Vplyv siekt na deti a mládež

24 jún

13. 5. 2005 – Dňa 12. 5. 2005 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove konal seminár pre katechétov pod názvom – „Vplyv siekt na deti a mládež“. Seminár otvoril modlitbou o. ICLic. Jozef Maretta, ktorý hovoril o sektách, … Read More »