19 mar

Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu

DKÚ PA – Dňa 15. marca 2021 sa uskutočnil už tretí odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva / náboženskej výchovy, pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov. V súvislosti s pandémiou Covid-19 sa seminár konal online formou. Nosným predmetom...
Čítajte viac »
9 feb

Biblická súťaž, Biblická olympiáda, Biblia očami detí a mládeže a Východní svätí pre súčasnosť 2020/2021

DKÚ PA  – Biblická súťaž – pre tento školský rok bola biblická súťaž zrušená Biblia očami detí a mládeže – termín zaslania prác na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie zostáva nezmenený – do 31. marca 2021. Východní svätí pre súčasnosť –  termín zaslania prác...
Čítajte viac »
21 jan

Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská schválené

DKU PA – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  listom zo dňa 8. decembra 2020  schválilo Kurikulum predmetu gréckokatolícke náboženstvo/náboženská výchova a jeho overovanie na vybraných základných školách. Svoj súhlas s uvedeným Kurikulom vyjadrila aj Rada hierarchov Prešovskej metropolie na svojom riadnom...
Čítajte viac »
17 dec

Historicko-filozofická reflexia výchovy v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

DKU PA – Pod týmto názvom sa dňa 14. 12. 2020 uskutočnil odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov. Odborným lektorom uvedeného seminára bol prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD....
Čítajte viac »
27 nov

Pozvánka na odborný seminár

DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na vzdelávacie podujatie s názvom Historicko-filozofická reflexia v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II. Odborný seminár sa uskutoční 14. decembra 2020 online. Lektorom seminára...
Čítajte viac »