BS a BO v protopresbyteriáte Humenné

13 júl

25. 03. 2011 – DKÚ PA – Dňa 18.03.2011 sa v priestoroch gr. kat. cirkevného gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda humenského protopresbytriátu. Celkovo vo všetkých kategóriách súťažilo 26 družstiev, spolu 76 súťažiacich. Napriek dobrej príprave všetkých súťažiacich, v tvrdej konkurencii najlepšie obstáli tieto družstvá:

BS – A. kategória:

1. miesto – CSŠ Duchnovičova Humenné (F. Zlacký, D. Dančiková, A. Kičina)
2. miesto – ZŠ Kudlovska Humenné (L. Murgová, M. Pavelica, T. Kožíšková)
3. miesto – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné (K. Kudláčová, D. Kovaříkova, P. Stariatová)

BS – B. kategória:
1. miesto – CSŠ Duchnovičova Humenné (R. Šambronská, M. Kočan, V. Chalachanová)
2. miesto – ZŠ Ruská Poruba (M. Malcovský, A. Čakurdová, A. Andrejco)
3. miesto – ZŠ SNP Humenné Pod Sokolejom (A. M. Hupcejová, A. M. Bajcurová, K. Uhrin)
BO – 1. kategória:
1. miesto – CSŠ Duchnovičova Humenné (M. Zlacký, M. Zlacký, B. Šambronský)
2. miesto – ZŠ Kudlovska Humenné (A. Hudáková, V. Fedáková, P. Tkáč)
3. miesto – ZŠ J. Švermu Humenné (S. Gnapová, M. Piňková, D. Gulyasová)
BO – 2. kategória:
1. miesto – GJZ Humenné (B. Čabáková, M. Sejka, P. Gojdičová)
2. miesto – HA Humenné (M. Sisák, M. Sedlačková, Š. Žulkovská)
3. miesto – SOZŠ Humenné (A. Hirjaková, L. Birtoková, V. Blašková)

Výhercovia boli odmenení zaujímavými cenami. Tí, čo sa umiestnili na prvých miestach postupujú ďalej. Všetkým súťažiacim blahoželám, pretože čas strávený pri Božom slove je požehnaním, je darom Božím pre človeka. Nech im to vydrží.
Fotogaléria

Počet videní: : 30