Demmer Klaus: Požiadavka z večnosti

8 jún

Úvahy o celibáte, o jeho zmysluplnosti a možnostiach zdravého naplnenia sú zaujímavým čítaním pre kandidátov kňazstva, predstavených kňazských seminárov, kňazov samých, ale aj laikov, najmä mladých mužov a žien, ktorí sa pre celibátny spôsob života rozhodujú. Slovenský preklad Magdaléna Richterová … Read More »

Doney Meryl: Ako k nám prišla Biblia

12 apr

Pútavá publikácia pre mladých čitateľov o tom, kým, ako, za akých podmienok a v akých jazykoch bola napísaná Biblia. Kniha prináša informácie o jednotlivých knihách, živote v biblických časoch, spôsoboch prepisovania, rozširovania i uchovávania biblických zvitkov. Predstavuje rôzne preklady Biblie … Read More »

Dick Klaus: YOUCAT – Čas na spoveď

12 apr

Táto praktická príručka je dobrým sprievodcom pre mladého človeka a pomôže mu nebáť sa spovede. Je vhodná aj pre kňazov, katechétov a všetkých, ktorí sa venujú mládeži. (Nepredajné)

Domanič Andrej: Deportácia

8 jan

Spomienky Andreja Domaniča na pobyt našich občanov, ktorí boli násilne odvlečení ľudovým komisariátom vnútra /NKVD/ do Sovietskeho zväzu. (Nepredajné)