Melánia Mervová, Sofia Miková, Nela Šamková
3. miesto: Základná škola Okrúhle (Jakub Stronček, Mária Lakomá, Lea Borošová)


1. Kategória (5. – 9. ročník ZŠ)

1.  miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Timotej Pacák, Jana Pacáková, Radka Holodňáková)
2.miesto: Základná škola v Giraltovciach (Sofia Marcineková, Martin Kačur, Karin Suchaničová)
3. miesto: Základná škola Cernina (Andrea Arendáčová, Daniel Dutko, Oliver Dulina)

Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Štefan Pacák a o. Matúš Verba, vedúci OKS. Vďačnosť patrí riaditeľovi základnej školy Vladimírovi Pasnišinovi, starostovi obce Stanislavovi Viravcovi a zamestnancom obce za pomoc v organizácii súťaže. Nech získané vedomosti vedú súťažiacich k nasledovaniu nášho Majstra, Ježiša Krista v každodennom živote.

Fotogaléria

Počet videní: : 32