BS a BO v protopresbyteriáte Prešov

1 júl
25. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12. 03. 2015 sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia bl.. Petra Pavla Gojdiča, OSBM v Prešove protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Prešov. Celé súťažiace spoločenstvo vytvorilo jednu veľkú rodinu pri spoločnej modlitbe. Po úvodnej modlitbe a privítaní sa 69 súťažiacich odobralo do pripravených miestnosti, aby predviedli a zúročili svoje vedomosti. Po skončení súťaže a olympiády boli všetci šťastní, spokojní a vďační Bohu za tento požehnaný deň, ktorý mohli prežiť v tomto nádhernom spoločenstve.

Vyhodnotenie:
BIBLICKÁ SÚŤAŽ
Kategória A:
1. miesto ZŠ Okružná
2. miesto CZŠ P.P. Gojdiča Prešov
3. miesto Farnosť Okružná
Kategória B:
1. miesto ZŠ Prostejovská Prešov
2. miesto Farnosť Okružná
3. miesto SŠ T.Ševčenka Sládkovičova Prešov

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
I. Kategória:
1. miesto ZŠ a MŠ Kapušany
2. miesto ZŠ Šrobárova Prešov
3. miesto ZŠ Bajkalská Prešov
II. Kategória:
1. miesto Gymnázium bl. P.P.Gojdiča Prešov
2. miesto Gymnázium T. Ševčenka Prešov
3. miesto PaSA K. Stromoradie Prešov

Všetkým srdečne blahoželáme!
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 40