Odovzdávanie cien

4 aug

11. 06. 2015 – DKÚ PA – Odovzdávanie cien v projekte “Východní svätí pre súčasnosť”

POP 2015/2016

1 júl

03. 06. 2015 – DKÚ PA – Nové Pedagogicko-organizačné pokyny na rok 2015/2016