BS a BO v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

13 júl

08. 03. 2011 – DKÚ PA – Šarišské Jastrabie bola farnosť, kde sa 8.3.2011 konala biblická súťaž a olympiáda Staroľubovnianskeho protopresbyterátu. V miestnej škole nám pán riaditeľ Emil Rešetár pripravil priestor, aby sme si mohli zmerať sily vo vedomostiach z  biblickej oblasti.

Úvod patril o. Petrovi Iľkovi vedúcemu OKS, ktorý privítal o. Petra Capa riaditeľa DKS z Prešova, otca protopresbytera Damiána Saraku a 45 súťažiacich z j ednotlivých skupín. Začiatok súťaženia patril modlitbe, po ktorej sa rozdelili súťažiaci do svojich tried a začal ozajstný boj vedomostí.

Môžem skonštatovať, že súťaž prebehla hladko a v pokoji. Súťažiaci boli dosť vyrovnaní, takže v mnohých kategóriach museli rozhodovať rozboj.

A takto to dopadlo:

Biblická súťaž 1. Kategória 1-2 ročník ZŠ
1. miesto – ZŠ Šarišské Jastrabie – Elizabeta Šimková, Juliana Rešetárová, Branislav Belušinský

Biblická súťaž 2. Kategória 3-4 ročník ZŠ
1. miesto – ZŠ Šarišské Jastrabie – Júlia Filičková, Filip Rešetár, Matúš Miženko
2. miesto – ZŠ Orlov – Alexandra Ščerbáková, Denis Mindek, Viliam Matisk
3. miesto – ZŠ Komenského Stará Ľubovňa – Richard Lešiga, Ema Boguská, Marcel Kovaľák

Biblická olympiáda 1. Kategória 5-9 ročník ZŠ
1. miesto – ZŠ Komenského Stará Ľubovňa – Matej Rokonal, Eduard Kofira, Matúš Reľovský
2. miesto – ZŠ Jakubany – Anna Čopiaková, Dominika Mrugová, Ráchel Saraková
3. miesto – ZŠ Šarišské Jastrabie – Jakub Šimko, Veronika Miženková, Samuel Šimko

Biblická olympiáda 2. Kategória SŠ
1. miesto – Gymnázium T. Vansovej SL – Peter Koršňák, Ivana Compeľová, Dávid Reľovský
2. miesto – Gymnázium sv. Mikuláša SL – Zuzana Compeľová, Janka Compeľová, Tatiana Buková

Vďaka Bohu a všetkým, ktorí sa o to pričinili!
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 44