Za odmenu v Ríme

24 jún

26. 7. 1998 – DKU PE – V dňoch 26. júla až 2. augusta 1998 usporiadalo Diecézne katechetické stredisko v Prešove pre víťazov diecézneho kola biblickej súťaže poznávací zájazd do Ríma s audienciou u Svätého Otca. Biblická súťaž sa v … Read More »