1 júl

BS a BO v protopresbyteriáte Vranov nad Topľou – Čemerné

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page
27. 03. 2015 – DKÚ PA – Dňa 12.3.2015 sa v Centre voľného času v Juskovej Voli uskutočnila BS a BO protopresbyterátu Vranov nad Topľou – Čemerné. Po privítaní súťažiacich sa začala v kaplnke spoločná modlitba Korunky Božieho milosrdenstva, ktorú viedol otec Mgr. Tomáš Leško. Po skončení spoločnej modlitby sa súťažiaci rozišli zmerať svoje vedomosti z Nového a Starého zákona , ktoré ich zoradili nasledovne BS :
Kategória A (1.-2.ročník)
1.ZŠ Sečovská Polianka (Lukáš Novák, Patrik Novosiadly, Tamara Trelová)
2.ZŠ Lomnica( Ján Kačuriak, Samuel Litecký, Sofia Jurková)
3. Farnosť Zámutov (Vladimír Rybarčík, Bianka Puškárová, Miriam Vallová)
Kategória B (3.-4.ročník)
1.Farnosť Juskova Voľa (Dávid Eštvan, Igor Višňovský, Jakub Iľko)
2.Farnosť Cabov (Karin Kočišová, Júlia Bačiková, Anežka Veliká)
3.ZŠ Sečovská Polianka (Markéta Ivaničová, Silvia Huďová, Viktória Hricová)
1.kategória BO
1.ZŠ Sačurov (Júlia Danková, Viktória Vasiľová, Antónia Šimková )
2.ZŠ Sečovská Polianka (Martin Katona, Juraj Huďo, Mária Anna Kočišová)
3.ZŠ Kukučínova (Filip Kopčák, Jana Dvorová, Radoslav Labon)
Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.