BS a BO v protopresbyteriáte Orlov

22 mar

Ľubomír Karaffa – Dňa 21. marca 2024 sa na ZŠ v Šarišskom Jastrabí uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Malý Lipník  v kategórii B: Farnosť Vislanka  a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Plavnica. 

Vzájomného súperenia v znalosti Božieho slova sa zúčastnilo spolu 57 súťažiacich  v  19 – tich družstvách.  Po privítaní riaditeľky ZŠ a MŠ Šarišské Jastrabie, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Jána Pavlíka  boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom.  Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín.

V BS kategórii A sa zúčastnilo 7 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Malý Lipník / Eliška Sirotňáková, Dávid Benyak, Anna Terkaničová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie/ Nina Filičková,, Kristína Lešková, Jakub Andráš /. Na treťom miesta skončilo družstvo zo ZŠ s MŠ Plaveč /Rebeka Kurucová, Lea Mária Kušnirová, Marko Príhoda/.

V BS kategórii B sa zúčastnilo 8 družstiev, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo Farnosti Vislanka / Mária Katarína Siváková, Sára Struková, Adam Kuruc /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Čirč  /Tatiána Príhodová, Zara Gernátová, Liliana Lizáková / a na treťom súťažiaci  z Farnosti Údol  / Petra Kovalčíková, Eliška Šlampiaková, Ema Šlampiaková /.

Na BO sa zúčastnili 4 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Plavnica / Richard Kičura, Martin Sirotňák, Patrik Žemba /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie / Jerguš Iľaščík, Vivien Chovancová, Martin Mucha /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Lubotín / Alex Škapura, Sandra Škapurová, Adela Jarkovská /.

Na záver súťaže a olympiády boli vyhlásené výsledky, následne odovzdané diplomy a vecné ceny. Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.

Za poskytnuté priestory a výbornú spoluprácu  ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie  Mgr. Jane Muchovej. 

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 11