Zázrakovanie

12 apr

Predkladaná publikácia je zameraná na biblickú katechézu pre deti mladšieho školského veku. Svojím zameraním a originalitou prispieva k zeefektívneniu vyučovania náboženskej výchovy.