Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby

13 mar

Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. – Odborným seminárom Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby dňa 7. marca 2023 si učitelia náboženstva/náboženskej výchovy pripomenuli život a poslanie blahoslaveného pomocného prešovského biskupa.

Ako uviedol vo svojej prednáške Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., že poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že má poklady, ktoré sú pre nás zdrojom múdrosti a nevysychajúcim prameňom, z ktorého môžeme čerpať všetci. Bl. biskup Hopkovi patrí popredné miesto medzi nimi, lebo svojím svedectvom vernosti a lásky k svojej cirkvi je pre vzorom ale aj orodovníkom, aby sme túto štafetu viery odovzdávali ďalším generáciám. Dôležitým rozmerom jeho spirituality bola láska k východnému byzantskému obradu a pozoruhodný je aj jeho prínos v oblasti teológie v rozmere hlbokej eucharistickej úcty, keď Eucharistiu považoval za najväčšie bohatstvo.

Prítomných učiteľov vyzval k tomu, aby v kontexte slov sv. Jána Pavla II. odovzdávali pamiatku na našich mučeníkov mladej generácii, lebo ona je jedným z hlbokej duchovnej obnovy.

Please follow and like us:
Počet videní: : 52