BS a BO v protopresbyteriáte Giraltovce

1 júl
23. 03. 2015 – DKÚ PA – Základná škola v Okrúhlom (okres Svidník) sa vo štvrtok 12. marca 2015 stala miestom Biblickej olympiády I. kategórie a Biblickej súťaže A. a B. kategórie pre Giraltovský protopresbyteriát. Žiakov – súťažiacich zo základných škôl sprevádzaných svojimi kňazmi z Giraltoviec (o. Š. Pacák – protopresbyter), z Cerniny (o. F. Kuzmiak), zo Šarišského Štiavnika (o. B. Rebjak) a domácej základnej školy (o. V. Lakomý) na úvod privítala riaditeľka školy RNDr. Beáta Štofová. Po modlitbe prednesenej o. protopresbyterom sa 10 družstiev presunulo do tried, kde súťažili vo svojich kategóriách, výsledkom čoho bolo 1. miesto v A. kategórii pre ZŠ v Giraltovciach, B kategórii pre Farnosť Šarišský Štiavnik a I. kategórií pre ZŠ Okrúhle. Ešte pred obedom boli všetci súťažiaci odmenení vecnými cenami. Veľká vďaka patrí p. riaditeľke a p. učiteľkám základnej školy, ktoré pomohli pri organizovaní a priebehu BS a BO. Víťazným družstvám gratulujeme a prajeme im rovnaké výsledky v archieparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční o mesiac v Prešove.
Fotogaléria
Please follow and like us:
Počet videní: : 27