Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinove

26 jún

23. 03. 2009 – DKÚ PA – Dňa 23. marca 2009 sa v budove Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnilo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 36 žiakov zo Sabinova, Ľutiny, Ďačova, Tichého Potoka, Červenej Vody, Drienice a Milpoša. V Biblickej olympiáde sa v prvej kategórii 5. – 9. ročník základných škôl umiestnili na prvom mieste žiaci ZŠ 17. novembra v Sabinove, na druhom mieste žiaci ZŠ Komenského v Sabinove a na treťom mieste žiaci ZŠ Ľutina. V Biblickej súťaži sa v A. kategórii 1. a 2. ročník základných škôl na prvom mieste umiestnili žiaci ZŠ Ľutina, na druhom mieste žiaci z farnosti Milpoš a na treťom mieste žiaci ZŠ a MŠ Ďačov. V B. kategórii 3. a 4. ročník základných škôl sa na prvom mieste umiestnili žiaci CZŠ Tichý Potok, na druhom mieste žiaci z farnosti Milpoš a na treťom mieste žiaci ZŠ Ľutina. Víťazom blahoželáme a vrelé poďakovanie patrí Diecéznemu katechetickému úradu, pracovníkom Združenej strednej školy v Sabinove ako aj kňazom a katechétom, ktorí s láskou pripravovali žiakov na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 40