BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

24 mar

o. Marek Saraka – Základná škola v Bystrom sa vo štvrtok 21. marca 2019 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe sa súťažiaci rozdelili do tried, kde každý predviedol svoje poznatky zo Svätého Písma.

Vyhodnotenie:

Biblická súťaž, kategória B:

  1. ZŠ Bystré: Jozef Virba, Vivien Sabolová, Alexandra Fenková Hladová
  2. ZŠ Matiaška: Patrícia Durkošová, Ivana Novická, Alex Holoďak
  3. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Peter Demčák, Noemi Digoňová, Terézia Anna Semanová

 

Biblická olympiáda, 1. kategória:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Natália Andrejová, Martin Sabo, Dominika Marcinková
  2. ZŠ Bystré: Vanesa Vašková, Laura Demčáková, Tobiáš Jacko
  3. ZŠ Vyšný Žipov: Simona Gašparovičová, Nikola Kurová, Sabina Kľučárová
  4. ZŠ Soľ: Tamara Mihálová, Sandra Onderová, Aneta Goroľová

 

Diplomy a vecné ceny odovzdávali o. Marek Saraka, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou a o. Pavol Seman, hanušovský protopresbytér. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že príprava na túto súťaž a olympiádu všetkým pomôže lepšie spoznať Nebeského Otca.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 39