Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva

19 feb

Mgr. Martina Mosorjaková – V dňoch 14.-17. februára 2019 sme našli miesto na stíšenie a načúvanie Božiemu hlasu počas duchovných cvičení pre katechétov v kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach. Boli to krásne dni naplnené prednáškami, modlitbami, rozjímaním a eucharistickou adoráciou. V súčasnej uponáhľanej dobe je … Read More »